Achiziţia servicii copertare documente

Prin prezenta, BC”Moldova-Agroindbank” S.A anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia serviciilor de copertare a documentelor cu demisiunile 22x32 cm.
  Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel.244-377, sau accesînd acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
  1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la achiziţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de servicii este salutabilă.
  2. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru a. 2009 şi trimestrul I a.2010 (preferabil audiate).
  3.Calitatea serviciilor prestate - confirmate de certificate de calitate.
   4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
             - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
             - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
             - licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
             - extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
      5. Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de BC “Moldova Agroindbank”S.A. (Formularul Anexa Nr.10 ).
Modul de întocmire a ofertelor:
    1. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
    2. Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
    3. Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare.
Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
     - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , bir.609, 
     - email: ala.olaru@maib.md , tel/fax 244-377, 069500696
     - email : petru.dubrovin@maib.md  tel/fax 244-377, 0686 40 680
     Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
       -  04 august 2010
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok