Achiziţia serviciilor de imprimare

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de imprimare şi expediere a ofertelor băncii (Direct Mailing).


Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel. 444-078, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Informaţia despre participantul la licitaţie. Se prezentă informaţia privind beneficiarii de servicii similare. Prezentarea scrisorilor de recomandare va constitui un avantaj. Ofertantul va prezenta informaţia în conformitate cu Formularul Anexa Nr.5
2. Informaţia şi documentele de confirmare a bazei tehnico-materiale şi a disponibilităţii echipamentului/utilajului necesar pentru executarea serviciilor de tipar şi plicuire;
3. Situaţia financiară a ofertantului. Se prezintă copia Raportului financiare pentru anul 2011 (preferabil auditat);
4. Datele de înregistrare a întreprinderii. Se prezintă în copie următoarele acte:
4.1. Certificatului de înregistrare a campaniei/agenţiei;
4.2. Certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA;
4.3. Extrasului din Registrul de stat al Camerei Inregistrării de Stat al Ministerului Justiţiei;
5. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC„Moldova Agroindbank”SA  (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b)Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
• mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:
• Galina Vasiliţa, e-mail: galina.vasilita@maib.md; tel. 22-82-39
• Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md ; tel/fax 44-40-78, 068 640 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
15 iunie 2012, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de
două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok