Achiziţie elaborare design agende

Prin prezenta, BC "Moldova-Agroindbank" SA anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de elaborare a design-ului şi executare a agendelor pentru anul 2011.

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

 1. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului - se prezintă rapoarte financiare pentru a. 2009 şi trimestrul I al anului 2010 (preferabil auditate);
 2. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat - se prezintă:
 •   copia certificatului de înregistrare al întreprinderii;
 •   copia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
 •   copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
 •   copia ultimului extras din Registrul de stat al persoanelor juridice ;
  3. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC "Moldova-Agroindbank" SA (Formularul Anexa Nr.10)
  4. Informaţie privind experienţa generală a ofertantului în domeniu şi experienţă în realizarea bunurilor specificate, partenerii (furnizorii) de bază. Portofoliul lucrărilor executate (se prezintă şi informaţia privind beneficiarii unor bunuri similare din partea ofertantului) 

Modul de întocmire a ofertelor:

 • Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
 • Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
 • Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare;

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 • mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr. 9, bir.609
 • email: ala.olaru@maib.md, tel/fax 244-377;
 • email: petru.dubrovin@maib.md, tel/fax 244-377, 0686-40-680

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
02 iulie 2010

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achitiţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok