Servicii elaborare design pentru agende

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de elaborare a design-ului, executare şi livrare a agendelor pentru anul 2012.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând   acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Confirmarea capacităţii economico-financiare a ofertantului (Prezentarea Raportului financiar pentru ultima perioada de raportare);
2.Prezentarea copiilor următoarelor documente:
  - Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
  - Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă (după caz);
  - Certificatul de plătitor TVA;
  - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
3.Prezentarea informaţiei despre participantul la achiziţia efectuată de BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (Formularul Anexa Nr.10 );
4.Prezentarea informaţiilor privind experienţa generală în domeniu a ofertantului cât şi în realizarea bunurilor specificate, partenerii (furnizorii) de bază. Portofoliul lucrărilor executate (se prezintă şi informaţia privind beneficiarii unor bunuri similare din partea ofertantului).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  • mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  • Anna – Maria Popuşoi, e-mail: Ana-Maria.Popusoi@MAIB.MD; tel. 21-24-80
  • Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
25 octombrie 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok