Adunarea generală a acţionarilor Moldova Agroindbank

Pe data de 12 aprilie 2018 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A. În cadrul Adunării, a fost examinată darea de seamă financiară anuală pentru 2017, aprobate dările de seamă anuale ale Consiliului băncii pentru anul 2017 şi a Comisiei de Cenzori.

De asemenea, acţionarii au aprobat în redacţie nouă  Statutul BC "Moldova-Agroindbank" S.A. şi în Regulamentul Consiliului băncii. 

Prezentând darea de seamă financiară, Preşedintele Comitetului de Conducere, dl Serghei Cebotari, a menţionat  că în anul 2017 „MAIB şi-a consolidat poziţia de lider pe piaţa bancară, reuşind să majoreze semnificativ cota la principalii indicatori şi înregistrând rezultate mai bune decât media pe sistem”.
Astfel, activele în sistemul bancar au înregistrat o creştere de 9,2% comparativ cu anul 2016, iar activele MAIB s-au majorat cu 12,2%. Portofoliul de credite brut pe sistem a scăzut cu 2,6%, iar portofoliul MAIB a înregistrat o creştere de 2%. Creşterea soldului depozitelor persoane fizice MAIB a constituit 1.1 mlrd lei din creşterea pe sistem de 1.9 mlrd lei. Banca a obţinut un profit de 455.7 mil lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2016, asigurându-şi o cotă de peste 30% per sistem.

Luând act de raportul prezentat de către Preşedintele Comitetului de Conducere, acţionarii au apreciat pozitiv activitatea Executivului băncii. Ei au menţionat eforturile concertate depuse pentru a consolida poziţiile MAIB într-o perioadă marcată de o competiţie din ce în ce mai dură între bănci şi de iniţierea mai multor iniţiative legislative importante din partea organelor de supraveghere cu scopul fortificării sectorului bancar.

Cu referire la plata dividendelor, acţionarii MAIB au decis în unanimitate să revină la examinarea posibilităţii repartizării profitului nedistribuit al băncii pentru rezultatul exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2017, în termen de până la 6 luni.

Acţionarii MAIB, de asemenea, au confirmat compania „BDO Audit & Consulting” SRL în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului activităţii băncii în anul 2018. 

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok