Achiziţia lucrărilor de reconstrucţie

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia lucrărilor de reconstrucţie a faţadelor clădirii Centralei BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. din str. Cosmonauţilor nr.9, mun. Chişinău

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
2.Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
3.Copia documentelor de autorizare, necesare pentru permiterea executării lucrărilor de construcţie-montaj (licenţe, autorizaţii, etc.), valabile pentru anul 2011;
4.Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
5.Situaţia financiară a ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru aa.2008, 2009, 2010 şi trimestrul I 2011 (preferabil auditat);
6.Confirmarea experienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 5 ani;
7.Informaţia privind experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai  valoroşi beneficiari de lucrări similare pentru perioada ultimilor 5 ani (anexa 4);
8.Informaţia privind posedarea de condiţii şi capacităţi de executare a lucrărilor (resurse tehnice, materiale şi umane);
9.Lista personalului specializat şi atestat în domeniul construcţiilor cu indicarea funcţiilor deţinute;
10.INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru lucrările solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  •  mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  • Veaceslav Popodneac, e-mail:veaceslav.popodneac@maib.md; tel. 40-48-48;
  • Petru Dubrovin, e-mail:  petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  •  10 iunie 2011, inclusiv, orele 17-00

   Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok