Achiziţia mărfurilor electrocasnice

Prin prezenta, BC”Moldova-Agroindbank” S.A anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia mărfurilor electrocasnice.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel.244-377, sau accesînd acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor si documentelor privitor la:
1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la achiziţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă;
2.Calitatea bunului - confirmate de certificate de calitate;
3.Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de BC “Moldova Agroindbank”S.A. (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare.
d)Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor.

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , bir.609,
  - email: victoria.railean@maib.md; tel.40-48-50
  - email :petru.dubrovin@maib.md, tel/fax 244-377, 0686 40 680

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
   - 16 septembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok