Achiziţia produselor tipografice

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia produselor tipografice
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Corespunderea activităţii de bază a ofertantului profilului tipografic;
2.Experienţa ofertantului оn domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă;
3.Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC”Moldova-Agroindbank”SA (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
   - Victoria Railean, e-mail: victoria.railean@maib.md; tel. 40-48-50
   - Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

     Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
10 septembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

     Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok