Achiziţia safeuri si dulapuri metalice

Aviz privind organizarea achiziţiei

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia safeurilor şi  dulapurilor metalice.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022 44-40-78, sau accesând   acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice al Camerei Înregistrării de Stat;
3. Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
4. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului-se prezintă raportul financiar pentru anul 2011 (preferabil auditat);
5. Confirmarea experienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 3 ani;
6. Informaţia privind experienţa generală. Se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la licitaţie.
7. „Presentation Book” cu schiţe şi fotografii ale safeurilor şi dulapurilor metalice deja executate;
8. Informaţia privind reţeua de filiale pe teritoriul Republicii Moldova (dacă există);
9. Confirmarea posibilităţii de executare a mai multor comenzi concomitent;
10. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.''  (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
•   mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9, biroul 506;

Persoane de contact:
• Iurie Gîrlă, e-mail: iurie.girla@maib.md; tel. 022 40-48-50
• Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md;  tel/fax 31-09-38
• Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 444-078, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
10 august 2012, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.
 

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok