Achiziţia - servicii design publicitar

Prin prezenta, B.C.”Moldova-Agroindbank” S.A anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia serviciilor de elaborare a design-ului publicitar pentru B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A..

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel.244-377, sau accesând  acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii:

1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Portofoliul clienţilor - participantul la achiziţie va prezenta informaţia privind lucrările executate. Adiţional, compania va prezenta recomandări din partea unor beneficiari de servicii.
3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2009 şi 2010 (preferabil audiate).
4. Confirmarea înregistrării a ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  - copia certificatulu de înregistrare a întreprinderii;
  - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
  - copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
  - copia ultimului extras din Registrul de stat al persoanelor juridice.
5. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC “Moldova Agroindbank” SA (Formularul Anexa Nr.10 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii).

Modul de întocmire a ofertelor :

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pnă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare.

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , bir.609,
  - email : Petru.Dubrovin@MAIB.MD, , tel/fax 244-377, 0686 40 680

  Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
        25martie 2011, inclusiv, orele 17-00

    Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok