Achiziţia serviciilor de auditare

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de auditare a activităţii BC “Moldova-Agroindbank” S.A. şi a întreprinderii cu participaţiune majoritară a băncii SC “MAIB-Leasing” S.A., pentru anul financiar 2011.


Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând  acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

1.Apartenenţa la grupul de companii internaţionale de audit “big four” (ÎCS “Deloitte&Touche” SRL, ÎCS “Ernst&Young”SRL, ÎCS “KPMG Moldova SRL” şi ÎCS “Price WaterhouseCoopers” SRL)
2.Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
    - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
    - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA (după caz);
    - licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
3.Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la ÎS “Camera Înregistrarii de Stat” a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova (din anul 2010);
4.INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c)Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
    - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
Petru Dubrovin, e-mail: Petru.Dubrovin@MAIB.MD tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
    - 16 martie 2011, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok