Achiziţia serviciilor de consulting

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de consulting în domeniul tehnologiilor informaţionale în scopul auditării sistemului de deservire bancară la distanţă.


Licitaţia va fi desfăşurată în două etape:
 - la prima etapă, participanţii la licitaţie vor prezenta scrisoarile de intenţie şi documentele de calificare;
 - la etapa a doua, ofertanţii calificaţi vor prezenta ofertele conform caietului de sarcini.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

1.Participantul la licitaţie trebuie să dispună de experienţă relevantă în domeniu, să deţină un portofoliu de proiecte similare. Compania trebuie să dispună de reputaţie bună pe piaţa din R. Moldova şi regiune.
2.Participantul la licitaţie va prezenta informaţia privind componenţa nominală a membrilor echipei de proiect şi va anexa CV-urile auditorilor. Adiţional, ofertantul va prezenta recomandări din partea unor beneficiari de servicii similare.
3.În echipa de proiect trebuie să fie cel puţin o persoană care să deţină certificat de recunoaştere internaţională în domeniu auditului şi securităţii informaţiei. Persoana respectivă trebuie să fie implicată în prestarea nemijlocită a serviciilor (review şi sign off nu este eligibil). Certificate eligibile acceptate de Bancă sunt: CISA, CISM, CISSP, CEH sau altele echivalente ca valoare şi recunoaştere internaţională. Prezenţa a mai mult decât o certificare în echipă, va constitui un avantaj.
4.Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2009 sau 2010 în cazul existenţei acestuia (preferabil auditate).
5.Calitatea serviciilor - confirmate de certificate de calitate.
6.Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
  - licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
  - copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrarii de Stat a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.
1. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Locul depunerii scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare:

  •  mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  •  Andrei Ţuşca, e-mail: andrei.tusca@maib.md; tel. 31-10-82; 
  •  Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

   Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare:

  •  21 martie 2011, inclusiv, orele 17-00

   Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok