Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de pază, însoţire şi transport a încasatorilor – salariaţi ai băncii, care deţin asupra sa genţi cu valori, între punctele stabilite de către bancă 07.10.2019

Achiziţia serviciilor de pază, însoţire şi transport a încasatorilor – salariaţi ai băncii, care deţin asupra sa genţi cu valori, între punctele stabilite de către bancă

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concursul privind achiziţia serviciilor de pază, însoţire şi transport a încasatorilor – salariaţi ai băncii, care deţin asupra sa genţi cu valori, între punctele stabilite de către bancă.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
     1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
     2. Calitatea bunurilor – confirmată de certificate de calitate (conformitate)
          2.1 Copia certificatului de plătitor TVA (dacă este)
          2.2 Copia extrasului din registru de stat al persoanelor juridice
          2.3 Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitate permisă în cadrul Legii privind activitatea    particular de detectiv şi de pază în vigoare.
     3. Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei (conform anexei).
     4. Informaţii generale despre participantul la concurs (conform anexei).
     5. Prezentarea ambelor formulare: formular oferta financiară şi formular oferta tehnică/ funcţională în volum deplin conform cerinţelor înaintate de bancă. 
     6. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a. 2016, 2017 şi 2018.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 598 

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 18 octombrie 2019, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante  de  preţ,  inclusiv  servicii  alternative  la  cele  solicitate  de  bancă,  cu  condiţia  ca  acestea  să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele  sunt  prezentate  de  două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.