Achiziţie bunuri - transportul băncii

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia bunurilor materiale pentru întreţinerea transportului băncii.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând  acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Confirmarea înregistrării ofertant la organele de stat - se prezintă:
  - copia certificatului de inregistrare a întreprinderii;
  - copia extrasului din Registrul de stat al întreprindelor şi organizaţiilor;
  - copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
  - copia certificatului de inregistrare ca plătitor de TVA
2.Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru a. 2010 (preferabil auditat).
3.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, inclusiv de colaborare cu banca.
4.Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari de bunuri.
5.Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC “Moldova Agroindbank”SA (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  •  mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  •  Iurie.Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel. 31-09-38; 
  •  Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  •  27 aprilie 2011, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok