Achizţia serviciilor de pază

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea
licitaţiei privind achizţia serviciilor de pază fizică şi paza tehnică a sediilor băncii.


Licitaţia va fi desfăşurată în două etape:
- la prima etapă, participanţii la licitaţie vor prezenta scrisorile de intenţie şi documentele de calificare;
- la etapa a doua, ofertanţii calificaţi vor prezenta ofertele conform caietului de sarcini.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Termen de activitate pe piaţă a companiei în domeniul respectiv de minim 5 ani.
2. Prezentarea copiilor următoarelor documente:
  - certificatul de înregistrare a întreprinderii;
  - extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
  - certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
3. Prezentarea copiilor tututor certificatelor, licenţelor, autorizărilor de rigoare pe fiecare tip de activitate separat valabile pentru anul curent:
4. Prezentarea copiilor certificatelor, altor documente, inclusiv internaţionale, privind recunoaşterea calităţii serviciilor prestate de companie, a profesionalismului angajaţilor (prezintă un avantaj).
5. Prezentarea informaţiei despre numărul angajaţilor, separat pe funcţii şi sectoare de activitate. Prezentarea listei personalului calificat cu anexarea CV-ului pentru fiecare angajat.
6. Prezentarea informaţiei despre unităţile de transport în dotare.
7. Prezentarea informaţiei despre sediile în care î-şi desfăşoară activitatea compania (imobile în proprietate şi/sau în arendă).
8. Prezentarea informaţiei despre dotarea cu arme de foc (cantitatea, marca), cartuşe de luptă, privind licenţele şi permisiunile port-armă, privind dotarea cu dispozitive de comunicaţie, alte echipamente (veste antiglonţ, caşti, etc).
9. Prezentarea informaţiei privind principalii beneficiari ai serviciilor de pază şi securitate prestate de companie pe fiecare tip separat cu indicarea perioadei de prestare, inclusiv, dacă există, instituţii bancare.
10. Prezentarea informaţiei privind situaţia financiară pe ultimii 3 ani (bilanţ, raport profit şi pierderi) şi dovezilor privind capacitatea de extindere a activităţii pentru a asigura realizarea sarcinilor puse de bancă în termenii stabiliţi conform etapelor de implementare a sistemului de pază integrat.
12. Confirmarea existenţei unui sistem, inclusiv a unei subunităţi interne, de instruire profesională a angajaţilor şi asumarea obligaţiunii instruirii periodice (conform cerinţelor actelor normative în vigoare) a personalului propriu cu ducerea evidenţei acestor instruiri.
11. Prezentarea listei actelor normative interne şi asumarea obligaţiunii prezentării copiilor acestora.
12. Asumarea obligaţiunii de prezentare a planurilor privitor la acţiunile în caz de atac, efracţie, incendiu, alte situaţii excepţionale şi coordonare a lor cu banca.
13. Confirmarea existenţei unui sistem de control permanent al calităţii serviciilor prestate de către angajaţii săi şi respectării condiţiilor contractuale.
14. Asumarea obligaţiunii instruirii periodice a angajaţilor băncii privitor la utilizarea mijloacelor tehnice de alarmă, predarea sistemelor de semnalizare şi antiincendiu la pupitru, comportamentul în cazurile de atac, efracţie, etc.
15. Confirmarea asigurării răspunderii sale pentru eventualele prejudicii suportate de bancă în cadrul prestarii de către el a serviciilor pază la o companie de asigurare din primele 10 de pe piaţa serviciilor de asigurare din Republica Moldova în limita răspunderii de cel puţin ________ mln. lei. (de indicat)
16. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Locul depunerii scrisorii de intenţie si documentelor de calificare:

  •  mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  •  Iurii Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel/fax 31-09-38, 069 110 946
  •  Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md;; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare

  •  12 iulie 2011, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok