Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Aviz privind organizarea achiziţiei maşinii de embosare Datacard MX 1100 şi a componentelor software aferente pentru personalizarea cardurilor bancare 23.03.2021

Aviz privind organizarea achiziţiei maşinii de embosare Datacard MX 1100 şi a componentelor software aferente pentru personalizarea cardurilor bancare

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concursul privind achiziţia maşinii de embosare Datacard MX 1100 şi a componentelor software aferente pentru personalizarea cardurilor bancare.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de un 3 ani.
2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participant, recomandări din partea unor beneficiari.
3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2019 şi 2020 (preferabil audiate).
4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
- Copia certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA;
- Extrasul din Registrul companiilor eliberta de ASP.
5. Autorizaţia de la producător pentru comercializarea şi mentenanţa echipamentului ofertat.
6. Informaţia privind numarul de ingineri calificati pentru serviciile de mentenanţă a maşinilor de embosare a cardurilor bancare, cu anexarea documentele confirmative de instruire.
7. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei (conform formularului MAIB).
 
Caietul de sarcini poate fi solicitat de la Serviciul Achiziţii al băncii
Contacte: achizitii@maib.md / 022 304 693/ 068 600 576
 
Modul de întocmire a ofertelor:
 
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Serviciului Achiziţii în plic sigilat, prin posta sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Serviciului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, birou 505.
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 16.04.2021, inclusiv, orele 17:00.
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.