Livrarea, implementarea produse software

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind livrarea şi implementarea produselor/licenţelor software aferente soluţiei Adobe Connect Pro, pentru organizarea instruirii la distanţă şi conferinţelor WEB în cadrul B.C. "Moldova -Agroindbank" S.A.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2.Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
3.Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2010 (preferabil auditat).
4.Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
  - copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
  - copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.
1.INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  •  mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  •  Andrei Prepeliţă, e-mail:  andrei.prepelita@maib.md; tel. 40-25-63; 
  •  Petru Dubrovin, e-mail:  petru.dubrovin@maib.md;tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  •   08 aprilie 2011, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok