Lucrări de instalare a bancomatelor

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie a cladirilor şi instalare a bancomatelor.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
2.Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice al Camerei Înregistrării de Stat;
3.Copia documentelor de autorizare (verificate notarial), necesare pentru permiterea executării lucrărilor de construcţie-montaj (licenţe, autorizaţii, etc.), valabile pentru anul 2011
4.Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
5. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului-se prezintă rapoartele financiare pentru anii 2009-2010 (preferabil auditate);
6.Confirmareaexperienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 5 ani;
7.Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari de bunuri.
8.Informaţia privind posedarea de condiţii şi capacităţi de executare a lucrărilor (resurse materiale şi umane);
9.Lista personalului specializat şi atestat în domeniul construcţiilor cu indicarea funcţiilor deţinute;
10.Informaţia privind posibilitatea de executare a mai multor comenzi concomitent;
11.Confirmarea neîntrării şi neaflării în procedură de insolvabilitate a organizaţiei participante la licitaţie, în stare de faliment ori alte modalitaţi de sistare a activităţii;
12.INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru lucrările solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
Veaceslav Popodneac,  e-mail: veaceslav.popodneac@maib.md;
Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
08 aprilie 2011, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok