Registrului deţinătorilor de valori mobi

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de ţinere a Registrului deţinătorilor de valori mobiliare BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii (tel. +373 22 444-078).

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:


1. Informaţia despre participantiul la licitaţie. Participantul la licitaţie va prezenta informaţia privind beneficiarii de servicii similare. Ofertanţii vor prezenta informaţia despre companie în conformitate cu Formularul Anexă nr.5; 
2. Compania va dispune de o reputaţie ireproşabilă în domeniul prestării serviciilor de ţinere a Registrului acţionarilor. 
3. Situaţia financiară a ofertanţilor. Se prezintă copia Raportului financiar pentru anul 2011 (preferabil auditat);
4. Informaţia despre participanţii la achiziţia efectuată de BC„Moldova Agroindbank”SA (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;

b)Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.


Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

mun.Chişinău,str.MironCostin,nr.9,biroul 506;

Persoane de contact:

Marcel Spînu,e-mail:marcel.spinu@maib.md;tel.(+37322)21-11-97,(+37322)22-76-04.

Oleg Verejane-mail:oleg.verejan@maib.md,tel.(+37322)22-61-62,(+37322)22-06-71.

PetruDubrovin,e-mail:petru.dubrovin@maib.md;tel.(+37322)44-40-78,068640680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

20 iulie 2012, inclusiv, orele 17-00


Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok