Anunț privind regimul de impozitare a dobânzilor obținute de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova

Stimate client,

Anunțăm că în conformitate cu prevederile art.71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal, dobânzile plătite de un rezident al Republicii Moldova unei persoane nerezidente se consideră venit al nerezidenților obținut în Republica Moldova.

Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.(1) din Codul fiscal, banca va reține și achita un impozit în mărime de 12% din plățile direcționate spre achitare nerezidentului sub formă de dobânzi. Ulterior, anual, banca are obligația de a declara numele beneficiarului, cuantumul venitului și impozitul reținut din acesta.

Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile și prevederile tratatului internațional. În cazul în care sunt cote diferite de impozitare în tratatele internaționale și în legislația fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență, în conformitate cu prevederile art.79 din Codul fiscal, fiind acceptat cu traducere în limba română, cu excepția celui emis în limba engleză sau limba rusă.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok