Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
​Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldova Agroindbank” S.A. 26.04.2019

​Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldova Agroindbank” S.A.

Pe data de 25 aprilie 2019 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A. În cadrul Adunării, a fost examinată darea de seamă financiară anuală pentru anul 2018 şi aprobată darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.

De asemenea, acţionarii au aprobat în redacţie nouă Statutul BC "Moldova-Agroindbank" S.A. şi Regulamentul Consiliului băncii. 

Prezentând darea de seamă financiară, Preşedintele Comitetului de Conducere, Serghei Cebotari, a menţionat că în anul 2018, activele în sistemul bancar au înregistrat o creştere de 4.6% comparativ cu anul 2017, iar activele MAIB s-au majorat cu 6.5%. Portofoliul de credite conform raportării prudenţiale pe sistem a crescut cu 5.9%, iar portofoliul MAIB a înregistrat o creştere de 13.5%. Creşterea soldului depozitelor persoane fizice MAIB a constituit 859 mil. lei din creşterea pe sistem de 2.1 mlrd. lei. Banca a obţinut un profit de 531 mil. lei, în creştere cu 16.6% faţă de anul 2017, asigurându-şi o cotă de peste 32% per sistem.

„Rezultatul obţinut de bancă confirmă corectitudinea modelului nostru de business şi a strategiei noastre de dezvoltare responsabilă şi echilibrată a afacerii. Sunt ferm convins, că schimbările în structura acţionarilor băncii ce au avut loc în anul 2018 au creat condiţii calitative pentru o activitate rentabilă şi eficientă, iar performanţele cantitative atinse, creează premise sigure de creştere şi dezvoltare continuă a Moldova Agroindbank”, a declarat Serghei Cebotari. 

Luând act de raportul prezentat de către Preşedintele Comitetului de Conducere, acţionarii au apreciat înalt activitatea Executivului băncii. De asemenea, au fost menţionate eforturile concertate depuse de către Consiliul şi Executivul băncii pentru a consolida poziţiile MAIB şi pentru a-i spori atractivitatea şi valoarea pe piaţă.

Cu referire la plata dividendelor, acţionarii MAIB au decis achitarea acestora în sumă de 213 lei per acţiune. 

Acţionarii MAIB, de asemenea, au confirmat compania „BDO Audit & Consulting” SRL în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului activităţii băncii în anul 2019.