Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Anunţ cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente 04.01.2021

Anunţ cu privire la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente

Stimaţi clienţi, 

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020 a fost modificat art. 901 din Codul Fiscal, fiind inclus un aliniat nou cu următorul conţinut "(37), Băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative reţin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente." 

Potrivit legii respective, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente. Impozitul nu se va aplica retroactiv, calculul se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.  

Astfel, în vederea facilitării procesului de impozitare, prin Hotărârea Comitetului de Conducere a Băncii din 31.12.2020, s-a decis achitarea dobânzilor, calculate până la data de 31.12.2020 inclusiv. Totodată, pentru dobânzile calculate şi achitate începând cu 1.01.2021 se va percepe impozit pe venit, în conformitate cu prevederile contractelor de depozit, încheiate cu persoanele fizice rezidente şi cu Codul Fiscal al RM.