Anunț privind desfășurarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor

Maib are plăcerea de a anunța că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGA) BC "MAIB" S.A. va avea loc în data de 19 iunie, ora 11:00, în incinta maib park, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127. AGA va avea loc cu prezență.

Înregistrarea participanților la AGA se va face de către Comitetul de înregistrare la data desfășurării AGA, în incinta maib park, la următoarea adresă: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127, între orele 8:30 și 10:30, la data de 19 iunie 2024.

Pentru participarea la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor BC „MAIB” S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – suplimentar şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2023.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2023.
  3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anii 2021-2023.
  4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2024.
  5. Cu privire la alegerea unei noi componențe a Consiliului băncii.
  6. Cu privire la devizul de cheltuieli aferente activității Consiliului băncii.
  7. Cu privire la achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor băncii se va elabora conform situaţiei din 17.05.2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor la Departamentul (Orchestra) Investiții Corporative al băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127), începând cu data de 10.06.2024 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00. De asemenea, acţionarii vor putea lua cunoștință cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor BC „MAIB” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii.

Date de contact ale echipei de organizare a AGA:

Email:  marcel.lazar@maib.md
Telefon: +373 22 303 615+373 22 303 618

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok