Anunţ privind expunerea la vînzare a acţiunilor ordinare nominative nou emise de clasa I ale BC”Moldova - Agroindbank”S.A.

În temeiul:
  • hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 23.12.2015 şi  nr. 43 din 02.03.2016;
  • art.156 alin.(3) Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;
  • hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 15/2 din 07 aprilie 2016 „Cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi emiterea de noi acţiuni ale B.C. “Moldova Agroindbank” S.A.” cu modificarile operate prin  hotărîrea nr. 25/3 din 20.06.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei  Naţionale a Pieţei Financiare nr. 15/2 din 07.04.2016”, în special în ceea ce ţine de termenul de vînzare a acţiunilor noi emise de către emitent, acesta fiind stabilit de 15 luni din momentul expunerii la vînzare a acţiunilor nou emise;
  • hotărîrii Comitetului de Conducere al băncii nr. 341  din 16.08.2017: 
 
BC "Moldova - Agroindbank" S.A. anunţă despre expunerea în continuare la vînzare,   prin intermediul pieţei reglementate a Bursei de Valori a Moldovei:
 
  1.  A pachetului unic de 36.605 (treizeci şi şase mii şase sute cinci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1064,02 lei per acţiune. Perioada liciţatiiei: de la 12 decembrie 2017 pînă la 26 decembrie 2017.
  2. A pachetului unic de 389.760  (trei sute optzeci şi nouă mii şapte sute şaizeci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1054,71 lei per acţiune. Perioada liciţatiiei: de la 12 decembrie 2017 pînă la 26 decembrie 2017.
 
În conformitate cu prevederile p. 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 şi prevederile p. 5.2. din hotărîrea Comisiei  Naţionale a Pieţei Financiare nr. 15/2 din 07 aprilie 2016 cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi emiterea de noi acţiuni ale BC "Moldova - Agroindbank" S.A., acţiunile nou emise pot fi procurate doar de persoanele care au obţinut permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei.  

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok