Comunicat de presă. Desfăşurarea Adunării Generale Anuale a acţionarilor

Executivul băncii informează publicul larg că pe data de 27 aprilie 2017 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A., în cadrul căreia a fost examinată darea de seamă financiară anuală pentru anul 2016, aprobate situaţiile financiare individuale şi consolidate ale BC "Moldova-Agroindbank"  S.A., întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. 

De asemenea, au fost aprobate direcţiile prioritare ale activităţii băncii pentru anii 2017-2019, au fost examinate şi aprobate dările de seamă ale Consiliului băncii şi  Comisiei de cenzori pentru anul 2016.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor băncii a ales o nouă componenţă a Consiliului băncii şi a stabilit cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului băncii şi a Comisiei de Cenzori.

Totodată, în cadrul Adunării au fost aprobate modificări importante în Statutul băncii, Codul de Guvernanţă Corporativă al BC "Moldova-Agroindbank" S.A. şi în Regulamentul Consiliului băncii.

În calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situaţiilor financiare ale băncii pentru anul 2017 a fost confirmată societatea "BDO Audit & Consulting" S.R.L., inclusiv a fost stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor companiei de audit.

La chestiunea ce ţine de plata dividendelor pentru anul 2016 acţionarii băncii au luat unanim hotărârea de a reveni la acest subiect în perioada ulterioară, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Executivul băncii a informat acţionarii, despre rezultatele înregistrate de bancă în anul 2016, remarcând obţinerea unui profit în valoare de 406,4 mil. lei, în creştere cu 29,4 mil. lei faţă de finele anului 2015; total active ale BC „Moldova Agroindbank”S.A. constituind 19,74 mlrd. lei, în creştere cu 1,5 mlrd. lei faţă de finele anului 2015, iar depozitele băncii atingând valoarea de 15,43 mlrd. lei, cu  aproape 1,4 mlrd. lei mai mult, comparativ cu anul precedent. BC”Moldova Agroindbank”S.A. şi-a reconfirmat, astfel, poziţia de lider pe piaţa bancară, deţinând cele mai înalte cote la principalii indicatori financiari.
Acţionarii băncii au apreciat pozitiv activitatea Conducerii băncii, oferindu-i întreaga susţinere în implementarea strategiei de dezvoltare şi modernizare a băncii, care este bazată pe calitatea proceselor şi a deservirii clienţilor.    

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok