Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Remiterile de bani prin sistemul “Contact” acum şi în MDL 15.06.2018

Remiterile de bani prin sistemul “Contact” acum şi în MDL

Clienţii BC “Moldova Agroindbank” SA pot opta pentru un nou serviciu disponibil în cadrul sistemului de remitere de bani “Contact” – primirea şi expedierea remiterilor de bani în monedă naţională (MDL).

Serviciul oferă posibilitatea de a primi şi expedia remitenţe în lei moldoveneşti atât în ţară, cât şi în străinătate.

În cazul expedierii remitenţelor în MDL, mijloacele băneşti vor fi încasate de la plătitor în monedă naţională, iar eliberarea acestora se va efectua prin convertirea automată a sumei la cursul stabilit de sistemul “Contact” la momentul efectuării transferului. Astfel, posibilităţile clienţilor se extind, iar procesul de remitere de bani se simplifică.

Comisionul achitat de plătitor pentru remiterile de bani în MDL,  prin convertire (valuta încasată diferă de valuta eliberată) va fi egal cu 0%.
Anterior, clienţii puteau transfera sau primi remiteri de bani în cadrul sistemului de remitere de bani “Contact” în 3 valute: USD, EUR sau RUB.

Serviciile de remitere de bani “Contact” sunt prestate de circa 900 de instituţii financiare din peste 150 de ţări care formează o reţea de peste 333 mii de puncte de deservire. Durata procesării unei tranzacţii nu depăşeşte 10 minute.