În atenţia acţionarilor BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.  
 
În conformitate cu prevederile art.53 alin.(3) lit.a) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 şi pct.6.3. din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 03.03.2016, pentru 01.04.2016 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea se va ţine la 01.04.2016, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii:

Punct unic. Cu privire la alegerea unei noi componenţe a Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 03.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.47/5, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 22.03.2016 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok