Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
​Transmiterea Registrului deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 07.05.2019

​Transmiterea Registrului deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 234 din 03.10.2016 „Cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”, la 01 mai 2019, Registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. şi documentaţia aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hârtie, a fost transmis de către societatea de registru „Registru Ind” S.A. către „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A.

În aceste condiţii, începând cu 02.05.2019, informaţia aferentă Registrului deţinătorilor de valori mobiliare emise de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. este deţinută de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare şi  poate fi obţinută la sediul acestuia pe adresa: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, 57/1, mun. Chişinău, et. I, e-mail: dcu@dcu.md, web: www.dcu.md,  tel: + 373 22 999-358.