Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Cereri Electronice Transfer T2C

Operaţiuni cu Valori Mobiliare de Stat

În calitate de Dealer Primar pe piaţa Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), BC “Moldova-Agroindbank” SA, oferă clienţilor săi accesul la piaţa primară şi secundară a VMS.

Pe piaţa primară banca oferă clienţilor posiblitatea de a achiziţiona VMS prin intermediul licitaţiilor de vînzare a acestora pentru următoarele termene de scadenţă:
  • 91 zile;
  • 182 zile;
  • 364 zile;
  • 730 zile;
  • alte termene conform condiţiilor de emitere a VMS de către Ministerul Finanţelor.
Participarea la o nouă emisiune a VMS se va face în funcţie de calendarul (graficul) de desfăşurare a emisiunilor VMS aprobat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
 
Pe piaţa secundară prin intermediul băncii clienţii pot efectua următoarele operaţiuni cu VMS:
  • Vînzarea/cumpărarea VMS;
  • Gajarea VMS;
  • Transferul VMS în/din contul unui dealer primar şi invers;
  • Acorduri REPO şi REVERSE REPO.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la operaţiuni cu VMS vă puteţi adresa în orice sucursală a BC “Moldova-Agroindbank” SA.

Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS pe piaţa primară, comunicatele oficiale ale Ministerului Finanţelor de plasare a VMS, evoluţia ratelor dobînzilor la VMS, rezultatele licitaţiilor de vânzare a VMS, sunt accesibile la adresa-web “http://bnm.md/ro/content/piata-valorilor-mobiliare-de-stat”.