al II-lea program de ofertă publică

investiții inteligente și sigure
flotantă
20 000 MDL
100 000 000 MDL
lunară
20 zile
3 ani
al II-lea program de ofertă publică

despre

 

Obligațiuni corporative maib

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare emise de maib, prin intermediul cărora banca atrage resurse bănești rambursabile de la persoane fizice sub formă de investiții pe un termen de 3 ani.

Al II-lea program de ofertă publică

Al II-lea program de ofertă publică este lansat pe 4 decembrie 2023. În baza acestui program emitentul, va efectua în mod continuu, într-o perioadă de 12 luni plasarea ciclică de Obligațiuni corporative de 6 (șase) clase diferite, în cadrul a 10 emisiuni consecutive ale Obligațiunilor ce au o rată de subscriere de cel puțin 1% pentru fiecare emisiune.

 

Avantaje

 • emisiunea de obligațiuni corporative se admite spre circulație pe piața secundară la Bursa de Valori a Moldovei;
 • mijloacele financiare care urmează a fi obținute sunt asigurate din veniturile viitoare ale maib;
 • cuponul este mai atractiv comparativ cu alte instrumente de economie;
 • plata dobânzii se achită lunar timp de 3 ani, după care, la scadență, are loc achitarea sumei investite inițial;
 • investitorul are posibilitatea de a deschide gratuit un card maib pentru recepționarea cuponului;
 • permite diversificarea portofoliului investițional, astfel reprezintă o sursă suplimentară de venit;
 • obligațiunile corporative pot fi folosite drept gaj al altor instrumente monetare și financiare;
 • emisiunea se desfășoară prin intermediul unui participant profesionist la piața de capital;
 • rambursare voluntară anticipată a obligațiunilor la valoarea nominală la cererea investitorului;
 • rambursarea investițiilor (principalului) și achitarea cuponului se confirmă de situațiile financiare și previziunile maib.

Obligațiunile corporative pot fi contractate în orice sucursală maib de persoanele fizice, rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova.

Înainte de a subscrie e necesar să citești prospectul de ofertă publică, pentru a face cunoștință cu toată informația necesară.

 

program de ofertă

10 emisiuni a câte 5 000 de obligațiuni fiecare, în valoare totală de

1 000 000 000 MDL

termen de circulație

3 ani de la data înregistrării emisiunii

investiția minimă  / maximă per emisie

 • 1 obligațiune = 20 000 MDL
 • 5 000 obligațiuni = 100 000 000 MDL

perioada de subscriere

20 de zile calendaristice

rata cuponului și periodicitatea modificării ratei de referință

 • flotantă - constituită din rata de referință + rata fixă stabilită pe clase (II,III,IV,V,VI,VII), unde;
 • rata de referință - rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (perioada de subscriere);
 • marja fixă stabilită pe clase: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%.

 

frecvența de plată a cuponului

lunară, pe contul de card sau contul curent al investitorului

condiții de răscumpărare benevolă

deținătorul de obligațiuni are acest drept (maxim 250 obligațiuni per emisiune, per persoană) și valoarea de răscumpărare a obligațiunii va fi valoarea nominală

contractarea obligațiunilor

la orice sucursală maib sau prin Departamentul Investiții Corporative, (mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et.7)

nr. de telefon:

email:

rata

Rata cuponului

Formula de calcul a mărimii cuponului:

 

Unde:

VN – valoarea nominală a unei obligațiuni

Rn – rata dobânzii corespunzătoare perioadei n

Dn – durata cuponului, numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plătește

N – numărul de ordine al cuponului

 

Formula de calcul a ratei de referință

Rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM www.bnm.md către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (perioada de subscriere).

Cn = rata de referință + marja fixă stabilită pe clase: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%;

 

Cum are loc plata cuponului:

 

data de referință (T-3)      

cu 3 zile lucrătoare anterioare datei de plată a cuponului

data de plată a cuponului (T)

lunară, după data emiterii obligațiunilor, cu periodicitate lunară

periodicitatea de plată a cuponului (T+3)

începând cu data de plată a cuponului în termen de maxim 5 zile lucrătoare

 

 

Cum are loc procesul de emitere a obligațiunilor corporative maib

 

analiza prospectului

prospectul de ofertă publică și informațiile aferente, disponibile pe site-ul maib.md

încheierea contractului

pentru procurarea obligațiunilor corporative se depune cererea de subscriere și se încheie contractul de subscriere la obligațiuni

achitarea obligațiunilor subscrise

mijloacele bănești sunt transferate din contul investitorului în contul special al obligațiunilor subscrise

obținerea dreptului de proprietate asupra obligațiunilor

la momentul efectuării transferului valorilor mobiliare noi (obligațiunilor) emise din contul băncii în contul de valori mobiliare al investitorului, conform listei subscriitorilor transmis de maib către Depozitarul Central Unic

încasarea cuponului și sumei investiției

cuponul se achită lunar timp de 3 ani, iar la scadență se plătește suma investiției inițiale

completarea declarației anuale privind impozitul pe venit

conform Codului Fiscal, cuponurile obținute din deținerea obligațiunilor reprezintă surse de venit impozabil.

detalii

Informație cu privire la emisiunile de obligațiuni corporative înregistrate

Data înregistrării emisiunii

Perioada de subscriere

Rata cuponului pentru primul an

Datele de plată ale cupoanelor pentru primul an

Clasa de obligațiuni

Cod ISIN

11.01.2024

04.12.2023-
26.12.2023

5.46%
(4.46+1%)

11.02.2024;11.03.2024;
11.04.2024; 11.05.2024;
11.06.2024; 11.07.2024;
11.08.2024; 11.09.2024;
11.10.2024; 11.11.2024;
11.12.2024; 11.01.2025.

VI

MD1004000052
(I emisiune)

21.02.2024

18.01.2024-
06.02.2024

4.88%
(4.38+0.5%)

21.03.2024; 21.04.2024;
21.05.2024; 21.06.2024;
21.07.2024; 21.08.2024;
21.09.2024; 21.10.2024;
21.11.2024; 21.12.2024;
21.01.2025; 21.02.2025.

V

MD1004000060
(a II-a emisiune)

03.04.2024

29.02.2024-
19.03.2024

4.69%
(4.19+0.5%)

03.05.2024; 03.06.2024;
03.07.2024; 03.08.2024;
03.09.2024; 03.10.2024;
03.11.2024; 03.12.2024;
03.01.2025; 03.02.2025;
03.03.2025; 03.04.2025.

V

MD1004000078
(a III-a emisiune)

*Rata cuponului pentru al II-lea și al III–lea an va fi rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională total pe sectorul bancar, cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al BNM către data care corespunde cu prima zi a perioadei de derulare a ofertei (perioada de subscriere) și este stabilită după un an și, respectiv, doi ani, la aceeași lună și zi cu data emisiunii plus marja fixă stabilită în funcție de clasă: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%.

prospectul de ofertă publică

ghidul obligațiunilor corporative maib

cerere de subscriere la obligațiuni

contract de subscriere la obligațiuni

 

Drepturi și privilegii oferite deținătorilor de obligațiuni

 • dreptul de a primi de la maib valoarea nominală a obligațiunii după expirarea termenului la scadență și dreptul de a retrage obligațiunea de pe piață;
 • dreptul de a primi cuponul aferent în mărimea și în termenele stabilite în prospect;
 • dreptul de a înstrăina obligațiunile pe piața secundară, conform legislației, inclusiv pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, prin intermediul membrilor pieței reglementate acreditați;
 • dreptul deținătorului de obligațiuni de a solicita răscumpărarea de către maib a obligațiunilor  deținute până la data scadenței (dreptul la răscumpărare benevolă).

întrebări frecvente

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare de datorie prin care maib atrage resurse bănești de la cetățeni și întreprinderi.

Emitentul de obligațiuni corporative este B.C. „MAIB” S.A.

Procesul prin care se achiziționează obligațiunile corporative.

Maib nu percepe anumite taxe și comisioane de la investitori în procesul subscrierii la obligațiuni prin oferta publică primară.

În zilele lucrătoare din perioada de valabilitate a ofertei. Subscriitorii vor depune cererea la orice sucursală maib sau la Departamentul Investiții Corporative (mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et.7) și vor încheia un contract privind subscrierea la obligațiuni, semnat tipărit, în 2 (două) exemplare, între subscriitor și emitent.

Derularea ofertei și semnarea documentelor va avea loc la sediul emitentului.

Începând cu 01 ianuarie 2024, conform art. 901 alin. 37 din Codul fiscal al Republicii Moldova veniturile obținute sub formă de dobândă la valorile mobiliare corporative sunt impozitate în mărime de 6%. Beneficiarii veniturilor sunt obligați să le declare și să achite impozitul respectiv. În calitate de emitent maib va reține impozitul în mărime de 6% din dobânda achitată în folosul persoanelor fizice rezidente.

Riscul neonorării obligațiunilor contractuale. Imposibilitatea emitentului de a-și onora obligațiunile față de investitor privind plata cuponului și/sau a principalului (investiției). În acest caz, răscumpărarea anticipată a obligațiunilor poate fi solicitată de către deținătorul de obligațiuni.

Da, până când procedura de înregistrare e finalizată. Investitorul se obligă să asigure până la data expirării perioadei de subscriere disponibilitatea mijloacelor bănești pe contul de plată special pentru emisiune.

Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare ține Registrul Deținătorilor de Obligațiuni. Obligațiunile sunt emise în formă dematerializată prin înscriere în cont.

fă primul pas

completează câmpurile de mai jos și noi te vom contacta

îți garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online
Felicitări!
Solicitarea a fost expediată cu succes și va fi procesată de luni până vineri, între 9:00 - 17:00.

Atenție!

se permite doar o cerere în decurs de 24 ore Deja există o cerere în lucru parvenită pe numele tău în ultimele 24 ore. Revino mai târziu pentru a avea posibilitatea să perfectezi altă cerere

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok