primul program de ofertă publică

oferta încheiată
flotantă
20 000 MDL
100 000 000 MDL
trimestrială
21 zile
3 ani
primul program de ofertă publică

despre

 

Obligațiuni corporative maib

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare emise de maib, prin intermediul cărora banca atrage resurse bănești rambursabile de la cetățeni și întreprinderi sub formă de investiții pe un termen de 3 ani.

Pe parcursul unui an vor fi organizate 4 emisiuni de obligațiuni corporative, în valoarea nominală 100 milioane de lei fiecare. Aceste emisiuni de obligațiuni vor putea fi subscrise în decurs de 21 de zile. Pentru a satisface cererea, banca aplică principiul primul venit, primul servit.

Dobânda, numită cupon, se va calcula și achita trimestrial.

 

Avantaje

 • Emisiunea de obligațiuni corporative se admite spre circulație pe piața secundară la Bursa de Valori a Moldovei.
 • Mijloacele financiare care urmează a fi obținute sunt asigurate din veniturile viitoare ale maib.
 • Cuponul este mai atractiv comparativ cu alte instrumente de economie datorită marjei.
 • Plata dobânzii are loc de patru ori pe an timp de 3 ani, după care, la scadență, are loc achitarea sumei investite inițial.
 • Investitorul are posibilitatea de a deschide gratuit un card maib pentru recepționarea cuponului.
 • Permite diversificarea portofoliului investițional, astfel reprezintă o sursă suplimentară de venit.
 • Obligațiunile corporative pot fi folosite drept gaj al altor instrumente monetare și financiare.
 • Emisiunea se desfășoară prin intermediul unui participant profesionist la piața de capital.
 • Rambursare voluntară anticipată a obligațiunilor la valoarea nominală la cererea investitorului.
 • Rambursarea investițiilor (principalului) și achitarea cuponului se confirmă de situațiile financiare și previziunile maib.

Obligațiunile corporative pot fi contractate în orice sucursală maib atât de persoanele fizice, cât și juridice, rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova.

Înainte de a subscrie e necesar să citești prospectul de ofertă publică, pentru a face cunoștință cu toată informația necesară.

 

program de ofertă

4 emisiuni a câte 5 000 de obligațiuni fiecare, în valoare totală de 400 000 000 MDL

termen de circulație

3 ani de la data înregistrării emisiunii

investiția minimă  / maximă per emisie

 • 1 obligațiune = 20 000 MDL
 • 5 000 obligațiuni = 100 000 000 MDL

perioada de subscriere

21 de zile calendaristice

rata cuponului și periodicitatea modificării ratei de referință

 • flotantă, se constituie din marja fixă stabilită de +2% la rata dobânzii oferită la depozitul maib classic pe termen de 365 de zile deschis la sucursală
 • rata de referința se modifică anual

frecvența de plată a cuponului

trimestrial, pe contul de card sau contul curent al investitorului

condiții de răscumpărare benevolă

deținătorul de obligațiuni are acest drept (maxim 250 obligațiuni per emisiune, per persoană) și valoarea de răscumpărare a obligațiunii va fi valoarea nominală

contractarea obligațiunilor

La orice sucursală maib sau prin Departamentul Invetiții Corporative, amplasat în mun. Chișinău, mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et.7

nr. de telefon:

email:

rata

 

Rata cuponului

Formula de calcul a mărimii cuponului:

 

Unde:

VN – valoarea nominală a unei obligațiuni

Rn – rata dobânzii corespunzătoare perioadei n

Dn – durata cuponului, numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plătește

N – numărul de ordine al cuponului

 

Formula de calcul a ratei de referință

Rata dobânzii oferita de bancă la depozitul maib classic pe termen de 365 de zile deschis la sucursală, publicată pe site-ul oficial al băncii www.maib.md, secțiunea Depozite persoane fizice, în prima zi a perioadei de derulare a ofertei (perioada de subscriere).

Cn = rata de referință + 2%

 

cum are loc plata cuponului:

 

data de referință (T-3)      

Cu 3 zile lucrătoare anterioare datei de plată a cuponului

data de plată a cuponului (T)

La 3 luni după data emiterii obligațiunilor, cu periodicitate trimestrială

periodicitatea de plată a cuponului (T+3)

Începând cu data de plată a cuponului în termen de maxim 5 zile lucrătoare

 

 

Cum are loc procesul de emitere a obligațiunilor corporative maib

 

analiza prospectului

Prospectul de ofertă publică și informațiile aferente, disponibile pe site-ul maib.md

Încheierea contractului

Pentru procurarea obligațiunilor corporative se depune cererea de subscriere și se încheie contractul de subscriere la obligațiuni

Achitarea obligațiunilor subscrise

Mijloacele bănești sunt transferate din contul investitorului în contul special al obligațiunilor subscrise

Obținerea dreptului de proprietate asupra obligațiunilor

La momentul efectuării transferului valorilor mobiliare noi (obligațiunilor) emise din contul băncii în contul de valori mobiliare al investitorului, conform listei subscriitorilor transmis de maib către Depozitarul Central Unic

Încasarea cuponului și sumei investiției

Cuponul se achită de patru ori pe an timp de 3 ani, iar la scadență se plătește suma investiției inițiale

Completarea declarației anuale privind impozitul pe venit

Conform Codului Fiscal, cuponurile obținute din deținerea obligațiunilor reprezintă surse de venit impozabil.

detalii

Informație cu privire la emisiunile de obligațiuni corporative înregistrate

Data înregistrării emisiunii

Perioada de subscriere

Rata cuponului pentru primul an

Datele de plată ale cupoanelor pentru primul an

Cod ISIN

23.05.2023

25.04.2023-15.05.2023

9.50%

23.08.2023; 23.11.2023; 23.02.2024; 23.05.2024;

MD1004000011

28.06.2023

29.05.2023-19.06.2023

7.00%

28.09.2023; 28.12.2023; 28.03.2024; 28.06.2024;

MD1004000029

02.08.2023

03.07.2023-24.07.2023

7.00%

02.11.2023; 02.02.2024; 02.05.2024; 02.08.2024;

MD1004000037

14.09.2023

07.08.2023-28.08.2023

5.50%

14.12.2023; 14.03.2024; 14.06.2024; 14.09.2024;

MD1004000045

*Rata cuponului pentru al II-lea și al III–lea an va fi rata dobânzii oferită de bancă la depozitul „maib classic” deschis la sucursală, pe termen de 365 de zile. Rata este publicată pe site-ul oficial al băncii www.maib.md, la secțiunea depozite, persoane fizice și este stabilită după un an și, respectiv, doi ani, la aceeași lună și zi cu data emisiunii + 2% (marja fixă).

 

prospectul de ofertă publică

ghidul obligațiunilor corporative maib

cerere de subscriere la obligațiuni

contract de subscriere la obligațiuni

 

Drepturi și privilegii oferite deținătorilor de obligațiuni

 • dreptul de a primi de la maib valoarea nominală a obligațiunii după expirarea termenului la scadență și dreptul de a retrage obligațiunea de pe piață;
 • dreptul de a primi cuponul aferent în mărimea și în termenele stabilite în prospect;
 • dreptul de a înstrăina obligațiunile pe piața secundară, conform legislației, inclusiv pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, prin intermediul membrilor pieței reglementate acreditați;
 • dreptul deținătorului de obligațiuni de a solicita răscumpărarea de către maib a obligațiunilor  deținute până la data scadenței (dreptul la răscumpărare benevolă).

întrebări frecvente

Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare de datorie prin care maib atrage resurse bănești de la cetățeni și întreprinderi.

Emitentul de obligațiuni corporative este B.C. „MAIB” S.A.

Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă în Republica Moldova.

Procesul prin care se achiziționează obligațiunile corporative.

Maib nu percepe anumite taxe și comisioane de la investitori în procesul subscrierii la obligațiuni prin oferta publică primară.

În zilele lucrătoare din perioada de valabilitate a ofertei. Subscriitorii vor depune cererea la orice sucursală maib sau la Departamentul Investiții Corporative (mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et.7) și vor încheia un contract privind subscrierea la obligațiuni, semnat tipărit, în 2 (două) exemplare, între subscriitor și emitent.

Derularea ofertei și semnarea documentelor va avea loc la sediul emitentului.

Cuponul este valoarea dobânzii plătită periodic (trimestrial) deținătorilor obligațiunilor pe durata termenului de circulație a acestora. Plata se va face trimestrial, ceea ce înseamnă 12 plăți în perioada de circulație a obligațiunilor care constituie 3 ani.

Rata cuponului este flotantă și este plătită pentru întreaga perioadă de deținere a obligațiunii.

Formula ratei cuponului:

Rn = rata de referință + 2% (marja fixă stabilită),

unde: rata de referință reprezintă rata dobânzii oferită de bancă la depozitul maib classic pe termen de 365 de zile deschis la sucursală, publicată pe site-ul oficial maib.md, secțiunea Depozite persoane fizice și 2% este marja fixa stabilită.

Riscul neonorării obligațiunilor contractuale. Imposibilitatea emitentului de a-și onora obligațiunile față de investitor privind plata cuponului și/sau a principalului (investiției). În acest caz, răscumpărarea anticipată a obligațiunilor poate fi solicitată de către deținătorul de obligațiuni.

Obligațiunile corporative maib sunt emise doar în lei.

Un investitor poate să subscrie de la 1 (una) obligațiune, în valoare de 20,000 MDL. Limită maximă nu este stabilită.

Da, până când procedura de înregistrare e finalizată. Investitorul se obligă să asigure până la data expirării perioadei de subscriere disponibilitatea mijloacelor bănești pe contul de plată special pentru emisiune.

Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare ține Registrul Deținătorilor de Obligațiuni. Obligațiunile sunt emise în formă dematerializată prin înscriere în cont.

Da, emitentul nu are dreptul de a cere răscumpărarea obligațiunilor înainte de scadență. Termenul de circulație a obligațiunilor este de 3 ani.

Da! Emitentul va achita subscriitorului o sumă de bani, care va fi calculată din data închiderii subscrierii și până la data înregistrării emisiunii. Acest beneficiu suplimentar va fi plătit împreună cu primul cupon.

Începând cu 01 ianuarie 2024, conform art. 901 alin. 37 din Codul fiscal al Republicii Moldova veniturile obținute sub formă de dobândă la valorile mobiliare corporative sunt impozitate în mărime de 6%. Beneficiarii veniturilor sunt obligați să le declare și să achite impozitul respectiv. În calitate de emitent maib va reține impozitul în mărime de 6% din dobânda achitată în folosul persoanelor fizice rezidente.

Nu este o cerință obligatorie, ci un avantaj. Clientul maib va primi mai rapid și direct pe card cuponul și principalul (investiția).

Mai multă informație despre obligațiunile corporative pot fi obținute:

Fiecare subscriitor are dreptul la răscumpărare benevolă a obligațiunilor la valoarea lor nominală, însă în limita a 250 de obligațiuni per deținător în cadrul unei emisiuni. Solicitarea de răscumpărare benevolă poate fi lansată până la plata cuponului, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de plata acestuia. În acest caz, ultimul cupon nu se achită.

Obligațiunile corporative maib sunt tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei. Deținătorul are dreptul de a înstrăina obligațiunile pe piața secundară, prin intermediul membrilor pieței reglementate acreditați.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok