devino client

fără a te deplasa la bancă
fără deplasări
telefon/pc
calificată
devino client

despre

Inovația în domeniul digitalizării și tendințele globale au condus la crearea unui serviciu unic pentru antreprenori  - devino client maib prin mijloace electronice, acest serviciu aduce un plus de eficiență prin evitarea vizitelor la sucursalele băncii și simplificarea interacțiunii cu banca.
Pentru a deveni client maib prin canalele electronice, vă sugerăm să consultați criteriile de eligibilitate, lista documentelor necesare, tarife și condiții generale, toate aceste informații fiind disponibile în această pagină și siteul maib.
Este esențial să dispuneți de o semnătură electronică calificată valabilă, odată ce aceste cerințe sunt îndeplinite, vă invităm să parcurgeți pașii necesari pentru a iniția relația de afaceri cu maib.

Rețineți că, pentru a parcurge procesul, este necesar:

 • să dispuneți de un dispozitiv cu cameră video și microfon, telefon sau un computer, deoarece procedura implică un apel video;
 • să vă aflați în țară;
 • să dețineți rolul de administrator al companiei.

 

Simplu și rapid

01

Începeți

completați cu atenție formularul cu informațiile solicitate

02

Încărcați

semnați digital și încărcați fiecare document în caseta dedicată

03

Transmiteți

informația solicitată va fi prelucrată pentru inițierea relației de afaceri

04

Vă contactăm

vom lua legătura pentru a asigura parcurgerea procesului complet

Cine poate accesa serviciul

Compania care are una din formele organizatorice indicate: SRL, II, GT, SA, cu adresa juridică, administratori, asociați/fondatori (maxim 5) și beneficiari efectivi, rezidenți în Republica Moldova, cu excepția raioanelor de est (regiunea Transnistreană)

Compania reprezentată de un administrator, posesor al semnăturii electronice calificate 

Compania cu administratori, asociați/fondatori, beneficiari efectivi care nu se regăsesc în categoria de risc PEP (persoana ce exercită funcție publică importantă sau membru de familie al persoanei expuse politic și Persoane asociate și apropiate persoanelor expuse politic) în ultimele 12 luni

Compania nu reprezintă subiect FATCA, nu e din domeniul industriei armamentului și nu se regăsește în lista de sancțiuni financiare internaționale, inclusiv nu se asociază cu persoane din categoriile enumerate

pachet business

 

servicii incluse în abonamentul lunar start¹ forte² pro³ extra⁴

Cont curent MDL și/sau VS Deschidere și administrare (2251), gratuit

2 conturi
3 conturi
3 conturi
nelimitat

1 fişă cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, gratuit

 
 
 
 

Internet banking cu funcționalități extinse, gratuit

 
 
 
 

Acces la aplicația mobilă (maibusiness app), gratuit

 
 
 
 

Eliberarea lunară a certificatului electronic pentru internet banking, unități gratuite

1
2
2
2

Depunerea numerarului la ghișeele băncii, gratuit

MDL
MDL
MDL
MDL și VS

Retragerea numerarului la ghișeele băncii

1,50% MDL

1,20% MDL

1,00% MDL

0,80% MDL și VS

Executarea ordinelor de plată în valută națională: în favoarea clienţilor băncii (inclusiv la contul propriu deschis în cadrul băncii) prin internet banking, plăți gratuite

5

40

80

nelimitat

Transferul mijloacelor bănești în monedă națională din contul curent al PJ la contul curent/de card/de depozit al PF (în afara proiectului salarial) în favoarea clienților băncii

standard*

standard

standard

gratuit

Executarea ordinelor de plată în valută națională: în favoarea clienţilor altor bănci prin internet banking, plăți gratuite

standard

standard

25

50

Deschidere și administrare lunară a cardului business card debit, unități gratuite

standard

1

1

nelimitat

Proiect salarial

daily

loyalty

premium

premium

Transferul salariilor în cadrul proiectului salarial prin internet banking, gratuit

 
 
 
 

Tichete de masă electronice, gratuit

 
 
 
 

eStatements (Extrase de cont în format electronic), gratuit

 
 
 
 

Acordarea asistenței în căutarea sumelor în MDL

standard

standard

 
 

Modificarea, anularea, returnarea, redirecționarea, investigarea sau confirmarea lunară a ordinului de plată lunar

standard

standard

standard

1 gratuit

Manager dedicat

standard

standard

standard

 

Emiterea confirmării privind serviciul SWIFT

standard

standard

standard

 

Servicii financiare conexe business-ului

 

 

 

 

Newsletter lunar referitor la tendere

 
 
 
 

Înregistrare cadastrală

standard

10% reducere

10% reducere

15% reducere

Tarif lunar

100 lei⁵

250 lei

500 lei

1500 lei

 

aplică acum

aplică acum

aplică acum

aplică acum

* standard - conform tarifelor în vigoare ale băncii

¹ Pentru companiile ce au mai puțin de 12 luni de la fondare, pachetul de servicii business Start este gratuit timp de 6 luni de la data abonării. Acesta mai include: 20 de plăți intrabancare și 5 plăți interbancare.

² Pentru companiile din sectorul agricol, plata pachetului Forte are loc doar dacă se înregistrează activitate pe conturi, și tariful - comisionul de retragere MDL este de 1%. De asemenea, se oferă promovarea gratuită a unui produs/serviciu pe platforma online AgricolaHub

³ Pentru companiile din sectorul IT pachetul de servicii Pro oferă: Transferul mijloacelor băneşti din contul curent al persoanei juridice la contul curent / de card / de depozit al persoanei fizice (în afara proiectului salarial) gratuit; pachet salarial Premium sau Salary Platinum, dacă corespunde criteriilor de acceptare; carduri business - nr. nelimitat.

⁴ Pentru Extra se oferă Pachet salarial Premium + beneficiile pachetului alto.

⁵ Plata pachetului are loc doar dacă se înregistrează activitate pe conturi.

serviciile disponibile online

 1. deschidere și deservire cont curent;
 2. abonare la Internet banking cu funcționalități extinse;
 3. efectuare de plăți în monedă națională și în valută străină prin internet banking în limita de 2 milioane MDL/ lunar (către conturile altor companii);
 4. încasări în monedă națională și în valută străină în cont curent prin internet banking în limita de 2 milioane MDL/ lunar (de la conturile altor companii);
 5. tranzacții forex în limita de 2 milioane MDL/ lunar;
 6. confirmări swift;
 7. anulare, investigare plăți/ încasări în/ din cont curent;
 8. solicitarea online a cardului business, cu ridicarea acestuia la sucursală*;
 9. extrase de cont în format electronic (eStatements);
 10. abonarea la newsletter pe poșta electronică;
 11. eliberarea certificatului electronic pentru utilizarea internet banking;

*pentru ridicarea cardului business va fi necesar să vă deplasaţi la una din sucursalele maib.

În cazul în care doriți să accesați servicii suplimentare din pachetul business forte promo, altele decât cele enumerate, vă rugăm să vă apropiați la una din sucursalele maib.

Despre serviciile care vor deveni disponibile online în viitor, vă vom informa pe pagina maib.

documente necesare

Se vor accepta documente electronice eliberate de I.P. “Agenția Servicii Publice” sau varianta scanată ale originalelor cu semnătură electronică calificată aplicată pe fiecare document.

Societate cu răspundere limitată (S.R.L.):

 1. extrasul din Registrul de stat, eliberat de I.P. ”Agenția Servicii Publice”;
 2. actul de constituire: Statut, Regulament sau Contract de constituire;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi (acţionari, doar persoane fizice rezidențe în Republica Moldova, exceptând rezidenții din raioanele de est) ce dețin o cota de 25% plus o acțiune , precum şi copia actelor de identitate ale acestora;
 4. actul de identitate valabil al administratorului;

Societate pe acțiuni (S.A.):

 1. extrasul din Registrul de stat, eliberat de către I.P. ”Agenția Servicii Publice”;
 2. actul de constituire: Statut, Regulament sau Contract de constituire;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi, precum şi copia actelor de identitate ale acestora;
 4. extrasul din Registrul Acţionarilor privind componenţa acţionarilor (până la 5 (inclusiv) acţionari, persoane fizice rezidenți ai Republicii Moldova, exceptând rezidenții din raioanele de est) şi cotele deţinute;
 5. actul de identitate valabil al administratorului;

Gospodărie țărănească (G.Ț.):

 1. extrasul din Registrul de stat al gospodăriilor țărănești eliberat de I.P. ”Agenția  Servicii Publice” sau Decizia de înregistrare sau Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești din Registrul gospodăriilor țărănești eliberat de Primării;
 2. actul de constituire;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi (fondatorii), precum și copia actelor de identitate ale acestora;
 4. actul de identitate valabil al administratorului;

Întreprindere individuală (Î.I.):

 1. extrasul din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, ce confirmă persoana împuternicită să administreze întreprinderea, eliberat de I.P. ”Agenția  Servicii Publice” sau de organele ei teritoriale;
 2. decizia de fondare a întreprinderii semnată de către fondator/ fondatori;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi (fondatorii), precum şi copia actelor de identitate ale acestora;
 4. actul de identitate valabil al administratorului;

întrebări frecvente

semnătură electronică calificată este semnătură electronică avansată care este creată prin intermediul unui dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnături electronice

semnătura electronică calificată este eliberată de Serviciul Tehnologia informației și Securitate Cibernetică

pentru înregistrarea cererii online în scopul obținerii serviciilor de certificare a cheilor publice pentru Persoana Juridică, accesați portalul www.semnatura.md și urmați pașii descriși pentru tipul de persoană juridică

persoană expusă politic (PEP) este o persoană fizică care exercită sau care a exercitat funcţii publice importante, după cum urmează:

 • şefii de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat
 • membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare
 • membri ai organelor de conducere ale partidelor politice
 • membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale
 • membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale
 • ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate
 • membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice
 • directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale

FATCA  (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă o lege americană, care are ca scop combaterea evaziunii fiscale în cadrul sistemului financiar global şi asigurarea schimbului automatizat de informaţii între state, într-un cadru standardizat, pe baza acordurilor bilaterale, având ca obiectiv primordial de a solicita ca instituţiile financiare străine să raporteze autorităţilor de taxare (impozitare) din SUA veniturile beneficiarilor direcţi sau indirecţi, care sunt plătitori de impozite în conformitate cu legislaţia din SUA. La 26 noiembrie 2014 Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de cooperare cu SUA privind facilitarea implementării prevederilor FATCA, care prevede că instituţiile financiare raportează direct Serviciului Fiscal al SUA informaţii aferente conturilor deţinute de către persoane fizice și juridice care au indici SUA

în procesul de inițiere a relației de afaceri prin mijloace electroncie, dreptul de a interacționa cu banca îi revine unui administrator, posesor al semnăturii electronice calificate

în situația în care nu sunteți eligibil pentru a parcurge procesul de inițiere a relației de afaceri prin mijloace electronice, vă puteți apropia la una din sucursalele maib pentru a beneficia de consultanța colaboratorilor noștri la ghișeele băncii

Procesul de inițiere a relației de afaceri cu banca va include un apel video care va fi înregistrat

Inițierea relațiilor de afaceri cu maib

Pentru autorizarea relațiilor de afaceri cu maib, se va realiza automat abonarea la pachetul business și se va deschide un cont curent în MDL

Inițierea relațiilor de afaceri cu maib

Aplicarea semnăturii electronice calificate pe fiecare act este obligatorie pentru considerarea documentului valabil și parcurgerea procesului inițiat

 • pas 1 din 2date personale
 • pas 2 din 2Documente
vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online
(.doc,.pdf,.docx,.rtf,.jpg,.jpeg,.heic,.heiv,.heif,.png,.webp)
vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Recepționat!

solicitarea a fost expediată cu succes și va fi procesată de luni până vineri, între 9:00 - 17:00.

dacă ai depus solicitarea în afara programului de lucru, în weekend sau în zile de sărbătoare, te vom contacta în următoarea zi lucrătoare.

Atenție!

se permite doar o cerere în decurs de 24 ore Deja există o cerere în lucru parvenită pe numele tău în ultimele 24 ore. Revino mai târziu pentru a avea posibilitatea să perfectezi altă cerere

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok