devino client

fără a te deplasa la bancă
fără deplasări
telefon/pc
calificată
devino client

despre

Inovația în domeniul digitalizării și tendințele globale au condus la crearea unui serviciu unic pentru antreprenori  - devino client maib prin mijloace electronice, acest serviciu aduce un plus de eficiență prin evitarea vizitelor la sucursalele băncii și simplificarea interacțiunii cu banca.
Pentru a deveni client maib prin canalele electronice, vă sugerăm să consultați criteriile de eligibilitate, lista documentelor necesare, tarife și condiții generale, toate aceste informații fiind disponibile în această pagină și siteul maib.
Este esențial să dispuneți de o semnătură electronică calificată valabilă, odată ce aceste cerințe sunt îndeplinite, vă invităm să parcurgeți pașii necesari pentru a iniția relația de afaceri cu maib.

Rețineți că, pentru a parcurge procesul, este necesar:

 • să dispuneți de un dispozitiv cu cameră video și microfon, telefon sau un computer, deoarece procedura implică un apel video;
 • să vă aflați în țară;
 • să dețineți rolul de administrator al companiei.

 

Simplu și rapid

01

Începeți

completați cu atenție formularul cu informațiile solicitate

02

Încărcați

semnați digital și încărcați fiecare document în caseta dedicată

03

Transmiteți

informația solicitată va fi prelucrată pentru inițierea relației de afaceri

04

Vă contactăm

vom lua legătura pentru a asigura parcurgerea procesului complet

Cine poate accesa serviciul

Compania care are una din formele organizatorice indicate: SRL, ÎI, GȚ, SA, cu adresa juridică în Republica Moldova

Compania reprezentată de un administrator, posesor al semnăturii electronice calificate

Compania gestionată de administratori, asociați/ fondatori (maxim 5), beneficiari efectivi care sunt persoane fizice rezidente în Republica Moldova

Compania care nu se regăsește în categoria de risc PEP, subiect FATCA, lista de sancțiuni UK

pachet business forte

Pentru autorizarea și inițierea relației de afaceri cu maib, va fi activată automat abonarea la pachetul Business Forte și deschiderea unui cont curent în MDL

Pachetul business forte promo îți permite să fii mobil și flexibil în fața oricărei provocări. Lunar plătești doar 200 de lei, iar maib îți oferă 12 servicii importante pentru afacerea ta: un număr nelimitat de conturi în orice valută, transferuri intrabancare la tarif redus, depunere gratuită a numerarului pe cont, emitere și deservire gratuită a cardului business.

 

Serviciul inclus

Business Forte Promo

1

Cont curent lei/valută

2

Deschidere conturi

nelimitat

3

Internet banking cu funcționalități extinse

4

Întocmirea fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei

5

Eliberarea certificatului digital

6

Transferul salariului la conturile angajaților

0 %

7

Card business, la solicitare

8

Acces la aplicația mobilă (maibusiness app)

9

Extrase de cont în format electronic (eStatement)

10

Informații despre conturi direct din Telegram și Viber (maibusinessBot)

11

Depunerea numerarului în monedă naţională la ghișeele băncii

12

Procesarea ordinelor de plată electronice intrabancare în MDL, pentru Persoane Juridice

 1 leu

  Preț lunar 200 lei

- după abonare, pachetele promo sunt disponibile (active) 12 luni;

- la expirarea pachetului promo clientului îi sunt oferite pachetele în vigoare la acel moment.

serviciile disponibile online

 1. deschidere și deservire cont curent;
 2. abonare la Internet banking cu funcționalități extinse;
 3. efectuare de plăți în monedă națională și în valută străină prin internet banking în limita de 2 milioane MDL/ lunar (către conturile altor companii);
 4. încasări în monedă națională și în valută străină în cont curent prin internet banking în limita de 2 milioane MDL/ lunar (de la conturile altor companii);
 5. tranzacții forex în limita de 2 milioane MDL/ lunar;
 6. confirmări swift;
 7. anulare, investigare plăți/ încasări în/ din cont curent;
 8. solicitarea online a cardului business, cu ridicarea acestuia la sucursală*;
 9. extrase de cont în format electronic (eStatements);
 10. abonarea la newsletter pe poșta electronică;
 11. eliberarea certificatului electronic pentru utilizarea internet banking;

*pentru ridicarea cardului business va fi necesar să vă deplasaţi la una din sucursalele maib.

În cazul în care doriți să accesați servicii suplimentare din pachetul business forte, altele decât cele enumerate, vă rugăm să vă apropiați la una din sucursalele maib.

Despre serviciile care vor deveni disponibile online în viitor, vă vom informa pe pagina maib.

documente necesare

Se vor accepta documente electronice eliberate de I.P. “Agenția Servicii Publice” sau varianta scanată ale originalelor cu semnătură electronică calificată aplicată pe fiecare document.

Societate cu răspundere limitată (S.R.L.):

 1. extrasul din Registrul de stat, eliberat de I.P. ”Agenția Servicii Publice”;
 2. actul de constituire: Statut, Regulament sau Contract de constituire;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi (acţionari, doar persoane fizice rezidențe în Republica Moldova, exceptând rezidenții din raioanele de est) ce dețin o cota de 25% plus o acțiune , precum şi copia actelor de identitate ale acestora;
 4. actul de identitate valabil al administratorului;

Societate pe acțiuni (S.A.):

 1. extrasul din Registrul de stat, eliberat de către I.P. ”Agenția Servicii Publice”;
 2. actul de constituire: Statut, Regulament sau Contract de constituire;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi, precum şi copia actelor de identitate ale acestora;
 4. extrasul din Registrul Acţionarilor privind componenţa acţionarilor (până la 5 (inclusiv) acţionari, persoane fizice rezidenți ai Republicii Moldova, exceptând rezidenții din raioanele de est) şi cotele deţinute;
 5. actul de identitate valabil al administratorului;

Gospodărie țărănească (G.Ț.):

 1. extrasul din Registrul de stat al gospodăriilor țărănești eliberat de I.P. ”Agenția  Servicii Publice” sau Decizia de înregistrare sau Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești din Registrul gospodăriilor țărănești eliberat de Primării;
 2. actul de constituire;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi (fondatorii), precum și copia actelor de identitate ale acestora;
 4. actul de identitate valabil al administratorului;

Întreprindere individuală (Î.I.):

 1. extrasul din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, ce confirmă persoana împuternicită să administreze întreprinderea, eliberat de I.P. ”Agenția  Servicii Publice” sau de organele ei teritoriale;
 2. decizia de fondare a întreprinderii semnată de către fondator/ fondatori;
 3. documentele ce confirmă beneficiarii efectivi (fondatorii), precum şi copia actelor de identitate ale acestora;
 4. actul de identitate valabil al administratorului;

întrebări frecvente

semnătură electronică calificată este semnătură electronică avansată care este creată prin intermediul unui dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnături electronice

semnătura electronică calificată este eliberată de Serviciul Tehnologia informației și Securitate Cibernetică

pentru înregistrarea cererii online în scopul obținerii serviciilor de certificare a cheilor publice pentru Persoana Juridică, accesați portalul www.semnatura.md și urmați pașii descriși pentru tipul de persoană juridică

persoană expusă politic (PEP) este o persoană fizică care exercită sau care a exercitat funcţii publice importante, după cum urmează:

 • şefii de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat
 • membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare
 • membri ai organelor de conducere ale partidelor politice
 • membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale
 • membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale
 • ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate
 • membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice
 • directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale

FATCA  (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă o lege americană, care are ca scop combaterea evaziunii fiscale în cadrul sistemului financiar global şi asigurarea schimbului automatizat de informaţii între state, într-un cadru standardizat, pe baza acordurilor bilaterale, având ca obiectiv primordial de a solicita ca instituţiile financiare străine să raporteze autorităţilor de taxare (impozitare) din SUA veniturile beneficiarilor direcţi sau indirecţi, care sunt plătitori de impozite în conformitate cu legislaţia din SUA. La 26 noiembrie 2014 Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de cooperare cu SUA privind facilitarea implementării prevederilor FATCA, care prevede că instituţiile financiare raportează direct Serviciului Fiscal al SUA informaţii aferente conturilor deţinute de către persoane fizice și juridice care au indici SUA

în procesul de inițiere a relației de afaceri prin mijloace electroncie, dreptul de a interacționa cu banca îi revine unui administrator, posesor al semnăturii electronice calificate

în situația în care nu sunteți eligibil pentru a parcurge procesul de inițiere a relației de afaceri prin mijloace electronice, vă puteți apropia la una din sucursalele maib pentru a beneficia de consultanța colaboratorilor noștri la ghișeele băncii

Procesul de inițiere a relației de afaceri cu banca va include un apel video care va fi înregistrat

Inițierea relațiilor de afaceri cu maib

Pentru autorizarea relațiilor de afaceri cu maib, se va realiza automat abonarea la pachetul Business Forte și se va deschide un cont curent în MDL

Inițierea relațiilor de afaceri cu maib

Aplicarea semnăturii electronice calificate pe fiecare act este obligatorie pentru considerarea documentului valabil și parcurgerea procesului inițiat

 • pas 1 din 2date personale
 • pas 2 din 2Documente
vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online
(.doc,.pdf,.docx,.rtf,.jpg,.jpeg)
vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Recepționat!

solicitarea a fost expediată cu succes și va fi procesată de luni până vineri, între 9:00 - 17:00.

dacă ai depus solicitarea în afara programului de lucru, în weekend sau în zile de sărbătoare, te vom contacta în următoarea zi lucrătoare.

Atenție!

se permite doar o cerere în decurs de 24 ore Deja există o cerere în lucru parvenită pe numele tău în ultimele 24 ore. Revino mai târziu pentru a avea posibilitatea să perfectezi altă cerere

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok