Achiziţia lucrărilor de construcţii/reconstrucţii aferente etapei „Executarea structurii de rezistenţă” a clădirilor sediului nou al Centralei bancii.”

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează licitaţia privind selectarea antreprenorului pentru achiziţia lucrărilor de construcţii/reconstrucţii aferente etapei  „Executarea structurii de rezistenţă” a clădirilor proprii, situate pe adresa 31 August 1989, nr.127 şi str. Maria Cibotari, nr.18 mun.Chişinău, în cadrul proiectului de reamplasare a Centralei băncii în sediul nou.
 
Etapele petrecerii licitaţiei

Licitaţia este organizată în două etape:
 1. Prezentarea de către companiile ofertante a documentelor şi informaţiilor pentru analiză şi evaluare privind corespunderea acestora criteriilor şi cerinţelor stabilite de către bancă şi selectarea companiilor eligibile.
 2. Înmânarea companiilor selectate a caietului de sarcini privind lucrările aferente realizării structurii de rezistenţă, prezentarea ofertelor de către acestea, evaluarea ofertelor de către bancă conform criteriilor de evaluare stabilite şi desemnarea câştigătorului licitaţiei.
Criterii şi cerinţe de eligibilitate

Pentru participare şi calificare în cadrul primei etape de stabilire a companiilor eligibile, ofertantul urmează să corespundă următoarelor criterii şi cerinţe:
 1. Venitul din vânzari – media veniturilor din vânzări pentru ultimii 3 ani (2017, 2016, 2015) nu trebuie să fie mai mică de 70 mln. lei/an.
 2. Capitalul propriu – capitalul propriu al ofertantului la data de 31.12.2017 nu trebuie să fie mai mic de 8 mln. lei.
 3. Experienţa ofertantului – ofertantul trebuie să dispună de experienţă în domeniul antreprizei în construcţii nu mai mică de 10 ani.
 4. Experienţa specifică a ofertantului – ofertantul trebuie să dispună de cel puţin trei sau mai multe proiecte similare, inclusiv ca destinaţie şi anvergură, realizate şi finalizate în calitate de antreprenor în Republica Moldova şi/sau peste hotarele ţării. Totodată ofertantul urmează să aibă cel puţin un proiect  în derulare, care să fie relevant pentru cerinţa în cauză.
 5. Autorizaţiile şi certificările necesare – ofertantul trebuie să dispună de autorizaţiile şi certificările necesare pentru realizarea Proiectului.
 6. Personalul ofertantului – ofertantul trebuie să dispună de un număr de specialişti proprii, suficient pentru realizarea proiectului, calificaţi şi care să dispună de atestările necesare.
 7. Echipamente şi utilaj – ofertantul trebuie să dispună de echipamentele şi utilajul necesar pentru realizarea Proiectului.
 8. Manualul privind sistemul propriu de asigurare a calităţii – ofertantul trebuie să dispună de un Manual privind sistemul de asigurare a calităţii lucrărilor executate.
 9. Garantarea bunei execuţii – ofertantul va trebui să fie capabil să prezinte, daca va fi selectat ca fiind eligibil, la etapa depunerii ofertei financiare şi tehnice, garanţii privind buna execuţie a lucrărilor conform documentaţiei de proiect.
Lista documentelor şi informaţiilor solicitate de către bancă pentru confirmarea corespunderii ofertantului criteriilor şi cerinţelor stabilite, expuse mai sus, pot fi ridicate de la Grupul Achiziţii al băncii, tel. 022-444-078.

Modul de întocmire şi prezentare a documentelor şi informaţiilor:
a) Documentele şi informaţiile solicitate de bancă se prezintă în limba română;
b) Pe copiile documentelor şi pe informaţiile întocmite de către ofertant se aplică semnătura persoanei împuternicite şi ştampila ofertantului;
d) Documentele se prezintă în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii plicurilor cu documentele şi informaţiile de calificare:
 • BC „Moldova-Agroinfbank” S.A., mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506, Grupul Achiziţii;
Persoane de contact:
 • Leonid Cojocaru, e-mail: leonid.cojocaru@maib.md; tel. 022-444-078, 068 600 576;
 • Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel. 022-303-502, 069 110 946.
Data limită de depunere a plicurilor cu documentele şi informaţiile de calificare: 29 ianuarie 2018, inclusiv, orele 17:00.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok