Aviz privind organizarea achiziției mobilierului pentru filialele maib

B.C. „MAIB” S.A. este in căutarea partenerilor pentru executare si instalare (dotare) cu mobilierul a filialelor maib, care urmează a fi renovate.

Cerințele de eligibilitate:

  • Confirmarea experienței ofertantului în domeniu nu mai puțin de 5 ani și informația privind proiectele si contractele similare în perioada ultimilor 5 ani. Prezentarea unor recomandări din partea beneficiarilor serviciilor care sunt obiectului licitației va fi un avantaj;
  • Lista personalului specializat și atestat în domeniul respectiv cu indicarea funcțiilor deținute;
  • Existenta spațiului si utilajului necesar pentru desfășurarea activității de producere a mobilierului.
  • Prezentarea rapoartelor financiare pentru anii 2021 – 2022;
  • Prezentarea pachetului de documente: certificat de atestare în calitate de plătitor de TVA, extras din registrul de stat al persoanelor juridice, licenței sau autorizației pentru acest gen de activitate.
  • Deținerea unui cont de decontare în cadrul maib sau disponibilitatea de a deschide un cont in cazul semnării contractului.

Companiile interesate își vor expedia în adresa Serviciului Achiziții scrisoarea de intenție de participare, conform formularului prezentat de bancă.

Companiile care ne-au oferit scrisoare de intenție, își vor evalua obiectiv capacitatea de a prezenta oferta de preț pe baza Caietului de Sarcini prezentat in cadrul platformei de achiziții a băncii e-Procurement.

Data limită de prezentare a scrisorii de intenție (formularului): 23.05.2023.

Avizul băncii nu constituie o obligațiune a băncii de a efectua achiziția și banca este în drept să refuze efectuarea achiziției în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător al achiziției.

Contacte: alexei.borodachi@maib.md / 022 303 523/ 061128010

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok