Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Cariere

Dacă doreşti să-ţi construieşti sau să-ţi asiguri o carieră de succes, BC "Moldova Agroindbank" SA., una din cele mai mari şi profesioniste echipe din Republica Moldova, îţi oferă această posibilitate. Vei găsi o sursă de dezvoltare, creştere intelectuală şi profesională, într-o ambianţă prietenoasă şi motivantă cu remunerare atractivă.


Fii alături de o echipă puternică, pentru că şi ea are nevoie de tine!

Aplică un CV pentru postul de:
 

Şef Direcţia Operaţiuni Retail din cadrul Departamentului Operaţiuni

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Reorganizarea proceselor operaţionale ale reţelei Retail (implementarea proiectului de centralizare back-office a proceselor operaţionale ale reţelei Retail);
 • Organizarea unui sistem eficient de monitorizare şi control al executării plăţilor Retail;
 • Organizarea unui flux documentar şi de secretariat eficient din reţeaua Retail;
 • Optimizarea proceselor de efectuare a operaţiunilor Retail.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Experienţă în domeniul evidenţei în bănci/companii cu reţea Retail;
 • Energic, spirit de echipă;
 • Experienţă în proiecte de instituire a sistemului de evidenţă de la zero;
 • Rezistenţă la stres şi intensitatea muncii (în special în primele 6 luni ale proiectului);
 • Abilităţi manageriale bine dezvoltate, psiholog bun.

Vă invităm să expediaţi CV-ul, însoţit de scrisoarea de intenţie la adresa electronică eugeniu.josan@maib.md, indicând în subiectul email-ului funcţia pentru care candidaţi.

De asemenea, fiecare participant la concurs urmează să prezinte un scurt eseu în scris (în română sau rusă) privind viziunile sale referitor la dezvoltarea băncii în domeniul respectiv (idei, viziuni, planuri de acţiuni etc.), corespunzător funcţiei pentru care candidează.

Termenul limită pentru depunerea actelor de participare la concurs – 8 iulie 2019.

Într-o bancă lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Şef Direcţia Internet Marketing, din cadrul Departamentului Marketing

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea funcţionalităţii paginii web a băncii (la necesitate şi a altor pagini), inclusiv monitorizarea capacităţii, încărcarea conţinutului, ajustarea structurii şi a elementelor paginii web;
 • SEO – optimizare/promovare a paginii web;
 • Sporirea traficului cu plată prin utilizarea publicităţii media şi de context, publicităţii în reţelele sociale, programe de parteneriat;
 • Organizarea funcţiei de content-marketing şi SMM, inclusiv în scopul creşterii traficului şi promovării reputaţiei băncii în mediul Internet;
 • Email marketing în scopuri de vânzări şi deservire;
 • Elaborarea materialelor promoţionale şi a contentului pentru promovarea băncii şi vânzărilor pe canale digitale.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii de licenţă sau de alt gen în domeniul marketingului (inclusiv în Internet marketing);
 • Experienţă în Internet marketing în business Retail (bănci retail, retail, operatori de telefonie mobilă etc.) precum şi în agenţii digitale;
 • Energic, carismatic, nivel înalt de comunicare, spirit de echipă;
 • Rezistenţă la stres şi intensitatea muncii (în special în primele 6 luni ale proiectului);
 • Abilităţi manageriale bine dezvoltate, psiholog bun.

Vă invităm să expediaţi CV-ul, însoţit de scrisoarea de intenţie la adresa electronică eugeniu.josan@maib.md, indicând în subiectul email-ului funcţia pentru care candidaţi.

De asemenea, fiecare participant la concurs urmează să prezinte un scurt eseu în scris (în română sau rusă) privind viziunile sale referitor la dezvoltarea băncii în domeniul respectiv (idei, viziuni, planuri de acţiuni etc.), corespunzător funcţiei pentru care candidează.

Termenul limită pentru depunerea actelor de participare la concurs – 8 iulie 2019.

Într-o bancă lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Şef Direcţia Marketing Retail din cadrul Departamentului Marketing

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea unui sistem eficient de promovare a businessului Retail;
 • Elaborarea strategiei de poziţionare şi a complexului de avantaje comerciale a produselor Retail;
 • Identificarea produselor de bază pentru promovare, formarea planului şi a bugetului de comunicaţii marketing;
 • Elaborarea soluţiilor creative şi materialelor publicitare pentru promovarea produselor şi serviciilor, inclusiv a produselor de brand;
 • Elaborarea conţinutului de text, grafic etc. a produselor;
 • Planificarea şi controlul plasărilor media;
 • Evaluarea eficienţei comunicaţiilor de marketing;
 • Auditul nivelului de cunoaştere şi utilizare a produselor băncii;
 • Analiza pieţei bancare Retail şi a concurenţilor, benchmarkul soluţiilor pe pieţele bancare Retail externe;
 • Elaborarea propunerilor de dezvoltare a produselor Retail, modificarea produselor, mecanisme de stimulare a vânzărilor, activarea clienţilor, promovarea;
 • Dezvoltarea canalelor fizice de vânzări şi deservire, testarea eficienţei noilor formate, dezvoltarea reţelei fizice de vânzări, brandingul instrumentelor electronice, asigurarea reţelei fizice cu materiale şi instrumente de publicitate, elaborarea, implementarea şi controlul respectării standardelor de merchandising, standardelor de deservire în reţeaua fizică de vânzări.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii de licenţă sau de alt gen în domeniul marketingului;
 • Experienţă în marketing în business Retail (bănci retail, retail, operatori de telefonie mobilă etc.);
 • Experienţă de conducere a unei structuri/proiect de marketing va constitui un avantaj;
 • Energic, carismatic, nivel înalt de comunicare, spirit de echipă;
 • Rezistenţă la stres şi intensitatea muncii (în special în primele 6 luni ale proiectului);
 • Abilităţi manageriale bine dezvoltate.

Vă invităm să expediaţi CV-ul, însoţit de scrisoarea de intenţie la adresa electronică eugeniu.josan@maib.md, indicând în subiectul email-ului funcţia pentru care candidaţi.

De asemenea, fiecare participant la concurs urmează să prezinte un scurt eseu în scris (în română sau rusă) privind viziunile sale referitor la dezvoltarea băncii în domeniul respectiv (idei, viziuni, planuri de acţiuni etc.), corespunzător funcţiei pentru care candidează.

Termenul limită pentru depunerea actelor de participare la concurs – 8 iulie 2019.

Într-o bancă lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Analist sisteme informatice, Direcţia Analiză Sisteme

Responsabilităţi:

 • Participarea la elaborarea, dezvoltarea aplicaţiilor bancare şi sistemelor informatice de performanţă;
 • Analiza şi optimizarea proceselor/fluxurilor aferente soluţiilor soft implementate în bancă;
 • Formalizarea cerinţelor detaliate de dezvoltare/modificare a componentelor soft în cadrul aplicaţiilor şi sistemelor bancare;
 • Participarea la testarea tehnologiilor, soluţiilor şi aplicaţiilor elaborate;
 • Elaborarea instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul economic şi/sau tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în sistemul bancar;
 • gândire structurată, flexibilitate şi capacitate de analiză şi sinteză;
 • abordare creativă şi capacităţi de generare de idei şi de determinare a soluţiilor optimale pentru derularea unui proces;
 • abilităţi de comunicare şi organizare;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • cunoaşterea limbii române şi engleze;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md , cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.                                             

 

Inginer progamator, Departamentul Tehnologii Informaţionale, Direcţia Dezvoltare Sisteme

Responsabilităţi:

 • Dezvoltarea şi implementarea softurilor bancare;
 • Elaborarea şi testarea soluţiilor tehnice;
 • Realizarea şi completarea documentelor de proiectare software în colaborare cu analiştii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în C#;
 • cunoaşterea limbajului de programare C# şi/sau VB.NET;
 • cunoaşterea principiilor programării pe obiecte(POO) şi mediului de dezvoltare Microsoft Visual Studio, începând cu 2008;
 • experienţă de lucru în dezvoltarea ADO.NET, Entity Framework, Nhibernate;
 • experienţă în crearea aplicaţiilor web ASP.NET, MVC;
 • cunoştinţe în NET Remoting, WEB API, WCF, WinApi, XML/XSD/XSLT, SOAP/REST, şabloanelor de proiectare, vor constitui un avantaj;
 • MSSQL Server (T-SQL, optimizarea interpelarilor);
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md , cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist credite or. Chişinău şi or. Călăraşi

Responsabilităţi:

 • Identificarea şi atragerea clienţilor;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare creditare;
 • Analizarea riscurilor, monitorizarea şi asigurarea respectării cerinţelor tuturor standardelor elaborate şi aprobate de bancă aferente activităţii creditare;

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în domeniul creditar;
 • abilităţi de vînzare a produselor creditare bancare;
 • capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune;
 • orientare spre procese şi rezultat;
 • cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Inginer electronist Departamentul Tehnologii Informaţionale

Responsabilităţi:

 • Asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile în diviziunile băncii a mijloacelor tehnice (calculatoare, utilaje de reţea şi telecomunicaţii, echipamente periferice, sisteme de operare, înregistrarea şi evidenţa bunurilor din domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Perfectarea documentaţiei necesare achiziţiilor de echipamente şi bunuri aferente TI.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul IT;
 • cunoştinţe şi experienţă la instalarea şi reparaţia calculatoarelor, echipamentelor periferice, reţelelor de calcul, sistemelor de operare Windows;
 • cunoştinţe de înregistrare şi evidenta a bunurilor din domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • permis şi experienţă de a conduce automobilul (categoria B);
 • foarte bune abilităţi de comunicare, flexibilitate şi mobilitate;
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă este obligatorie;
 • cunoaşterea limbii engleze (este un avantaj).
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Inginer software Departamentul Tehnologii Informaţionale

Responsabilităţi:

 • Asigură implementarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile în diviziunile băncii a:
 • – sistemelor operaţionale Windows 7/8/XP şi Windows Server 2008/2012;
 • – sistemului antivirotic Kaspersky Antivirus v.10;
 • – serviciilor Active Directory Directory Service, Hyper-V, File Services, Print Services, WSUS;
 • Instalarea şi mentenanţa aplicaţilor bancare de uz comun pe calculatoarele din diviziunile băncii;;
 • Acordă consultanţă utilizatorilor sistemului informatic asupră utilizării sistemelor informatice;
 • Participă la alte lucrări de implementare, întreţinere şi administrare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare cu profil economic sau IT;
 • cunoaşterea produselor şi proceselor bancare, avansat;
 • experienţa în optimizarea proceselor (Business Process Management) va fi un avantaj;
 • abilităţi de organizare, planificare, comunicare şi muncă eficientă în echipă;
 • orientare spre rezultat şi perseverenţă;
 • capacitate de autodezvoltare, flexibilitate şi spirit inovativ.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist operaţiuni trezorerie Departamentul Trezorerie, Direcţia Operaţiuni Trezorerie (durată determinată)

Misiune post:

Analiza şi prognozarea fluxurilor băneşti pe bancă în monedă naţională şi valută străină. Calcularea şi monitorizarea respectării indicatorilor de lichiditate curente, pe termen lung şi pe benzi de scadenţă şi prognozarea indicatorilor respectivi total pe bancă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
 • abilitate de analiză şi previziune;
 • competenţe de planificare, organizare şi control al activităţii;
 • orientare spre procese;
 • orientare spre rezultat;
 • cunoaşterea limbilor de stat şi rusă la nivel avansat, limba engleză va constitui un avantaj.
Persoanele interesate sunt invitate să depună o Cerere de intenţie către Departamentul Resurse Umane şi Organizare, bir.210 sau prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Programator NET (C#) Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Asigurarea dezvoltării, testării şi implementării softurilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în C#;
 • cunoaşterea limbajului de programare C# şi/sau VB.NET;
 • cunoaşterea principiilor programării pe obiecte (POO) şi mediului de dezvoltare Microsoft Visual Studio, începând cu 2008;
 • experienţă de lucru în dezvoltarea ADO.NET, Entity Framework, Nhibernate;
 • experienţă în crearea aplicaţiilor web ASP.NET, MVC;
 • cunoştinţe în NET Remoting, WCF, WinApi, XML/XSD/XSLT, SOAP/REST, şabloanelor de proiectare, vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Programator Java Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Dezvoltarea şi implementarea softurilor bancare. Elaborarea şi testarea soluţiilor tehnice. Realizarea şi completarea documentelor de proiectare software în colaborare cu analiştii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani ca programator Java;
 • cunoaşterea limbajului de programare Java/Java EE (OOP, OOD, Class Loading, Transaction Management, JNDI);
 • experienţă de lucru databases (Oracle/Ms SQL/MySql), ORM tehnologies, JDBC, Ibatis, MVC Frameworks;
 • experienţă în HTML, CSS, XML, XSLT, Xpath;
 • cunoştinţe de lucru în PKI, Web Services, produse IBM/Oracle vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Administrator Sisteme de Operare, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Administrarea infrastructurii TI desfăşurată pe soluţii Microsoft.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoaşterea sistemelor de operare Windows 2008/2012;
 • cunoaşterea platformei de virtualizare Microsoft Hyper-V;
 • cunoaşterea soluţiilor de Backup;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md .

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist administrare riscuri financiare şi operaţionale (perioadă determinată)
Departamentul Administrare Riscuri Financiare şi Operaţionale

Misiune Post:

 • Gestionarea riscului de piaţă, în domeniul riscului valutar. Monitorizarea indicatorilor cheie de risc şi respectarea limitelor aprobate. Elaborarea, aplicarea şi perfecţionarea mecanismelor de gestionare a riscurilor de piaţă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • minim 1 an experienţă în sfera economică, preferabil în domeniul bancar;
 • competenţe de analiză, sinteză şi previziune;
 • cunoştinţe în domeniul Basel III, va constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat va constitui un avantaj;
Dacă ştii să lucrezi în echipă, şi nu te sperie sarcinile individuale, te interesează un salariu atractiv şi stabil şi faci parte din cei care nu pot trăi fără provocări, te aşteptăm să ne trimiţi CV-ul la resurseumane@maib.md .

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Descarca Model CV
 
Te invităm să trimiţi CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md