Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Cereri Electronice Transfer T2C

Carieră

Dacă doreşti să-ţi construieşti sau să-ţi asiguri o carieră de succes, BC "Moldova Agroindbank" SA., una din cele mai mari şi profesioniste echipe din Republica Moldova, îţi oferă această posibilitate. Vei găsi o sursă de dezvoltare, creştere intelectuală şi profesională, într-o ambianţă prietenoasă şi motivantă cu remunerare atractivă.


Fii alături de o echipă puternică, pentru că şi ea are nevoie de tine!

Aplică un CV pentru postul de:
 

Specialist evaluare (monitorizare) Secţia Evaluare şi Monitoring Gaj

Misiune Post:

Efectuează verificarea rapoartelor de evaluare elaborate şi prezentate de către întreprinderile independente de evaluare. Efectuează evaluarea bunurilor mobile, în scopul determinării valorii de gaj a acestora sau în alte scopuri. Efectuează controlul fizic al existenţei bunurilor mobile şi imobile propuse în gaj/ipotecă şi/sau deja gajate/ipotecate băncii, precum şi verifică condiţiile de păstrare şi starea acestora.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul evaluării imobilului;
 • experienţă în domeniul evaluării/monitorizării bunurilor de minim 1 an;
 • abilităţi analitice şi de sinteză;
 • abilităţi de comunicare verbale şi scrise;
 • abilităţi de învăţare continuă;
 • capacităţi de lucru în echipă, inclusiv legate de deplasări pe întreg teritoriul ţării;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române şi ruse. Engleza va constitui un avantaj.

Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care candidează.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Director Sucursale or. Chişinău

Responsabilităţile funcţiei:

 • Gestionarea şi asigurarea bunei funcţionalităţi a echipei;
 • Îndeplinirea planului de vănzări;
 • Respectarea standardelor, procedurilor, instrucţiunilor elaborate aferent activităţii sucursalei.

Competenţe necesare:

 • Experienţă în sistemul bancar;
 • Abilităţi manageriale, organizatorice;
 • Abilităţi de a soluţiona problemele apărute în sucursală;
 • Aptitudini analitice;
 • Orientare spre rezultat.

Expediaţi un CV la adresa: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

 

Manager produse Direcţia Produse Creditare Departamentul Dezvoltarea Produselor IMM

Misiune Post:

Elaborarea şi dezvoltarea produselor creditare destinate persoanelor juridice.

Responsabilităţi:

 • elaborarea/modificarea produselor creditare pentru clienţii IMM;
 • elaborarea produselor specifice canalelor alternative şi digitale;
 • monitorizarea produselor şi serviciilor bancare pe segmente de clienţi, introducerea modificărilor la necesitate;
 • analiza condiţiilor produselor, dinamicii vânzărilor produselor, evaluarea profitabilităţii produselor şi revizuirea anuală a actelor normative aferente;
 • definirea proceselor end-to-end pentru produse destinate clienţilor IMM, elaborarea procedurilor care reglementează acţiunile angajaţilor din reţeaua băncii – linia business IMM;
 • colaborarea cu terţi referitor la derularea proiectelor internaţionale;
 • elaborarea actelor normative aferente subproduselor creditate din resursele internaţionale atrase;
 • monitorizarea şi modificarea preţurilor la produsele creditare destinate clienţilor IMM;
 • stabilirea limitelor pentru derogările de preţ.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de minim 3 ani în sistemul bancar în domeniul vânzării/elaborării produselor creditare pentru persoanele juridice;
 • cunoaşterea proceselor tehnologice bancare aferente produselor creditare, aplicaţiilor IT;
 • abilităţi de expunere în scris a proceselor tehnologice;
 • competenţe de analiză, sinteză şi previziune;
 • aptitudini de lucru independent şi în echipă;
 • orientare spre procese şi rezultat.

Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care candidează.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Manager IMM, municipiul Chişinău Direcţia Vânzări Active Departamentul Vânzări IMM

Misiune Post:

Asigură conducerea activităţii liniei de business IMM în cadrul sucursalei asociate. Îndeplineşte toate sarcinile aferente vânzării produselor/serviciilor clienţilor IMM. Asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de vânzare a produselor şi serviciilor clienţilor IMM în cadrul sucursalei.

Responsabilităţi:

 • organizează procesul de deservire a clienţilor IMM în cadrul sucursalei;
 • desfăşoară activitatea de promovare şi vânzare a produselor bancare creditare şi necreditare;
 • participă la elaborarea planurilor individuale de vânzări;
 • conlucrează în scopul cercetărilor de marketing şi testarea noilor produse;
 • asigură îndeplinirea planului de vânzări;
 • asigură instruirea specialiştilor, stabileşte necesităţile de instruire suplimentară.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă în sistemul bancar de minim 4 ani;
 • experienţă de muncă în domeniul creditării IMM;
 • abilităţi de comunicare şi negociere cu clienţii, simţ dezvoltat al intuiţiei;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • capacităţi decizionale;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.

Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care candidează.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Consilier Principal IMM, municipiul Chişinău Direcţia Vânzări Active, Departamentul Vânzări IMM

Misiune Post:

Te descurci de minune când vine vorba de organizarea şi desfăşurarea activităţii de vânzare a produselor şi serviciilor clienţilor IMM. Eşti un bun negociator şi ştii să iniţiezi relaţii cu clienţii IMM, atunci funcţia de consilier IMM ţi se potriveşte.

Responsabilităţi:

 • desfăşoară activitatea de promovare şi vânzare a produselor bancare creditare şi necreditare;
 • efectuează vânzarea cardurilor şi produselor aferente pentru clienţii IMM;
 • promovează proiectele de acceptare a cardurilor la plată de către comercianţi;
 • asigură deschiderea/modificarea/închiderea şi înregistrarea conturilor curente şi de depozit ale clienţilor IMM;
 • îndeplineşte planul individual de vânzări;

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă în domeniul creditării IMM de minim 2 ani;
 • abilităţi de comunicare şi negociere, simţ dezvoltat al intuiţiei;
 • cunoaşterea tehnicilor de vânzări;
 • capacităţi de lucru în echipă şi decizionale;
 • capacităţi analitice şi de previziune.

Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care candidează.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Business analist Departamentul MIS şi Raportări

Misiune Post:

Dacă ai elaborat vreodată rapoarte privind deciziile de afaceri, ai participat la modificări ale legislaţiei şi cadrului de reglementare a activităţii bancare, la mentenanţa sistemului de raportare, dar şi la gestiunea erorilor prin investigarea/soluţionarea defectelor funcţionale în conformitate cu cerinţele de business agreate, noi te aşteptăm în echipa noastră.

Responsabilităţi:

 • monitorizează performanţele aplicaţiei Business Intelligence şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
 • asigură calitatea datelor în baza de date Business Intelligence prin implementarea de chei de verificare;
 • oferă suport legat de calitatea datelor către toate structurile organizatorice din bancă;
 • participă la proiecte de interfaţare a unor aplicaţii la baza de date Business Intelligence;
 • investighează şi soluţionează erorile identificate;
 • oferă asistenţă tehnică, la cerere, pentru personalul IT din zona de suport;

Profilul candidatului:

 • studii de specialitate în domeniul Economic/IT (Matematică-informatică, Cibernetică);
 • cunoştinţe ce ţin de principiile bazelor de date relaţionale şi multidimensionale, precum şi experienţă de lucru cu diferite tipuri de baze de date (Oracle, MS SQL MC Acces);
 • cunoştinţe în domeniul financiar-bancar şi înţelegerea principiilor economice şi contabile;
 • cunoştinţe aprofundate în utilizarea sistemelor IT şi abilităţi solide în utilizarea MS Office;
 • abilităţi excelente de analiză a datelor în scopul creării rapoartelor folosind limbajul SQL prin utilizarea diverselor instrumente de Business Intelligence;
 • experienţă în managementul şi definirea cerinţelor business şi tehnice.

Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care candidează.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

PR Manager Direcţia PR şi Comunicare Corporativă

 

Eşti om de echipă? Îţi plac provocările în comunicare şi ştii să oferi cele mai creative soluţii în PR? Îti doreşti să lucrezi într-o echipă creativă, perseverentă şi orientată spre rezultat? S-ar putea să fii tu noul membru al echipei de comunicare a Moldova Agroindbank.

Responsabilităţile generale pentru funcţia de PR Manager:

 • Elaborează şi implementează strategia de Comunicare a Băncii, care să asigure promovarea imaginii instituţionale în mediul online şi offline.
 • Dezvoltă activităţi de comunicare externă cu publicaţii de specialitate locale şi internaţionale; stabileşte şi consolidează relaţiile cu instituţiile de presă, cu scriitorii independenţi, inclusiv bloggeri, influenceri, cu reprezentanţii publicaţiilor de specialitate, organizează şi desfăşoară conferinţe de presă, briefing-uri.
 • Planifică, redactează şi publică materialele de comunicare.
 • Elaborează rapoartele aferente activităţilor de PR.
 • Elaborează propuneri în mod operativ în cazul producerii unui risc reputaţional.
 • Oferă suport la organizarea, desfăşurarea şi mediatizarea acţiunilor de filantropie şi sponsorizare.

Candidatul eligibil trebuie să deţină:

 • studii superioare în domeniul comunicării, jurnalism, relaţii publice;
 • minimum 2 ani de experienţă într-o poziţie similară;
 • abilităţi excelente de comunicare scrisă;
 • abilităţi dezvoltate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi de lucru independent şi în echipă;
 • pro-activitate, flexibilitate;
 • orientare spre procese şi rezultat;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române, cunoaşterea limbilor engleză şi rusă va consitui un avantaj;
 • experienţă de organizare a evenimentelor de comunicare.

În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md până la data de 16 martie, indicând funcţia pentru care candidează.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Administrator Aplicaţii Bancare Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune Post:

 • Administrarea Core-Banking.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoştinţe cel puţin la nivel mediu de administrare şi exploatare UNIX / Linux;
 • abilităţi de studiere a tehnologiilor noi;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române;
 • limba engleză specifică domeniilor tehnice – la un nivel înalt;
 • experienţa într-o funcţie similar va constitui un avantaj.

În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist Vînzări

Responsabilităţi:

 • Prezintă, promovează şi vinde produsele şi serviciile băncii;
 • Întocmeşte şi administrează baza de date cu clienţii băncii şi cu potenţialii;
 • Contribuie la atragerea de clienţi noi şi la păstrarea relaţiei cu cei actuali.

Profilul candidatului:

 • Studile complete/incomplete în domeniul financiar-economic vor constitui un avantaj;
 • Experienţa în orice tip de vânzări (în special produse bancare) constituie un avantaj;
 • Abilităţi de vânzare a produselor bancare;
 • Capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • Cunoştinţe avansate MS Office.

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Specialist Suport Online, Direcţia Contact Centru

Obiectivele postului:

 • Comunicarea telefonică şi oferirea suportului necesar clienţilor băncii.

Profilul candidatului:

 • Cunoaşterea avansată a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Abilităţi excelente de comunicare în scris;
 • Cunoaşterea calculatorului (MS Office);
 • Orientare către client.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra cu program de muncă 8 ore şi 6 ore;
 • Posibilităţi de creştere în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii;

Persoanele* interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate.*

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Agent vânzări la telefon (Telesales):

Obiectivele postului:

 • Vânzarea prin telefon a serviciilor bancare pontenţialilor clienţi;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii MAIB şi fidelizarea lor prin serviciile oferite;
 • Identificarea oportunităţilor de vânzare şi a noilor clienţi.

Profilul candidatului:

 • Abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă;
 • Responsabilitate şi perseverenţă în atingerea obiectivelor;
 • Cunoştinţe elementare de operare PC (MS Office, Email);
 • Experienţa anterioară de vânzare la telefon constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra cu program de muncă deplin sau redus;
 • Oportunităţi de a creşte în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Economist rapoarte manageriale, Direcţia Contabilitate Managerială, Departamentul Contabilitate şi Finanţe

Misiune post:

 • Respectarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, a politicilor de contabilitate, normelor şi procedurilor privind controlul înregistrărilor în conturile contabile a operaţiunilor economice efectuate în bancă, întocmirea rapoartelor în sistemul Smart Reporter, acordarea consultaţiilor subunităţilor băncii în domeniul vizat.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic (contabilitate);
 • experienţă de muncă minim 1 an în sistemul bancar ce ţine nemijlocit de activităţile financiare si/ sau contabile;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • spirit dezvoltat de organizare, loial şi comportament discret;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • competenţă de expunere în scris şi verbal;
 • utilizator avansat Microsoft Word, Microsoft Excel.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Specialist principal planificare, analiză şi raportare, Departamentul Planificare Strategică şi Buget

Misiune post:

Responsabil de managementul performanţei financiare a băncii prin analiza performanţelor sale şi a dezvoltării viitoare.

Responsabilităţi

 • planificare strategică: acordă suport în dezvoltarea business-planului şi a strategiei băncii;
 • bugetare&prognozare: coordonează procesul de bugetare, monitorizarea lunară efectiv vs planificat;
 • controlling-ul proiectelor şi investiţiilor: analizează financiar proiectele şi deciziile de investiţii;
 • raportare: analizează rezultatele financiare şi monitorizează realizarea performanţelor planificate;
 • controlling funcţional: dezvoltă un sistem de indicatori de performanţă, propune metode de eficientizare a activităţii companiei, acordă suport în planificarea vânzărilor şi a costurilor aferente.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul economic;
 • minim 3 ani experienţă în aria de Controlling/Planificare strategică/Bugetare;
 • cunoştinţe în domeniul macroeconomic/instrumente monetare, reglementări ale BNM;
 • abilităţi de analiză a aspectelor performanţei financiare în domeniul bancar;
 • capacităţi de analiză financiară a proiectelor şi a deciziilor investiţionale;
 • cunoaşterea aspectelor managementului financiar a proiectelor investiţionale;
 • cunoaşterea instrumentelor de planificare strategică;
 • operare avansată PC şi MS Office (în special Excel);
 • acunoaşterea fluentă a limbii engleze şi ruse.

Fii parte a echipei Moldova Agroindbank! Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul la adresa electronică resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care candidează.

Într-o bancă lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Specialist Data Warehouse, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Responsabilităţi:

 • Analizează cerinţele funcţionale şi non-funcţionale împreună cu reprezentanţii de business, precum şi soluţia arhitecturală identificată pentru a defini în detaliu soluţia de extragere date din sistemele operaţionale ce urmează a fi dezvoltată;
 • Proiectează fluxurile de extragere date din sisteme sursa şi încărcare în soluţiile de data warehouse, utilizând instrumente specifice. De asemenea elaborează modelele de date pentru diferite aplicaţii de tip ETL şi pentru componentele soluţiilor de data warehouse;
 • Dezvoltă soluţiile de extragere date din sistemele operaţionale prin scrierea programelor/modulelor folosind limbajele de programare, mediile integrate de dezvoltare, librăriile şi platformele tehnologice adecvate, respectând standardele interne de calitate şi parametrii de performanţă stabiliţi în urma analizării cerinţelor non-funcţionale;
 • Stabileşte metodele şi planifică etapele necesare pentru a asigura testarea dezvoltării programelor sau modulelor care compun soluţiile de extragere date. Efectuează testarea fluxurilor de extragere şi manipulare date conform planului stabilit şi aduce corecţiile ce se impun;
 • Coordonează din punct de vedere tehnic modelarea bazelor de date, proiectarea şi dezvoltarea modulelor software componente ale soluţiilor de data warehouse precum şi interfeţele şi protocoalele de comunicaţie între acestea în cadrul unor proiecte specifice.

Profilul candidatului:

 • studii superioare cu profil matematic/tehnic;
 • cunoaşterea SQL, avansat;
 • experienţă în construirea proceselor ETL în baza oricăror soluţii industriale;
 • experienţă minimă de 3 ani de participare în proiecte de formarea a bazelor de date pe modele relaţionale (Oracle, MS SQL Server, Teradata, MySQL, PostgreSQL etc.);
 • înţelegerea principiilor de lucru Cost-Based Optimizer, abilităţi de optimizare a solicitărilor de interogare de date;
 • cunoaşterea activităţii bancare experienţă de muncă în domeniul financiar (bănci, companii de asigurare) şi/sau domeniul e-commerce;
 • Experienţă de participare în proiecte de construire a soluţiilor de data warehouse;
 • Abilităţi de business analist şi experienţă de colectarea şi formalizare a cerinţelor de la reprezentanţii business-ului;
 • Capacităţi analitice, atenţie la detalii şi rezistenţă la stres;
 • Capacitate de autodezvoltare, comunicabilitate, flexibilitate şi spirit de iniţiativă;
 • Cunoaşterea limbilor române, ruse şi engleză cel puţin la nivelul înţelegerii documentaţiei tehnice;
 • Participarea la implementarea soluţiilor de data warehouse în baza tehnologiilor Temenos Analitics va fi un avantaj;
 • Participarea în proiectele de implementare a sistemelor de Business Intelligence şi de vizualizare a datelor (Oracle BI, Microsoft SSRS/PowerBI, QlikSense/QlikView, SAP BO), va fi un avantaj.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul
prin e-mail: resurseumane@maib.md, cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Într-o bancă lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Analist sisteme informatice, Direcţia Analiză Sisteme

Responsabilităţi:

 • Participarea la elaborarea, dezvoltarea aplicaţiilor bancare şi sistemelor informatice de performanţă;
 • Analiza şi optimizarea proceselor/fluxurilor aferente soluţiilor soft implementate în bancă;
 • Formalizarea cerinţelor detaliate de dezvoltare/modificare a componentelor soft în cadrul aplicaţiilor şi sistemelor bancare;
 • Participarea la testarea tehnologiilor, soluţiilor şi aplicaţiilor elaborate;
 • Elaborarea instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul economic şi/sau tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în sistemul bancar;
 • gândire structurată, flexibilitate şi capacitate de analiză şi sinteză;
 • abordare creativă şi capacităţi de generare de idei şi de determinare a soluţiilor optimale pentru derularea unui proces;
 • abilităţi de comunicare şi organizare;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • cunoaşterea limbii române şi engleze;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md, cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Inginer progamator, Departamentul Tehnologii Informaţionale, Direcţia Dezvoltare Sisteme

Responsabilităţi:

 • Dezvoltarea şi implementarea softurilor bancare;
 • Elaborarea şi testarea soluţiilor tehnice;
 • Realizarea şi completarea documentelor de proiectare software în colaborare cu analiştii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în C#;
 • cunoaşterea limbajului de programare C# şi/sau VB.NET;
 • cunoaşterea principiilor programării pe obiecte(POO) şi mediului de dezvoltare Microsoft Visual Studio, începând cu 2008;
 • experienţă de lucru în dezvoltarea ADO.NET, Entity Framework, Nhibernate;
 • experienţă în crearea aplicaţiilor web ASP.NET, MVC;
 • cunoştinţe în NET Remoting, WEB API, WCF, WinApi, XML/XSD/XSLT, SOAP/REST, şabloanelor de proiectare, vor constitui un avantaj;
 • MSSQL Server (T-SQL, optimizarea interpelarilor);
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md, cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist credite or. Chişinău şi or. Călăraşi

Responsabilităţi:

 • Identificarea şi atragerea clienţilor;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare creditare;
 • Analizarea riscurilor, monitorizarea şi asigurarea respectării cerinţelor tuturor standardelor elaborate şi aprobate de bancă aferente activităţii creditare;

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în domeniul creditar;
 • abilităţi de vînzare a produselor creditare bancare;
 • capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune;
 • orientare spre procese şi rezultat;
 • cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Inginer electronist Departamentul Tehnologii Informaţionale

Responsabilităţi:

 • Asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile în diviziunile băncii a mijloacelor tehnice (calculatoare, utilaje de reţea şi telecomunicaţii, echipamente periferice, sisteme de operare, înregistrarea şi evidenţa bunurilor din domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Perfectarea documentaţiei necesare achiziţiilor de echipamente şi bunuri aferente TI.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul IT;
 • cunoştinţe şi experienţă la instalarea şi reparaţia calculatoarelor, echipamentelor periferice, reţelelor de calcul, sistemelor de operare Windows;
 • cunoştinţe de înregistrare şi evidenta a bunurilor din domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • permis şi experienţă de a conduce automobilul (categoria B);
 • foarte bune abilităţi de comunicare, flexibilitate şi mobilitate;
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă este obligatorie;
 • cunoaşterea limbii engleze (este un avantaj).
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Inginer software Departamentul Tehnologii Informaţionale

Responsabilităţi:

 • Asigură implementarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile în diviziunile băncii a:
 • – sistemelor operaţionale Windows 7/8/XP şi Windows Server 2008/2012;
 • – sistemului antivirotic Kaspersky Antivirus v.10;
 • – serviciilor Active Directory Directory Service, Hyper-V, File Services, Print Services, WSUS;
 • Instalarea şi mentenanţa aplicaţilor bancare de uz comun pe calculatoarele din diviziunile băncii;;
 • Acordă consultanţă utilizatorilor sistemului informatic asupră utilizării sistemelor informatice;
 • Participă la alte lucrări de implementare, întreţinere şi administrare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare cu profil economic sau IT;
 • cunoaşterea produselor şi proceselor bancare, avansat;
 • experienţa în optimizarea proceselor (Business Process Management) va fi un avantaj;
 • abilităţi de organizare, planificare, comunicare şi muncă eficientă în echipă;
 • orientare spre rezultat şi perseverenţă;
 • capacitate de autodezvoltare, flexibilitate şi spirit inovativ.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist operaţiuni trezorerie Departamentul Trezorerie, Direcţia Operaţiuni Trezorerie (durată determinată)

Misiune post:

Analiza şi prognozarea fluxurilor băneşti pe bancă în monedă naţională şi valută străină. Calcularea şi monitorizarea respectării indicatorilor de lichiditate curente, pe termen lung şi pe benzi de scadenţă şi prognozarea indicatorilor respectivi total pe bancă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
 • abilitate de analiză şi previziune;
 • competenţe de planificare, organizare şi control al activităţii;
 • orientare spre procese;
 • orientare spre rezultat;
 • cunoaşterea limbilor de stat şi rusă la nivel avansat, limba engleză va constitui un avantaj.
Persoanele interesate sunt invitate să depună o Cerere de intenţie către Departamentul Resurse Umane şi Organizare, bir.210 sau prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Programator NET (C#) Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Asigurarea dezvoltării, testării şi implementării softurilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în C#;
 • cunoaşterea limbajului de programare C# şi/sau VB.NET;
 • cunoaşterea principiilor programării pe obiecte (POO) şi mediului de dezvoltare Microsoft Visual Studio, începând cu 2008;
 • experienţă de lucru în dezvoltarea ADO.NET, Entity Framework, Nhibernate;
 • experienţă în crearea aplicaţiilor web ASP.NET, MVC;
 • cunoştinţe în NET Remoting, WCF, WinApi, XML/XSD/XSLT, SOAP/REST, şabloanelor de proiectare, vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Programator Java Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Dezvoltarea şi implementarea softurilor bancare. Elaborarea şi testarea soluţiilor tehnice. Realizarea şi completarea documentelor de proiectare software în colaborare cu analiştii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani ca programator Java;
 • cunoaşterea limbajului de programare Java/Java EE (OOP, OOD, Class Loading, Transaction Management, JNDI);
 • experienţă de lucru databases (Oracle/Ms SQL/MySql), ORM tehnologies, JDBC, Ibatis, MVC Frameworks;
 • experienţă în HTML, CSS, XML, XSLT, Xpath;
 • cunoştinţe de lucru în PKI, Web Services, produse IBM/Oracle vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Administrator Aplicaţii Bancare Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune Post:

 • Administrarea aplicaţiilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • abilitatea de utilizare sigură a instrumentelor de administrare a aplicaţiilor;
 • cunoştinţe cel puţin la nivel mediu de administrare şi exploatare a sistemelor de operare Windows;
 • abilităţi de studiere a tehnologiilor noi;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române;
 • limba engleză specifică domeniilor tehnice – la un nivel înalt;
 • experienţa într-o funcţie similar similară va constitui un avantaj.

În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist administrare riscuri financiare
Departamentul Administrare Riscuri Financiare şi Operaţionale

Misiune Post:

Gestionarea riscului de piaţă pe segmentul riscului valutar. Monitorizarea indicatorilor cheie de risc şi respectarea limitelor aprobate. Elaborarea, aplicarea şi perfecţionarea mecanismelor de gestionare a riscurilor de piaţă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar de minimum 1 an;
 • abilităţi analitice, de sinteză şi previziune;
 • cunoştinţele în domeniul Basel III vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat va constitui un avantaj.

Fii parte a echipei Moldova Agroindbank! Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

Specialist administrare riscuri operaţionale
Departamentul Administrare Riscuri Financiare şi Operaţionale

Misiune Post:

Gestionarea riscului operaţional prin:
 • analiza evenimentelor de risc operaţional repartizate;
 • introducerea şi actualizarea evenimentelor de risc în baza de date;
 • reconcilierea informaţiei din aplicaţia internă cu informaţiile din contabilitate;
 • definirea, colectarea şi monitorizarea indicatorilor de risc operaţional;
 • realizarea scenariilor de risc operaţional;
 • raportări privind riscul operaţional;
 • acordarea suportului în procesul de autoevaluare a riscurilor aferente operaţiunilor şi activităţilor Băncii;
 • propune măsuri de prevenire/ diminuare a riscurilor identificate;
 • identificarea riscurilor operaţionale asociate noilor produse/ procese/ proceduri.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar de minimum 1 an;
 • abilităţi analitice, de sinteză şi previziune;
 • cunoştinţele în domeniul Basel III vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat va constitui un avantaj.

Fii parte a echipei Moldova Agroindbank! Îţi oferim:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Business Analist Direcţia Gestiune Date Clienţi Departamentul Gestiune Date Clienţi şi Suport Vânzări

Misiune Post:

Elaborează, implementează şi actualizează conceptul de gestionare a relaţiilor cu clienţii IMM (misiune, valori, poziţionare strategică, aspecte-cheie de punere în aplicare a managementului tuturor interacţiunilor cu clienţii). Elaborează procedurile de stabilire, supraveghere a modului în care se desfăşoară relaţia dintre bancă -client.

Responsabilităţi:

 • colectează şi analizează date despre clienţi existenţi şi potenţiali; 
 • participă la elaborarea şi coordonarea cerinţelor business, funcţionale şi non-funcţionale, pentru identificarea soluţiilor arhitecturale necesare definirii în detaliu a fluxurilor de informaţii şi procese pentru soft CRM;
 • participă la implementarea, testarea şi modernizarea softului CRM, precum şi la elaborarea instrucţiunilor de utilizare a acestuia;
 • identifică oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de raportare a datelor despre clienţi;
 • identifică măsuri pentru îmbunătăţirea experienţei clientului şi înaintează propuneri de implementare/dezvoltare/modificare a proceselor;
 • participă la întocmirea cerinţelor de automatizare şi/sau robotizare a proceselor tehnologice, de creare a sistemelor de manipulare a datelor, interpretare a tranzacţiilor şi de comunicare cu alte soluţii soft bancare şi/sau nebancare (externe), inclusiv digitale.

Profilul candidatului:

 • studii de specialitate în domeniul economic şi/sau tehnologiei informaţionale;
 • abilităţi solide în utilizarea MS Excel;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • capacitate decizională şi flexibilitate în gândire;
 • aptitudini de a lucra în echipă, dar şi de sine stătător, sistematizat (planificare, organizare, control);
 • aptitudini de comunicare, spirit de iniţiativă;
 • preferabil - experienţă de muncă în domeniul bancar;
 • preferabil -cunoştinţe MS SQL, MC Acces.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Specialist operaţiuni IMM, mun. Chişinău Direcţia Vânzări Active Departamentul Vânzări IMM

Misiune Post:

Efectuează vânzarea produselor şi serviciilor bancare necreditare pentru clienţii IMM. Asigură înregistrarea corectă a evidenţei contabile şi respectarea metodologiei contabilităţii.

Responsabilităţi:

 • desfăşoară activitatea de promovare şi vânzare a produselor bancare necreditare;
 • asigură deschiderea/ modificarea/ închiderea şi înregistrarea conturilor curente şi de depozit ale clienţilor IMM;
 • asigură deservirea operativă şi calitativă a clienţilor IMM;
 • efectuează operaţiuni ce ţin de activitatea cu cardurile business;
 • acordă suport clienţilor IMM privind conturile bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă în domeniul bancar de minimum 1 an;
 • abilităţi de vânzare a produselor bancare şi de comunicare cu clienţii;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române şi ruse;
 • orientare spre rezultat şi rezistenţă la stres.

În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Coordonator procese Departamentul Proiecte şi Procese

Misiune Post:

Responsabil de optimizarea proceselor interne ale Băncii, organizarea echipelor şi acordarea suportului în vederea definirii soluţiilor şi proceselor eficiente.

Responsabilităţi:

 • maparea proceselor interne (end-to-end) şi estimarea performanţelor acestora;
 • participarea în proiecte de re-organizare a activităţilor subdiviziunilor interne;
 • analiza proceselor interne în vederea definirii soluţiilor de optimizare şi de creştere a eficienţei operaţionale în colaborare cu responsabili şi actori de proces;
 • coordonarea acţiunilor de implementare a soluţiilor;
 • acordarea suportului subdiviziunilor băncii în vederea gestiunii şi revizuirii proceselor interne.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul economic sau IT;
 • cunoaşterea produselor şi proceselor bancare;
 • logică şi abilităţi de business analist;
 • experienţa în optimizarea proceselor (BPM) va constitui un avantaj;
 • orientare spre rezultat şi rezistenţă la stres;
 • capacitate de autodezvoltare, flexibilitate şi spirit inovativ.

În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Administrator Sisteme Informaţionale Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune Post:

Administrarea infrastructurii IT desfăşurată pe soluţii Microsof

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoaşterea sistemelor de operare Windows Server;
 • cunoaşterea platformei de vizualizare;
 • cunoaşterea soluţiilor de Backup;
 • abilităţi de studiere a tehnologiilor noi;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române;
 • limba engleză specifică domeniilor tehnice – la un nivel înalt;
 • experienţa de administrare Exchange/Sharepoint va constitui un avantaj.

În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.Descarca fişa candidatului
 
Te invităm să trimiţi Fişa candidatului la adresa: resurseumane@maib.md