Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
Pagina de start Înapoi
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Carieră

Să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!


Fie că ai deja o experienţă profesională sau tocmai ai finalizat studiile, angajându-te la MAIB vei avea parte de... oportunităţi:

 • de a creşte profesional;
 • de a învăţa şi lucra împreună cu profesioniştii sistemului financiar-bancar;
 • de a deveni tu însuţi un profesionist de excepţie, cu o carieră de admirat;
 • de a lega prietenii şi a contribui la formarea spiritului de echipă inclusiv în activităţile noastre pline de energie în care facem sport, participăm la maratoane, susţinem arta sau ne implicăm în misiuni de voluntariat;
 • de a depune pasiune şi entuziasm în tot ceea ce faci, la fel ca noi, cei peste 2000 de angajaţi ai Moldova Agroindbank.

Verifică disponibilitatea funcţiilor vacante şi expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md.

Nu ai decis pentru care funcţie să candidezi sau încă nu este una care să ţi se potrivească? Expediază CV-ul, iar noi te vom contacta imediat cum avem ceva pe potrivă.

Profesioniştii la profesionişti se trag! Ne vom bucura să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!
 

Specialist procesare, Departamentul Carduri

Sarcini şi responsabilităţi:

 • efectuează întreţinerea, configurarea şi parametrizarea sistemului informatic de gestiune a operaţiunilor cu cardurile bancare;
 • gestionează aplicaţii specifice activităţii cu carduri bancare;
 • consultă publicaţiile/regulile Sistemelor de plată (Visa, Mastercard, American Express), regulamentele BNM, legislaţia din domeniul cardurilor de plată,  în scopul identificării şi aplicării aspectelor ce vizează activitatea cu carduri a băncii.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • cunoaşterea business-ului în domeniul cardurilor de plată;
 • studii superioare în domeniul economic cu tangenţe IT;
 • cunoştinţe privind cerinţele  standardelor de securitate a datelor;
 • capacitate de a percepe riscul, de a-şi asuma riscul aferent activităţii în afacerile cu carduri
 • capacităţi analitice avansate;
 • pro-activitate, atitudine pozitivă;
 • cunoaşterea limbii engleze  ar constitui un avantaj.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Analist, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit

Moldova Agroindbank  angajează Specialist politici de creditare SME în echipa dedicată în elaborarea politicilor, regulamentelor, instucţiunilor şi procedurilor de gestionare a riscului de credit. 

Sarcini şi responsabilităţi:

 • vei elabora, testa şi implimenta verificările utilizate în aplicaţia de procesare a cererilor de credit;
 • vei participa la elaborarea şi testarea noilor funcţionalităţi din aplicaţia de procesare a cererilor de credit prin:
 • analiza cerinţelor şi nevoii de afaceri;
 • efectuarea studiului pre-proiect şi colectarea iniţială a cerinţelor;
 • elaborarea specificaţiilor business pentru dezvoltarea aplicaţiei;
 • participarea la testarea tehnologiilor, soluţiilor şi aplicaţiilor elaborate;
 • oferirea  suportului la schimbări în aplicaţie;
 • vei seta, testa şi implimenta modele de credit-scoring în aplicaţia de procesare a cererilor de credit.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă în calitate de analist;
 • cunoaşterea funcţionaţităţii  sistemului Creatio ar constitui un avantaj;
 • abilităţi analitice avansate;
 • cunoaşterea  limbajelor de programare analitică SQL;
 • cunoaşterea la nivel avansat a MS Excel.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Specialist politici de creditare SME, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit

Moldova Agroindbank  angajează Specialist politici de creditare SME în echipa dedicată în elaborarea politicilor, regulamentelor, instucţiunilor şi procedurilor de gestionare a riscului de credit. 

Sarcini şi responsabilităţi:

 • elaborează şi actualizează politicile, regulamentele, instrucţiunile şi procedurile, de gestionare a riscului de credit din aria de responsabilitate a Departamentului;
 • participă la crearea de noi produse pentru clienţii băncii împreună cu responsabilii de dezvoltare produse din cadrul liniei funcţionale SME, definind parametrii de risc şi procesul de creditare a clienţilor, conform politicilor de credit şi strategiei de risc a băncii;
 • participă la elaborarea şi/sau revizuirea instrucţiunilor/procedurilor, elaborate de către alte subunităţi ale băncii, generatoare de risc de credit;
 • elaborează, testează şi implementează verificările utilizate în aplicaţia de procesare a cererilor de credit;
 • participă la elaborarea şi testarea noilor funcţionalităţi din aplicaţia de procesare a cererilor de credit.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • abilităţi de organizare şi planificare, capacitate de gestionare a echipelor;
 • spirit pro-activ, capacitate de percepere şi asumare a responsabilităţii;
 • capacitate de a orienta proiectele spre soluţii eficiente;
 • capacitate de a expune simplu lucrurile complicate (verbal şi în scris).
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Administrator de Sistem (LINUX/UNIX/AIX), Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Administrarea infrastructurii TI desfăşurată pe OS LINUX/UNIX/AIX.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţă de minimum 5 ani în  administrarea SO LINUX/UNIX/AIX;
 • nivel avansat în  depanări evenimente, elaborarea scripturilor, automatizări procese;
 • nivel avansat în securizarea componentelor sistemelor de operare;
 • cunoaşterea la un nivel avansat a tehnologiilor de virtualizare (Hyper-V, VMware), sisteme de monitorizare;
 • cunoştinţe de bază ale protocoalelor de reţea TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, ICMP;
 • abilităţi de  lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea la un nivel înalt a limbii engleze specifice domeniilor tehnice. 
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Specialist E-commerce, Departamentul Carduri

Sarcini şi responsabilităţi:

 • administrează aplicaţiile în cadrul gestionării modulului E-commerce;
 • asigură suportul tehnic privind lucrările de integrare şi lansare a modulului E-commerce;
 • oferă consultaţie tehnică personalului agenţilor economici care au încheiat sau sunt în proces de încheiere a unui contract de acceptare a cardurilor la plată în mediul virtual.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare sau în proces de finisare  în domeniul IT;
 • cunoaşterea business-ului în domeniul cardurilor de plată ar fi un avantaj;
 • cunoştinţe înalte  privind cerinţele  standardelor de securitate a datelor;
 • experienţă de muncă în domeniul programării web (HTML, CSS, Javascript) şi a bazelor  de date MSSQL, Oracle SQL, PL/SQL;
 • cunoştinţe în domeniul administrării serverelor Unix/Windows, abilităţi de analiză a loguri-lor;
 • abilităţi  dezvoltate de analiză şi sinteză;
 • capacităţi excelente de comunicare verbală şi scrisă;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă.
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel tehnic.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Specialist perfectare contracte IMM, Departamentul Administrare Operaţională a Riscului de Credit

Sarcini şi responsabilităţi:

 • verifică pachetul juridic necesar încheierii contractelor pe tranzacţiile expuse riscului de credit ale clienţii IMM, inclusiv, împuternicirile de semnare a acestora din partea tuturor părţilor contractelor;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor precontractuale de către clienţii IMM;
 • întocmeşte proiectele contractelor aferente tranzacţiilor expuse riscului de credit ale clienţilor IMM şi le supune coordonării;
 • asigură expedierea către sucursalele băncii a proiectelor contractelor în scopul semnării acestora de către părţi.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic sau juridic;
 • experienţă  de muncă în  domeniul creditării persoanelor juridice (examinarea, perfectarea contractelor şi acordarea creditelor a  minimum 5 dosare de credit aferente clienţilor IMM, din ele,  cel puţin un dosar pe clienţii mijlocii);
 • abilităţi analitice şi de previziune;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.​
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Programator, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Moldova  Agroindbank  angajează Programator în echipa dedicată pentru extinderea/ dezvoltarea sistemului de tip PBM Creatio (Terrasoft).  
Creatio (bpm'online) este un sistem plasat în grupul de lideri în cadranul Gartner, apreciat ca “Strong Performer”, cu locul 5 în top 10 sisteme de acest tip conform Forester.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • vei face parte din echipa responsabilă de proiectarea şi extinderea capacităţilor modulelor bazate pe platforma Terrasoft Creatio (bpm'online),  folosind ASP.NET (C #) şi JavaScript;
 • vei propune soluţii de modificare a funcţiilor interfeţei şi a sistemului conform cerinţelor;
 • vei interacţiona cu clienţii interni şi vei  colecta/ soluţiona  solicitările lor;
 • vei dezvolta integrările cu sisteme externe;
 • vei elabora specificaţiile tehnice.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul IT (soft);
 • experienţă în domeniul programării C #, JavaScript, SQL;
 • cunoaşterea elementelor de bază ale JavaScript, AJAX, HTML, CSS, SVN, TeamCity, Jira ar constitui un avantaj;
 • abilităţi  înalte de comunicare, responsabilitate, spirit de iniţiativă;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • experienţă de muncă  în dezvoltarea sistemului Creatio ar constitui un avantaj.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.​
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Casier, mun.Chişinău, mun.Bălţi, or.Cimişlia, or.Cahul, or.Ungheni, or.Căuşeni, Departamentul Administare Numerar

Misiune post:

 • Asigură desfăşurarea activităţii aferente operaţiunilor de verificare şi procesare a numerarului.
Candidatul eligibil trebuie să deţină:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • minimum 1 an de experienţă în activitatea cu numerarul;
 • grad sporit de atenţie, spirit de observaţie;
 • abilităţi de organizare eficientă a timpului;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • orientare spre procese şi rezultat;
 • disponibilitate de lucru în schimburi.
În echipa Moldova Agroindbank vei beneficia de:
 • mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.​
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.
 

 

Inginer Software, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Sarcini şi responsabilităţi:

 • acordarea suportului tehnic privind implimentarea sistemelor de remitere bani, precum şi a  utilizatorilor acestor sisteme;
 • analiza şi soluţionarea problemelor clienţilor în colaborare cu serviciile de suport ale sistemelor de remitere bani;
 • întreţinerea funcţională a soluţiilor Antivirus şi Data Loss Prevention (gestiunea părţii server şi a părţii client);
 • mentenanţa Sistemelor de operare (instalarea/retragerea actualizărilor pentru SO şi aplicaţii);
 • analiza şi soluţionarea erorilor survenite, raportate de către utilizatorii interni.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe în administrarea şi funcţionarea sistemelor de operare Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 şi Windows 7/10;
 • cunoştinţe de operare cu dispozitivele smartphone şi tablete; 
 • cunoştinţe avansate în administrarea şi funcţionarea aplicaţiilor: MS Office, Outlook, setări internet browsere;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă,  engleza (specifică domeniilor tehnice);
 • orientare spre rezultat, flexibilitate, spirit inovativ.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.​

 

ŞEF TREZORERIE

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Monitorizarea şi gestionarea relaţiilor bancare ale organizaţiei şi gestionarea lichidităţii;
  • Gestionarea expunerii valutare şi a plăţilor în valută străină;
  • Prognozarea cerinţelor de finanţare şi de acoperire împotriva riscurilor pe termen mediu şi lung;
  • Managementul capitalului băncii;
  • Gestionarea zilnică a numerarului;oferirea suportului la schimbări în aplicaţie;
  • Gestionarea mecanismului de împrumut;
  • Gestionarea riscului ratei dobânzii şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor;
  • Gestionarea riscului valutar şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor valutare;
  • Analizarea diverselor scenarii şi riscuri, şi raportarea managementului superior;
  • Pregătirea rapoartelor pentru comitetul de conducere şi consiliul băncii;
  • Oferirea suportului pentru procesele de sfârşit de lună, în caz de necesitate.
Abilităţi şi competenţe:
 • Experienţă în conducerea diviziunii de trezorerie bancară;
 • Înţelegerea şi experienţa în contabilitatea de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, flux de numerar şi diverse instrumente financiare;O bună înţelegere a standardelor internaţionale de raportare financiară şi a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor (de dorit cunoştinţe/expertiză în IFRS 9);
 • Cunoaştere temeinică a principiilor privind Preţurile de Transfer ale Fondurilor (FTP);
 • O înţelegere temeinică a pieţelor financiare, a instrumentelor financiare şi a titlurilor de creanţă;
 • Cunoaşterea relaţiilor şi  angajamentelor bancare;
 • Capacitatea de a lucra independent şi de a face parte dintr-o echipă extinsă;
 • Gestionarea corespunzătoare a informaţiilor sensibile;
 • Capacitatea excelentă de time management şi abilităţi organizaţionale;
 • Atenţie deosebită pentru detalii;
 • Abilităţi excelente în managementul relaţiilor cu clienţii şi în servicii pentru clienţi;
 • Jucător de echipă cu abilităţi de comunicare şi coordonare cu mai multe părţi;
 • Competenţe avansate în programe de calculator, inclusiv capacităţi de utilizare Microsoft Excel;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleză, rusă.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 

 

Analist Date Financiare

Te invităm să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank şi să preiei funcţia de Analist Date Financiare. Analizează cerinţele poziţiei şi expediază CV-ul la resurseumane@maib.md.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • formarea previziunilor financiare şi urmărirea indicilor operaţionali;
 • analiza datelor financiare şi dezvoltarea de modele financiare în scopul - susţinerii procesului decizional;
 • analiza tendinţelor şi previziunilor financiare;
 • realizarea studiilor de piaţă, data mining, business intelligence;
 • recomandarea de acţiuni în baza datelor analizate şi interpretate.

Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:

 • studii superioare în domeniul ştiinţelor economice, preferabil în cadrul unei instituţii internaţionale;
 • minimum 5 ani experienţă în domeniul activităţii bancare;
 • cunoaşterea activităţii bancare, principalelor linii de afaceri, produselor şi KPI;
 • experienţă de lucru cu baze de date masive, direct sau prin intermediul echipelor;
 • competenţe avansate în SQL, preferabil VBA;
 • capacităţi analitice bine dezvoltate;
 • capacităţi de prezentare avansate;
 • proactiv, abilitate de gestiune simultană a mai multor sarcini;
 • experienţa internaţională sau lucrul cu echipe internaţionale va constitui avantaj;
 • competenţă în limbile română şi engleză fluent.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Conducător al Liniei de Afaceri IMM (cu oportunitatea de a deveni membru al Executivului)

Te invităm să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank.

Candidează pentru funcţia de Conducător al Liniei de Afaceri IMM (cu oportunitatea de a deveni membru al Executivului).

Sarcini şi responsabilităţi:

 • gestiunea liniei de afaceri IMM şi raportarea rezultatelor activităţii acesteia;
 • conducerea echipei de circa 300 de angajaţi cu orientarea spre clienţi şi inovaţii;
 • elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a liniei de afaceri IMM;
 • dezvoltarea, gestiunea şi promovarea pe piaţă a produselor şi serviciilor bancare destinate clienţilor IMM;
 • gestiunea relaţiilor cu clienţii IMM, bazate pe parteneriate de lungă durată;
 • organizarea procesului de deservire a clienţilor IMM prin intermediul reţelei fizice a băncii;
 • conlucrarea cu echipele băncii în scopul promovării serviciilor online destinate clienţilor IMM.

Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:

 • studii superioare în domeniul ştiinţelor economice;
 • minimum 5 ani, din ultimii 10 ani, în domeniul activităţilor financiare, dintre care 3 ani în calitate de şef sau şef adjunct de subdiviziune în cadrul băncii şi/sau în funcţia de membru al organului executiv, sau funcţii similare acesteia în entităţile din sectorul financiar;
 • capacităţi analitice şi de previziune bine dezvoltate;
 • calităţi de lider, nivel înalt de comunicare, auto-dezvoltare permanentă;
 • experienţă de gestiune a echipei de vânzători;
 • experienţă în domeniul relaţiilor cu IMM (creditare, finanţare, parteneriat etc.);
 • competenţe de management al proiectelor, inclusiv gestiunea mai multor sarcini simultan;
 • orientare către clienţi, abilităţi de negociere avansate;
 • reputaţie de afaceri impecabilă;
 • experienţa internaţională va constitui avantaj;
 • competenţă în limbile română, engleză şi rusă.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de e-mail resurseumane@maib.md.

 

Specialist perfectare contracte IMM, Departamentul Administrare Operaţională a Riscului de Credit

Sarcini şi responsabilităţi:

 • verifică pachetul juridic necesar încheierii contractelor pe tranzacţiile expuse riscului de credit ale clienţii IMM, inclusiv, împuternicirile de semnare a acestora din partea tuturor părţilor contractelor;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor precontractuale de către clienţii IMM;
 • întocmeşte proiectele contractelor aferente tranzacţiilor expuse riscului de credit ale clienţilor IMM şi le supune coordonării;
 • asigură expedierea către sucursalele băncii a proiectelor contractelor în scopul semnării acestora de către părţi.

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic sau juridic;
 • experienţă de muncă în domeniul creditării persoanelor juridice (examinarea, perfectarea contractelor şi acordarea creditelor a minimum 5 dosare de credit aferente clienţilor IMM, din ele, cel puţin un dosar pe clienţii mijlocii);
 • abilităţi analitice şi de previziune;
 • orientare spre procese şi rezultat.

În echipa- Moldova Agroindbank vei beneficia de:

 • program individual de dezvoltare profesională;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • oferte corporative la săli de sport;
 • tichete de masă.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Specialist Suport Clienţi, Direcţia Contact Centru

Obiectivele postului:

 • Comunicarea telefonică şi oferirea suportului necesar clienţilor băncii

Profilul candidatului:

 • cunoaşterea avansată a limbilor română, rusă şi engleză;
 • abilităţi excelente de comunicare în scris;
 • cunoaşterea calculatorului (MS Office);
 • orientare către client.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra pe ture;
 • Posibilităţi de creştere în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Agent vânzări la telefon (Telesales):

Obiectivele postului:

 • Vânzarea prin telefon a serviciilor bancare pontenţialilor clienţi;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii MAIB şi fidelizarea lor prin serviciile oferite;
 • Identificarea oportunităţilor de vânzare şi a noilor clienţi.

Profilul candidatului:

 • Abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă;
 • Responsabilitate şi perseverenţă în atingerea obiectivelor;
 • Cunoştinţe elementare de operare PC (MS Office, Email);
 • Experienţa anterioară de vânzare la telefon constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra cu program de muncă deplin sau redus;
 • Oportunităţi de a creşte în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

 
Te invităm să trimiţi Fişa candidatului la adresa: resurseumane@maib.md

 

Show at Meniu Top Right Bottom Left Parent Layout Object Redirect