Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Cariere

FireWeb JTV version admin Exit Static Pages News Gallery Video Constants Banners Subscribe Filiale şi Reprezentanţe Dictionaries Credite&Depozite Catalogs Goods Cerere Credit Seminars Languages STATIC PAGES Static Pages Search page carie RO RU EN Cariere © 2015 Edit Page Close Langauge Page Name Cariere Page Address cariere

Dacă doreşti să-ţi construieşti sau să-ţi asiguri o carieră de succes, BC "Moldova Agroindbank" SA., una din cele mai mari şi profesioniste echipe din Republica Moldova, îţi oferă această posibilitate. Vei găsi o sursă de dezvoltare, creştere intelectuală şi profesională, într-o ambianţă prietenoasă şi motivantă cu remunerare atractivă.

Fii alături de o echipă puternică, pentru că şi ea are nevoie de tine!

Aplică un CV pentru postul de:
                                                                 

 

Şef adjunct Departamentul Resurse Umane şi Organizare

Misiune post:

Coordonarea şi gestionarea proceselor de resurse umane pentru atingerea obiectivelor aferente funcţiilor de previziune, organizare, dezvoltare şi evaluare a performanţelor personalului.

Profilul candidatului:

 • experienţă în domeniul resurselor umane de cel puţin 5 ani (experienţa în sistemul financiar- bancar va constitui un avantaj);
 • aptitudini manageriale şi de comunicare;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • capacitate de a alege priorităţile şi de a formula corect sarcinile;
 • capacitate de a aplana situaţiile de conflict.
Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul către Departamentul Resurse Umane şi Organizare, prin e-mail: resurseumane@maib.md sau prin poştă: Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

 

Specialist administrare riscuri de credit Departamentul Administrare Operaţională a Riscului de Credit

Misiune post:

Administrarea riscului de credit aferent clienţilor corporativi şi retail al băncii în scopul reducerii costului acestuia şi menţinerii în limitele acceptabile pentru bancă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic
 • experienţă de muncă minim 4 ani în sistemul bancar în domeniul creditării
 • abilitatea de analiză, sinteză şi expunere coerenta a concluziilor
 • competenţe de orientare spre procese şi rezultat
 • proactivitate în soluţionarea sarcinilor complexe
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

    

Specialist operaţiuni trezorerie Departamentul Trezorerie, Direcţia Operaţiuni Trezorerie (durată determinată)

Misiune post:

Analiza şi prognozarea fluxurilor băneşti pe bancă în monedă naţională şi valută străină. Calcularea şi monitorizarea respectării indicatorilor de lichiditate curente, pe termen lung şi pe benzi de scadenţă şi prognozarea indicatorilor respectivi total pe bancă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
 • abilitate de analiză şi previziune;
 • competenţe de planificare, organizare şi control al activităţii;
 • orientare spre procese;
 • orientare spre rezultat;
 • cunoaşterea limbilor de stat şi rusă la nivel avansat, limba engleză va constitui un avantaj.
Persoanele interesate sunt invitate să depună o Cerere de intenţie către Departamentul Resurse Umane şi Organizare, bir.210 sau prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

 

Auditor Departamentul Audit Intern (durată determinată)

Misiune post:

Efectuează controale de audit independente a activităţii subunităţilor băncii. Analizează şi sistematizează informaţiile obţinute în urma controalelor efectuate. Efectuează controlul respectării tuturor actelor normative şi reglementărilor legislaţiei în vigoare de către subunităţile băncii precum şi de către toţi salariaţii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar minimum 2 ani în domeniul creditării/contabilităţii;
 • abilităţi analitice şi de sinteză;
 • abilităţi de comunicare verbale şi scrise;
 • abilitatea de învăţare continuă;
 • abilitatea de organizare eficientă a timpului;
 • capacitatea de a lucra în echipă, inclusiv legate de deplasări la alte sedii ale băncii;
 • competenţa de identificare a riscurilor aferente activităţii financiare;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi rusă, engleza va constitui un avantaj
Persoanele interesate sunt invitate să depună o Cerere de intenţie către Departamentul Resurse Umane şi Organizare, bir.210 sau prin e-mail: resurseumane@maib.md cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

 

Analist sisteme informatice Direcţia Analiză Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Elaborarea, dezvoltarea aplicaţiilor bancare şi sistemelor informatice, utilizate în bancă. Participarea la definirea de către subunităţile băncii a noilor produse şi servicii. Participarea la testarea tehnologiilor, soluţiilor şi aplicaţiilor elaborate. Acordarea suportului post-implementare utilizatorilor de aplicaţii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul economic şi sau/ tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în sistemul bancar în sucursalele băncii sau în calitate de specialist al unei subdiviziuni operaţionale a băncii;
 • flexibilitate şi capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi de comunicare şi autoinstruire;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • cunoaşterea limbii române, engleza şi/sau rusa va constitui un avantaj;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

 

Specialist rapoarte financiare Departamentul Contabilitate şi Finanţe

Misiune post:

Întocmirea şi prezentarea la BNM a rapoartelor financiare FINREP ale băncii şi celor consolidate. Monitorizarea zilnică a registrului contabil principal, verificarea corectitudinii reflectării în bilanţul băncii a operaţiunilor procesate pe parcursul zilei operaţionale bancare în conformitate cu SIRF şi respectării metodologiei reflectării în evidenţa contabilă. Întocmirea situaţiilor financiare ale băncii şi celor consolidate conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic (contabilitate);
 • experienţă în domeniul bancar de minim 3 ani în activităţi financiare si/sau contabile;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • abilităţi dezvoltate de comunicare scrisă şi verbală;
 • cunoştinţe avansate de aplicare MS Office;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi rusă,
 • orientare spre rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

 

Specialist suport clientelă Serviciul Call Center

Misiune post:

Acordarea suportului informativ şi consultativ prin intermediul telefonului şi/sau e-mail clienţilor - persoane fizice/persoane juridice în cazul neclarităţilor/problemelor aferente produselor şi serviciilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în muncă minim un an în sistemul bancar va constitui un avantaj;
 • abilităţi de vânzare a produselor bancare la distanţă;
 • capacităţi de analiză şi sinteză;
 • abilităţi dezvoltate de comunicare scrisă şi verbală, cunoaşterea limbii engleze nivel conversaţional;
 • abilităţi de lucru în echipă şi individual;
 • orientare sper procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

 

Programator NET (C#) Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Asigurarea dezvoltării, testării şi implementării softurilor bancare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în C#;
 • cunoaşterea limbajului de programare C# şi/sau VB.NET;
 • cunoaşterea principiilor programării pe obiecte (POO) şi mediului de dezvoltare Microsoft Visual Studio, începând cu 2008;
 • experienţă de lucru în dezvoltarea ADO.NET, Entity Framework, Nhibernate;
 • experienţă în crearea aplicaţiilor web ASP.NET, MVC;
 • cunoştinţe în NET Remoting, WCF, WinApi, XML/XSD/XSLT, SOAP/REST, şabloanelor de proiectare, vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

                                                                  

Programator Java Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Dezvoltarea şi implementarea softurilor bancare. Elaborarea şi testarea soluţiilor tehnice. Realizarea şi completarea documentelor de proiectare software în colaborare cu analiştii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani ca programator Java;
 • cunoaşterea limbajului de programare Java/Java EE (OOP, OOD, Class Loading, Transaction Management, JNDI);
 • experienţă de lucru databases (Oracle/Ms SQL/MySql), ORM tehnologies, JDBC, Ibatis, MVC Frameworks;
 • experienţă în HTML, CSS, XML, XSLT, Xpath;
 • cunoştinţe de lucru în PKI, Web Services, produse IBM/Oracle vor constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii române şi rusă, engleza – nivel tehnic;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.                                             

                                    

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

       

Specialist deservire conturi mun. Chişinău şi în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar minimum 1 ani în domeniul deservirii conturilor, cardurilor sau casierie;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare, de comunicare cu clienţii;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • capacitate de a percepe şi estima riscul aferent activităţii bancare;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

 

Specialist credite mun. Chişinău şi în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în domeniul creditar 2-3 ani;
 • abilităţi de vînzare a produselor creditare bancare; capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune (efectuarea analizelor privind starea financiară a clientului, clasificarea lui, aprecierea riscului,etc);
 • abilitate de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

 

Director filială

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă minimum 3 ani în sistemul bancar ( în domeniul creditar);
 • abilităţi organizatorice dezvoltate (planificarea, organizarea, controlul şi responsabilitate);
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare; capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune (capacitate de a percepe şi estima riscul aferent activităţii bancare, aprecierea adecvată a lui, de a-şi asuma riscul);
 • abilitatea de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

            

Inginer-programator, Direcţia Dezvoltare Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale (salariul de la 10 mii lei), dacă deţii:

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI cu profil de programare, matematică aplicativă;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea Web, C#, .Net, ASP.Net Web Forms, ADO.NET, WCF,WF, ş.a.
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server, Oracle, cunoaşterea sistemelor operaţionale Windows, Unix;
 • aptitudini de lucru independent, cît şi în echipă;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat si rusă, cunoaşterea limbii engleză la nivel tehnic.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

        

Administrator Sisteme de Operare, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Administrarea infrastructurii TI desfăşurată pe soluţii Microsoft.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoaşterea sistemelor de operare Windows 2008/2012;
 • cunoaşterea platformei de virtualizare Microsoft Hyper-V;
 • cunoaşterea soluţiilor de Backup;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

       

Coordonator Proiecte

Misiune Post:

 • Gestiunea Proiectelor Băncii de la idee până la faza de implementare.
  Executarea proiectelor cu atingerea obiectivelor agreate. Gestiunea riscurilor şi situaţiilor blocante pe proiecte şi procese.

Profilul candidatului:

 • studii superioare cu profil economic sau IT;
 • cunoaşterea produselor şi proceselor bancare, avansat;
 • experienţa în gestiunea proiectelor şi optimizarea proceselor (Business Process Management) va fi un avantaj;
 • abilităţi de organizare, planificare şi comunicare eficientă în echipă;
 • orientare spre rezultat şi rezistenţă la stres;
 • capacitate de autodezvoltare, flexibilitate şi spirit inovativ.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md , cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

        

Coordonator Procese

Misiune Post:

 • Gestiunea Iniţiativelor/Proiectelor de optimizare a proceselor interne ale Băncii de la idee până la faza de implementare. Organizarea echipelor şi acordarea suportului în vederea definirii soluţiilor şi proceselor eficiente.

Profilul candidatului:

 • studii superioare cu profil economic sau IT;
 • cunoaşterea produselor şi proceselor bancare, avansat;
 • experienţa în optimizarea proceselor (Business Process Management) va fi un avantaj;
 • abilităţi de organizare, planificare şi comunicare eficientă în echipă;
 • orientare spre rezultat şi rezistenţă la stres;
 • capacitate de autodezvoltare, flexibilitate şi spirit inovativ;
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md , cu indicarea poziţiei pentru care aplică.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

        

Specialist administrare riscuri financiare şi operaţionale (perioadă determinată)
Departamentul Administrare Riscuri Financiare şi Operaţionale

Misiune Post:

 • Gestionarea riscului de piaţă, în domeniul riscului valutar. Monitorizarea indicatorilor cheie de risc şi respectarea limitelor aprobate. Elaborarea, aplicarea şi perfecţionarea mecanismelor de gestionare a riscurilor de piaţă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • minim 1 an experienţă în sfera economică, preferabil în domeniul bancar;
 • competenţe de analiză, sinteză şi previziune;
 • cunoştinţe în domeniul Basel III, va constitui un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat va constitui un avantaj;
Dacă ştii să lucrezi în echipă, şi nu te sperie sarcinile individuale, te interesează un salariu atractiv şi stabil şi faci parte din cei care nu pot trăi fără provocări, te aşteptăm să ne trimiţi CV-ul la resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

        

Specialist marketing Direcţia Marketing Retail

Misiune Post:

 • Studierea pieţei bancare, a preţurilor, a strategiei comerciale şi de dezvoltare în scopul menţinerii competitivităţii stabile a băncii.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul economic;
 • experienţă de muncă într-o funcţie similară va constitui un avantaj;
 • cunoaşterea principiilor, sarcinilor şi metodelor de cercetare în marketing;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat; cunoaşterea limbii ruse şi engleze va constitui un avantaj;
 • cunoaşterea aplicaţiilor MS Office;
 • pro-activitate în soluţionarea sarcinilor complexe;
 • abilitaţi de analiză a unor volume mari de informaţii;
 • rezistenţă la stres;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Dacă ştii să lucrezi în echipă, şi nu te sperie sarcinile individuale, te interesează un salariu atractiv şi stabil şi faci parte din cei care nu pot trăi fără provocări, te aşteptăm să ne trimiţi CV-ul la  resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

        

Specialist conformitate (perioadă determinată)
GrupulConformitate şi Reglementări, Departamentul Conformitate

Misiune Post:

 • Crearea cadrului necesar dezvoltării unei culturi organizaţionale în domeniul conformităţii. Analiza proiectelor de reglementări interne ale băncii prin emiterea avizelor de conformitate la produsele şi serviciile furnizate de bancă.

Profilul candidatului:

 • studii superioare economice sau juridice;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat; cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • minim 2 ani experienţă în domeniul bancar;
 • cunoaşterea aplicaţiilor MS Office;
 • capacitate analitică;
 • pro-activitate în soluţionarea sarcinilor complexe;
 • abilitate de a expune informaţia laconic şi concret;
 • abilitate de autoinstruire şi acumulare a cunoştinţelor noi;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Dacă ştii să lucrezi în echipă, şi nu te sperie sarcinile individuale, te interesează un salariu atractiv şi stabil şi faci parte din cei care nu pot trăi fără provocări, te aşteptăm să ne trimiţi CV-ul la  resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

        

Social media manager Departamentul PR şi Comunicare

Misiune Post:

 • Gestionarea conturilor pe reţelele de socializare. Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare pe reţelele de socializare. Crearea şi postarea materialelor pe reţelele de socializare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în ştiinţe ale comunicării, jurnalism sau domenii aferente;
 • să fie pasionat de social media şi să demonstreze creativitate;
 • să cunoască mecanismele de promovare pe reţelele de socializare, atragere a fanilor şi follower-ilor;
 • capacităţi excelente de scriere în română şi rusă;
 • să respecte termenele limită;
 • cunoaşterea programelor de design va fi un avantaj.
Dacă ştii să lucrezi în echipă, şi nu te sperie sarcinile individuale, te interesează un salariu atractiv şi stabil şi faci parte din cei care nu pot trăi fără provocări, te aşteptăm să ne trimiţi CV-ul la  resurseumane@maib.md până pe 30 ianuarie 2019.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

 

Descarca Model CV
 
Te invităm să trimiţi CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md

Show at Meniu Top Right Bottom Left Parent Informaţii utile Layout Object Redirect