Aviz privind organizarea achiziţiei, instalării, deservirii şi reparaţiei climatizatoarelor şi sistemelor de climatizare (noi şi existente)

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează licitaţie privind achiziţia, instalarea, deservirea şi reparaţia climatizatoarelor şi sistemelor de climatizare (noi şi existente)
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 

1. Cerinţe generale către companiile participante.

1.1 Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:

a) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

b) copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA (în cazul firmelor plătitoare de TVA);

c) licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;

d) extrasul recent, din Registrul de stat eliberat de ASP, eliberat nu mai târziu de 2 săptămâni până la data prezentării acestuia.

2. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 5 ani.

3. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la concurs recomandări din partea unor beneficiari de bunuri similare, este bine venit.

4. Calitatea bunurilor – confirmată de certificate de calitate (conformitate).

5.  Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă.

6. Informaţia despre beneficiarii efectivi ai companiei

7. Lista Inginerilor tehnici.

8. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anul 2019 (preferabil auditate) şi cele disponibile pentru 2020.
 

Caietul de sarcini poate fi solicitat de la Serviciul Achiziţii al băncii.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 444 -078/ 0686 00 576
 

Modul de întocmire a ofertelor:
 

a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;

b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;

c) Oferta se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat şi ştampilat sau prin intermediul poştei electronice, în format arhivat (*.zip sau *.rar) cu parolă. Parola va fi expediată prin SMS la solicitarea prin e-mail a Serviciului Achiziţii.

d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Serviciului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Serviciului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

 

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, bir. 505.

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 30.04.2021, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 

Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok