Aviz convocare repetată a AGEA din 22.04.2016

 
AVIZ
de convocare repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, în temeiul deciziei Comitetului de Conducere al băncii din 04.04.2016, pentru 22.04.2016 este convocată repetat Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea convocată repetat se va ţine la 22.04.2016, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii, convocate repetat:
Punct unic. Cu privire la alegerea unei noi componenţe a Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii, convocată repetat, este întocmită conform situaţiei din 03.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării, convocate repetat.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, convocate repetat, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.47/5, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 12.04.2016 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, convocată repetat, se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, între orele 08:30 – 10:50.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., convocată repetat, acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
 

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok