Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Comunicat de presă 02.03.2016

Comunicat de presă

În legătură cu Comunicatul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) privind decizia din 2 martie 2016 a Comitetului Executiv al BNM privind stabilirea faptului că un grup de acţionari ai BC „Moldova Agroindbank” SA activează concertat în raport cu banca, relatăm că această decizie se referă exclusiv la raporturile din cadrul structurii acţionariatului băncii şi se încadrează în eforturile întreprinse de autorităţi în vederea sporirii nivelului de transparenţă a structurii acţionarilor şi asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a băncilor.   

Reiterăm că decizia BNM nu ţine în nici intr-un mod de activitatea curentă a BC„Moldova Agroindbank” SA şi nu influenţează stabilitatea financiară şi performanţele băncii.

Banca în continuare îşi desfăşoară activitatea în regim normal, transparent şi în deplină conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, iar organele de conducere ale băncii îşi exercită funcţiile conform principiilor de guvernare corporativă, asigurînd  realizarea tuturor obiectivelor strategice ale băncii.