Comunicat informativ AGOA din 28.04.2016

În atenţia acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 
COMUNICAT INFORMATIV
 
La 28.04.2016, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ţinută cu prezenţa acţionarilor.
În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală a acţionarilor băncii:
 1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pentru anul 2015 şi a aprobat situaţiile financiare individuale şi consolidate ale BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, cu notele explicative şi rapoartele de audit independent ale societăţii de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L.
 2. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2015.
 3. A aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
 4. A aprobat Planul de afaceri al băncii, inclusiv bugetul, pentru anul 2016 şi normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2016.
 5. A aprobat unele modificări şi completări în Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 6. A aprobat Regulamentul Consiliului Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. în redacţie nouă.
 7. A aprobat Codul de guvernanţă corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. în redacţie nouă.
 8. A luat act de încetarea la 24.04.2016 a împuternicirilor membrului Comisiei de cenzori a băncii, dlui Pleşcan Ion, a hotărât încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrului Comisiei de cenzori a băncii, dnei Baciu Fedosia şi a Preşedintelui Comisiei de cenzori a băncii, dlui Guţuleac Petru şi a ales în calitate de membri ai Comisiei de cenzori a băncii, pe termen de 4 (patru) ani, pe domnii: Guţuleac Petru, Pleşcan Ion şi Munteanu Elena. De asemenea, Adunarea a ales pe dl Pleşcan Ion în calitate de Preşedinte al Comisiei de cenzori a băncii.
 9. A hotărât repartizarea profitului net al băncii pentru anul 2015, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2015, în formă pecuniară (cu mijloace băneşti), în mărime de 160,00 (una sută şaizeci) lei la o acţiune a băncii aflată în circulaţie. Lista acţionarilor care au dreptul să primească dividendele anuale pentru anul 2015 este întocmită conform situaţiei din 14.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii. Dividendele anuale pentru anul 2015 vor fi achitate în termen de 3 luni din data adoptării hotărârii.
 10. A stabilit cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului băncii.
 11. A stabilit retribuţia muncii şi compensaţiile membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
 12. A confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situaţiilor financiare ale băncii pentru anul 2016, "BDO Audit & Consulting" S.R.L. şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
 
Ţinând cont de prevederile art.29 alin.(1) lit.a) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările şi completările ulterioare, BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea informării persoanei care ţine Registrul acţionarilor băncii – societatea de registru "REGISTRU-CORECT" S.A., despre toate schimbările din datele sale introduse în registru, inclusiv în scopul asigurării plăţii dividendelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Datele de contact ale societăţii de registru "REGISTRU-CORECT" S.A.: sediul – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.129, of.11; tel.: (+22) 22-68-40, tel./fax: (+22) 92-50-92.
 
Comitetul de Conducere al băncii

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok