Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

PIN by SMS

Instrucţiune de utilizare a serviciului „PIN by SMS” 
 
I. Dispoziţii generale 
 
1.1. PIN by SMS – este un serviciu, care substituie plicul cu PIN pe suport de hârtie, cu Codul de activare expediat deţinătorului de card prin intermediul mesajelor SMS, care ulterior este folosit pentru setarea PIN-ului de către deţinătorul de card la bancomatele băncii. 
1.2. Pentru utilizarea serviciului PIN by SMS, Banca nu percepe comisioane, accesul la acesta fiind oferit utilizatorilor în mod gratuit. 
1.3. Accesul la serviciul PIN by SMS este oferit utilizatorului 24/7. 
 
II. Noţiuni 
 
2.1.  Card de plată – (în continuare „Card”) un suport de informaţie standardizat şi, după caz, personalizat prin intermediul căruia deţinătorul principal/desemnat, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al său şi/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcţie de tipul Cardului are acces la distanţă la Contul la care este ataşat Cardul în vederea efectuării operaţiunilor de plată; 
2.2.  Cod de activare este un cod furnizat de Bancă prin mesaj SMS la solicitarea Deţinătorului de card, utilizat în scopul autentificării Deţinătorului de card în momentul setării codului PIN la bancomat; 
2.3.  Deţinător principal – persoana fizică – titular al contului la care este emis Cardul principal; 
2.4.  Deţinător desemnat – persoana care deţine un Card suplimentar emis la cont; 
2.5.  PIN - un cod personal de identificare folosit la efectuarea anumitor operaţiuni cu utilizarea Cardului; 
2.6.  MAIBank - un sistem automatizat de deservire bancară la distanţă de tip Mobile Banking, prin intermediul căruia deţinătorul de card, de la un telefon mobil tip smartphone sau tabletă conectat la reţeaua internet, poate solicita Codul de activare, efectua tranzacţii, bloca cardul, vizualiza situaţia conturilor sale bancare etc; 
2.7. Zona de acces MAIBank fără autentificare – reprezintă parte a funcţionalităţilor, aplicaţiei MAIBank, care vor fi accesibile utilizatorilor fără autentificare cu parolă de acces; 
2.8. Zona de acces MAIBank cu autentificare – reprezintă parte a funcţionalităţilor, aplicaţiei MAIBank, care vor fi accesibile utilizatorilor doar după respectarea condiţiilor indicate în Ghidul serviciilor bancare la distanţă, prestate de către BC „Moldova-AgroindBank” SA prin intermediul sistemului automatizat de deservire la distanţă ”MAIBank”. 
 
III. Paşii de parcurs pentru obţinerea Codului de activare şi setarea PIN-ului: 
 
3.1. Pentru obţinerea Codului de activare veţi parcurge următorii paşii: 
 
3.1.1. Solicitarea Codului de activare; 
3.1.2. Recepţionarea Codului de activare; 
3.1.3. Setarea PIN-ului şi activarea cardului. 
 
3.2. Solicitarea Codului de activare: 
 
3.2.1. După primirea Cardului de la Bancă, solicitaţi Codul de activare, utilizând una din următoarele modalităţi: 
3.2.1.1. Transmiteţi un SMS de pe numărul de telefon* la numărul scurt 6242 cu indicarea ultimelor 4 cifre ale cardului. SMS-ul nu trebuie să conţină spaţii libere şi alte caractere decât ultimele 4 cifre ale Cardului; 
 
sau 
3.2.1.2. Selectaţi funcţionalul „Codul de activare” în aplicaţia MAIBank Zona de acces fără autentificare şi indicaţi numărul de telefon* şi ultimele 4 cifre ale cardului deţinut. Este cazul pentru clienţii noii - deţinători de carduri ai Băncii; 
 
sau 
3.2.1.3. Selectaţi cardul inactiv din lista de carduri în aplicaţia MAIBank Zona autorizată. Este cazul pentru clienţii existenţi - deţinători de carduri. 
 
* Solicitarea Codului de activare se efectuează utilizând numărul de telefon indicat în profilul DVS în sistemul Băncii 
 
3.3. Recepţionarea Codului de activare: 
 
3.3.1. Urmare a solicitării Codului de activare conform pct 3.2 veţi primi un SMS de la numărul scurt 6242 cu Codul de activare. 
3.3.2. Codul de activare nu trebuie dezvăluit persoanelor terţe. 
3.3.3. În cazul în care aţi pierdut sau nu aţi primit SMS-ul cu Codul de activare, iniţiaţi retransmiterea solicitării de primire a Codului de activare conform pct 3.2. 
3.3.4. Dacă solicitaţi codul de activare după 3 luni de la emiterea cardului conform pct 3.2, în scopul asigurării securităţii cardului DVS, veţi fi contactat şi identificat de către angajatul Serviciului Contact Center, după care veţi primi SMS-ul cu Codul de activare. 
3.3.5. Modificarea numărului de telefon la care se expediază SMS-ul cu Codul de activare se efectuează doar la Sucursalele Băncii în baza cererii depuse de DVS. 
3.3.6. În cazul Cardurilor Business şi a celor suplimentare Codul de activare este transmis deţinătorului desemnat pe numele căruia este emis Cardul. 
 
3.4. Setarea PIN-ului şi Activarea cardului: 
 
3.4.1. Pentru a putea utilizata Cardul este necesar de setat PIN-ul şi activat cardul. 
3.4.2. PIN-ul se setează şi cardul se activează exclusiv la bancomatele Băncii. 
3.4.3. La bancomatele Băncii urmaţi următorii paşi: 
3.4.3.1. Introduceţi cardul în bancomat şi selectaţi limba de comunicare; 
3.4.3.2. Introduceţi şi confirmaţi Codul de activare primi prin SMS de la numărul scurt 6242
3.4.3.3. Setaţi PIN-ul şi confirmaţi repetat PIN-ul introdus; 
3.4.3.4. După setarea PIN-ului cardul se activează automat. 
3.4.4. Este important să reţineţi/memorizaţi PIN-ul setat la bancomat. În caz dacă PIN-ul este pierdut/uitat, va fi necesar să solicitaţi reemiterea cardului conform tarifelor în vigoare ale Băncii. 
3.4.5. După setarea PIN-ului Codul de activare nu mai este valabil.
 
IV. Dispoziţii finale 
 
4.1. Deţinătorul de card va fi informat despre încetarea/modificarea prezentei Instrucţiuni sau despre intrarea în vigoare a noii Instrucţiuni, conform Actelor normative interne şi a legislaţiei în vigoare, prin intermediul publicării informaţiei respective/plasării versiunii noii pe site-ul Băncii www.maib.md. Instrucţiunea se consideră modificată din momentul publicării/plasării noii versiuni pe site-ul Băncii www.maib.md. 
4.2. În scopul evitării riscului unor acţiuni frauduloase cu cardul de plată, Deţinătorul cardului Băncii este obligat să respecte şi să îndeplinească instrucţiunile de utilizare şi păstrare a cardurilor de plată în conformitate cu “Regulile de utilizare a cardurilor de către persoanele fizice” emise de Bancă. 
4.3. Banca oferă clienţilor suport în utilizarea serviciului „PIN by SMS”, prin intermediul Serviciului Contact Center la numărul de telefon: 1313 sau e-mail: info@maib.md. 


Cum setezi codul PIN pentru noul tău card?