Aviz privind organizarea licitației de ”Vânzarea unui lot de bunuri imobile situate pe adresa r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. Păcii, 22”.

B.C. „MAIB” S.A. organizează concursul ”Vânzarea unui lot de bunuri imobile situate pe adresa r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. Păcii, 22”.

 1. Denumirea și amplasarea bunului expus la licitația eAuction:
 • Bunuri imobile, situate pe adresa: r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. Păcii, 22;          
 1. Descrierea succintă a bunurilor expuse spre vânzare ca un singur lot:
 • teren pentru construcții, cu numărul cadastral 2701223.145 (suprafața de 0.134 ha);
 • construcție (clădire administrativă cu 2 etaje) cu numărul cadastral 2701223.145.01 (suprafața la sol- 339.3 m.p. și suprafața interioară totală- 472.1 m.p.);
 • construcție (garaj) cu numărul cadastral 2701223.145.02 (suprafața la sol- 37.2 m.p.);
 • construcție (garaj) cu numărul cadastral 2701223.145.03 (suprafața la sol- 14.0 m.p.);
 • construcție (garaj) str. Păcii, 22, cu numărul cadastral 2701223.145.04 (suprafața la sol- 49.0 m.p.);
 1. Tipul licitației - eAuction
 2. Prețul total de pornire la licitație -­­­­­­­  2,000,000.00 (două milioane) MDL, inclusiv TVA (pentru intregul lot licitat)
 3. Pasul minim  - 10,000 MDL, inclusiv TVA
 4. Pasul maxim – 20,000 MDL, inclusiv TVA
 5. timp de bid-are – 30 minute;
 6. runde de prelungire- 6 runde a câte 5 minute per rundă
 7. Mărimea acontului de 10 % din prețul de expunere la licitație – 200,000.00 (două sute mii) MDL la următoarele date bancare: BC „MAIB” S.A., BIC AGRNMD2X, c/f 1002600003778, cod IBAN MD91AG000280944504105498.

Criterii de eligibilitate.

 1. prezentarea dovezii de achitare a acontului la datele bancare nominalizate mai sus;
 2. depunerea Cererii de intenție privind participarea la licitația de vânzare;
 3. semnarea Regulilor privind desfășurarea licitației eAuction;
 4. prezentarea copiilor documentelor de identificare a participantului la licitație:
 • buletinul de identitate pentru persoanele fizice, certificatul de înregistrare și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali sau Extrasul din Registrul gospodăriilor țărănești, după caz, actul de identitate al reprezentantului și împuternicirile corespunzătoare autentificate notarial, hotărârea organului de decizie a persoanei juridice privind participarea la licitația respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta și va semna toate actele cu privire la licitație, contractele de vânzare-cumpărare, actele de predare-primire.

Persoanele juridice/ persoanele fizice interesate își vor evalua obiectiv capacitatea de a participa la licitație, conform cerințelor băncii, și vor expedia în adresa Departamentului Administrare actele nominalizate în pct. I – IV de mai sus.

Data limită de prezentare a Cererii de intenție privind participarea la licitația eAuction: 03 aprilie 2023 inclusiv, ora 16 00.

Avizul băncii nu constituie o obligațiune a băncii de a efectua vânzarea și banca este în drept să refuze efectuarea vânzării în orice moment, până la semnarea contractului cu câștigătorul licitației eAuction.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel. – 022-303-512, mob.: 068609595, 069148911,

e-mail: veaceslav.popodneac@maib.md, victoria.railean@maib.md

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok