Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Achiziţia şi livrarea hârtiei pentru imprimarea documentelor bancare 14.08.2019

Achiziţia şi livrarea hârtiei pentru imprimarea documentelor bancare

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă cererea de oferte privind achiziţia şi livrarea hârtiei pentru imprimarea documentelor bancare.
 
În conformitate cu cerinţele de calificare, se solicită prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
     1. Ofertantul trebuie să dispună de experienţă în domeniu de minimum 3 ani;
     2. Experienţa generală, partenerii: se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/ servicii similare oferite de participantul la concurs, recomandări din partea unor beneficiari;
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului: se prezintă raportul financiar pentru anul 2018 (preferabil auditat);
     4. Calitatea bunurilor: se prezintă certificate de calitate (conformitate);
     5. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat, prin prezentarea următoarelor acte:
         5.1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
         5.2. Copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
         5.3. Licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
         5.4. Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Agenţia Servicii Publice, nu mai târziu de 2 săptămânii până la data prezentării acestuia.
     6. Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei (conform anexei).
     7. Informaţii generale despre participantul la concurs. 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Date de contact: achizitii@maib.md, 022 303 523, 022 444 078, 0686 00 576.

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta se prezintă în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 30 august 2019, inclusiv, ora 17:00. 
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate exclude ofertanţii respectivi de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia. Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.