servicii pe piaţa de capital

Licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa de capital

Lista persoanelor care deţin certificat de calificare eliberat de CNPF

Emisiune de obligațiuni municipale:

Avizul privind iniţierea ofertei publice de obligaţiuni municipale emise de Primăria municipiului Chișinău 

Prospectul de ofertă publică primară de obligațiuni municipale emise de Primăria municipiului Chișinău

Prezentare: Obligațiunile municipale – un pas  pentru dezvoltarea locală 

Cerere privind subscrierea la obligațiunile emise de autoritatea emitentă (APL) Primăria municipiului Chișinău 

Ghidul investitorului în obligațiuni municipal

Infografic: cum putem investi în obligațiuni municipale și susține dezvoltarea locală

Anterior subscrierii, vă rugăm să examinați cu atenție conținutul prospectului.

Informația privind numărul de contracte încheiate:

La situaţia din 31.12.2023
Nr. de contracte încheiate în perioada de gestiune - 47 de contracte.
Nr. de contracte la sfârşitul perioadei de gestiune - 125 de contracte.
BC"MAIB"S.A., în calitate de societate de investiţii, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi având calitatea de membru al Pieţei Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei şi al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei, oferă o gamă largă de servicii pe piaţa de capital la cele mai avantajoase condiţii.
Începând cu 19.02.2015 societatea de investiţii BC"MAIB"S.A. deţine calitatea de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor – constituit şi gestionat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cu scopul de a compensa, în condiţiile Regulamentului privind Fondul de Compensare a Investitorilor (aprobat prin Hot. CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014), clienţii persoane fizice ai membrilor Fondului în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi a celor conexe.
Adresa de deservire a clienţilor: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et. 7
Regim de lucru: Luni-Vineri, între ora 08:00 – 17:00, pauză 12:00 – 13:00.
Contacte: +373 22 303-397+373 22 303-237, e-mail investment@maib.md.

Servicii acordate:
Prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor
reprezintă activitatea de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de către bancă în calitate de intermediar.
În contextul legislaţiei complexe în domeniul reglementării activităţii pe piaţa de capital, BC"MAIB"S.A., deţinând calitatea de membru al Bursei de Valori a Moldovei şi participant al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare a Moldovei şi dispunând de un cadru funcţional competent, propune potenţialilor clienţi prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor în condiţii de maximă confidenţialitate si profesionalism.


Societatea de investiții BC"MAIB"S.A. oferă:

 • servicii de intermediere la vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative;
 • deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare cu posibilitatea exercitării funcţiilor de agent de plată;
 • administrarea valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare ale clientului, în cazul în care astfel de servicii sunt prevăzute în Contractul de prestare a serviciilor şi activităţilor de investiţii (Contract de intermediere);
 • sistenţă informaţională cu privire la situaţia pieţei bursiere.”

Servicii de consultanță de investiții
Activitatea de consultanță de investiții reprezintă
activitatea desfășurată de către bancă privind recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu valori mobiliare.
Prin acest produs, specialiștii băncii, certificați în domeniul activității pe piața de capital, consultă individual orice client interesat în realizarea celor mai ambițioase idei investiționale. Scopul esențial în domeniul prestării serviciilor de consulting investițional constă în prezentarea oportunităților și oferirea soluțiilor optime în vederea satisfacerii necesităților și exigențelor clientului.


BC"MAIB"S.A. propune:

 • consultanță privind evaluarea și gestionarea riscului investirii în valori mobiliare;
 • recomandări privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
 • prezentarea de opinii și recomandări în legătură cu vânzarea și cumpărarea valorilor mobiliare;
 • analiza pe piața de capital.

În atenţia persoanelor relevante a BC"MAIB"S.A. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele care cad sub incidenţa art. 45 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital, sunt obligate să informeze societatea de investiţii privind intenţia de a efectua o tranzacţie personală. Totodată, o tranzacţie personală poate fi efectuată de persoana relevantă doar cu autorizarea preliminară a societăţii de investiţii.

Informaţii utile:

Informaţii privind cadrul legal aferent, legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă

Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor

Informaţii despre categoriile de clienţi

Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare

Informații privind protecția drepturilor consumatorilor

Comisia Națională a Pieței Financiare este autoritatea publică, care în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare are drept obiective de bază, inclusiv protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare, în limitele stabilite de legislație.

Astfel, orice consumător de servicii financiare poate să se adreseze la CNPF cu reclamații, care pot fi depuse:

 • prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md;
 • prin intermediul oficiilor poștale: la sediul CNPF,
 • în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77).

Telefonul consumatorului - 022 85 95 95. Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok