Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Anunţ privind modificarea unor tarife şi comisioane 08.08.2019

Anunţ privind modificarea unor tarife şi comisioane

BC „Moldova Agroindbank” S.A. anunţă deţinătorii de carduri că începând cu 08.08.2019 şi 08.10.2019 vor intra în vigoare unele modificări ale Tarifelor şi comisioanelor generale aferente operaţiunilor de deservire a cardurilor bancare, care au fost aprobate prin hotărârea Comitetului de Conducere al băncii din 2 august 2019, proces-verbal nr.392.


 
 Modificările ţin de:
  1. Introducerea comisionului pentru Alimentarea contului de card în numerar în sucursală prin ordin de încasare (în vigoare din 08.10.2019).
  2. Introducerea unui comision nou “Comision pentru decontare prin bancomat/ POS bancar în diviziunile Moldova Agroindbank din resurse creditare” (în vigoare din 08.10.2019).
  3. Expunerea în redacţie nouă a comisionului pentru Investigarea, contestarea şi administrarea litigiilor cu privire la tranzacţiile  efectuate peste hotare/ pe teritoriul RM se va reţine indiferent de rezultatele acestuia. Excepţie fac cazurile litigiilor rezultate din erorile tehnice ale bancomatelor/POS-terminalelor. Pot fi reţinute comisioane suplimentare în conformitate cu tarifele sistemelor de plăţi în cazul disputelor examinate de către Comisiile de Arbitraj ale acestora (în vigoare din 08.10.2019).
De asemenea, a fost revizuit comisionul de Acceptare a cardurilor bancare emise de alte bănci la bancomatele MAIB, prin majorarea comisionului pentru Eliberarea numerarului în MDL pentru cardurile emise de alte bănci din străinătate (în vigoare din 08.08.2019).
 
Pentru informaţii suplimentare, suntem la dispoziţia Dvs prin intermediul sucursalelor/reprezentanţelor MoldovaAgroindbank sau la numerele de telefon 022 268-999, 022 450-603.
 
Tarifele şi comisioanele aferente operaţiunilor de deservire a cardurilor bancare, care vor intra în vigoare la 08.08.2019,  respectiv la 08.10.2019 sunt disponibile pe pagina web www.maib.md.