Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Servicii pe piaţa de capital

Servicii pe piaţa de capital

Licenta pentru desfasurarea activitatii profesioniste pe piata de capital

Lista persoanelor care detin certificat de calificare eliberate de CNPF 

Informatia privind numarul de contracte incheiate:

La situaţia din 31.12.2017

Nr. de contracte încheiate în perioada de gestiune - 14 contracte.
Nr. de contracte la sfîrşitul perioadei de gestiune - 271 contracte.

BC „Moldova-Agroindbank” SA – în calitate de societate de investiţii, care î-şi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi avînd calitatea de membru al Pieţei Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei şi al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei - oferă o gamă largă de servicii pe piaţa de capital la cele mai avantajoase condiţii.

Regim de lucru: Luni-Vineri, orele 08:00 – 17:00, pauză 12:00 – 13:00.

Servicii acordate:

Prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor reprezintă activitatea de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de Bancă în calitate de mandatar sau comisionar.

În contextul existentei legislaţiei complexe în domeniul reglementarii activităţii pe piaţa de capital, MAIB detinind calitatea de Membru al Bursei de Valori din Moldova şi participant la Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, dispunând de un cadru funcţional competent, propune potenţialilor clienţi prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor în condiţii de maximă confidenţialitate şi profesionalism. 

Societatea de investiţii BC „Moldova Agroindbank” SA vă oferă: 

✓servicii de vânzare - cumpărare a valorilor mobiliare corporative prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei (în bază de mandat sau comision);
✓ deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piaţa secundară cu posibilitatea exercitării funcţiilor de agent de plată;
✓ administrarea valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii şi reinvestirii în valorile mobiliare ale clientului în cazul în care astfel de servicii sunt prevăzute în contractul de brokeraj;
✓ asistenţă informaţională cu privire la situaţia pieţei bursiere.

Servicii de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare 

Activitatea de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare reprezintă activitatea de mediere la emisiuni, desfăşurată de bancă în numele emitentului, în vederea promovării ofertei publice primare şi plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului.

Dezvoltarea dinamică a societăţilor comerciale, precum şi necesitatea diminuării riscului creditar, impune imperativul identificării unor noi surse de finanţare a activităţii lor. O alternativă demnă în acest sens o reprezintă atragerea mijloacelor financiare prin emisia şi plasarea de valori mobiliare.

MAIB propune potenţialilor clienţi ca produsul capabil să faciliteze atragerea resurselor financiare şi anume:

✓ asistenţa acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară;
✓ promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaţa primară;
✓ deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu deţinătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzut în contract. 

Servicii de consultanta de investiţii

Activitatea de consultant de investiţii reprezintă activitatea desfăşurată de către bancă privind recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare;

Organizarea mecanismelor de creare şi dezvoltare a întreprinderilor, precum si procesul de gestiune a evenimentelor operaţionale şi perspectivelor strategice, solicită proprietarilor şi managerilor companiilor un nivel de abordare tot mai complex. Prin acest produs specialiştii băncii, certificaţi în domeniul activităţii pe piaţa de capital, consultă individual orice client interesat în realizarea celor mai ambiţioase idei.

MAIB vă propune:

✓consultanţă privind evaluarea şi gestionarea riscului investirii în valori mobiliare;
✓recomandări privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
✓ prezentarea de opinii şi recomandări în legătura cu vânzarea şi cumpărarea valorilor mobiliare;
✓analiza pieţei de capital;
✓ consultanţă în orice problemă legată de structura de capital, reorganizarea societăţii pe acţiuni, răscumpărarea sau achiziţionarea de către aceasta a valorilor sale mobiliare plasate, efectuarea ofertei publice pe piaţa secundară;
✓servicii de mandat (de reprezentare).

Servicii de agent de plată 

BC „Moldova Agroindbank” SA propune potenţialilor clienţi un produs inedit – serviciul agent de plată, destinat facilitării decontărilor băneşti la răscumpărarea, stingerea (inclusiv anticipată) a valorilor mobiliare şi achitarea veniturilor aferente acestora. Produsul „Agent de plată” oferă o serie de avantaje, atât pentru emitent, cât şi pentru beneficiari (acţionari, obligaţionali, etc.), asigurând posibilitatea distribuirii mijloacelor băneşti aferente valorilor mobiliare prin întreaga reţea de filiale şi reprezentanţe ale MAIB.