credit ipotecar

ai oferte în EUR, USD sau MDL
3 000 000 MDL
până la 30 de ani
8.98%
credit ipotecar

calculator

suma solicitată
MDL
alege perioada
300
luni
primesc salariul / pensia
condiții
Fără gaj
Vârsta de la 20 ani
Doar cu buletinul
Rata fixă

oferta noastră

plata lunară
0 MDL
DAE
28.76%
valoarea totală a creditului
2 922 273.15 MDL
rata
--
solicită oferta Graficul plăților condiții generale servicii creditare

suma afișată este orientativă și nu reprezintă un angajament contractual al maib.

despre

Cel mai frumos loc e acasă! 
 
Dimineţile încep altfel când eşti la tine acasă. Priveliştea din geam te inspiră, copiii se joacă în camera lor, iar cafeaua are alt gust pentru că o savurezi în propria bucătărie.


Creditul imobiliar poate fi contractat nu doar pentru cumpărarea unei locuinţe, dar şi pentru alte scopuri:

 • procurarea unui bun imobil;
 • procurarea unui teren pentru construcţia casei de locuit individuale;
 • construcţia unei case de locuit individuale;
 • modernizarea locuinţei existente (reparație, finisare, extindere).

Obții banii de care ai nevoie în condiții avantajoase, indiferent că activezi pe teritoriul Moldovei, în străinătate sau lunar primești transferuri de bani de la cei dragi.

 

cerințe

Dacă activezi pe teritoriul Republicii Moldova:

Ipoteca MDL

 • dispui de un salariu net lunar sau un venit confirmat de cel puţin 6000 lei;
 • ai un loc de muncă stabil în ultimele 6 luni sau eşti beneficiar de pensie.

Creditul ipotecar se acordă în lei, de aceea rata lunară nu depinde de cursul valutar.

Ipoteca EUR / USD

 • dispui de un salariu net lunar în valută străină;
 • ai un loc de muncă stabil în ultimele 12 luni.

Valoarea creditului ipotecar este stabilită în valută străină, însă mijloacele bănești sunt eliberate în lei, conform cursului maib pentru operațiuni fără numerar.

Rata lunară se achită în lei. Plata este convertită în valută străină la cursul pentru operațiuni fără numerar, conform planului de rambursare aprobat în euro sau dolari.

Dacă eşti lucrător migrant:

 • activezi oficial în străinătate;
 • dispui de un salariu net lunar de minimum 1000 de euro, confirmat în ultimele 12 luni.

Dacă ai alte venituri

 • deții una dintre următoarele profesii juridice: avocat, notar, executor judecătoresc, expert judiciar, traducător, mediator, registrator;
 • primești transferuri bănești din străinătate de la rudele de gradul I;
 • primești dividente în calitate de fondator al unei companii înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;
 • ai venit din arenda unui imobil;
 • ai venit din drepturi de autor, redevente;

tarife

Dacă activezi pe teritoriul Republicii Moldova sau în străinătate:

 • până la 3 000 000 de lei (sau echivalentul în euro/dolari);
 • pe un termen de până la 30 de ani;
 • finanțarea până la 100% din costul locuinței;

Pentru un credit de 30 000 de mii de euro, pe o perioadă de 30 ani, vei achita lunar aproximativ 268.35 eur cu un DAE de 10.71%.

Pentru un credit de 30 000 de mii de dolari, pe o perioadă de 30 ani, vei achita lunar aproximativ 265.23 usd, cu un DAE de 10.56%.

Pentru un credit de 500 000 de mii de lei, pe o perioadă de 20 ani, vei achita lunar aproximativ 4494.73 MDL, cu un DAE de 9.36%.

Сomisioane:

 • comision de administrare lunară - 0%;
 • comision de acordare a creditului - 0%;
 • comision de rambursare anticipată - 0%;
 • taxa de examinare a dosarului - 0 MDL.

Pentru informaţii suplimentare apelează serviciul Contact Center la numărul de telefon 022 855 185 / 022 855 155, în zilele lucrătoare de la 8:00 până la 17:00.

documente necesare

Banca îşi rezervă dreptul să solicite documente justificative privind veniturile tale în vederea îndeplinirii cerinţelor de prudenţă specifice activităţii bancare.

Pentru a depune cererea de credit ai nevoie de raportul de evaluare a bunului imobil, perfectat de către o companie agreată de bancă.

Solicită online raportul de evaluare

Lista evaluatorilor

 • Pentru clienții angajați oficial în RM: la necesitate, extrasul contului salarial sau certificatul de salariu.
 • Pentru clienții angajați peste hotarele RM sau pentru freelancerii de peste hotarele RM: obligatoriu se va prezenta extrasul cardului bancar (emis de o bancă) unde pot fi văzute încasările din salariu și/sau din prestarea serviciilor. Adițional, se va prezenta contractul de muncă sau oricare alt act care atestă angajarea/prestarea serviciilor și declarația privind achitarea impozitelor din venitul încasat (după caz, dar dacă sunt asemenea acte, ar fi bine să le prezinte în original la bancă). Fluturașii de salariu nu se acceptă dacă nu se prezintă extrasul cardului salarial.
 • Pentru clienții care au dividende: situațiile financiare pentru anul curent și cel precedent, procesul-verbal al asociaților privind decizia de a distribui dividende, extrasul de cont unde se pot vizualiza încasările din dividende (dacă sunt primite la o altă bancă decât maib). În cazul dividendelor achitate în numerar vor fi necesare acte care confirmă eliberarea acestora și dovada achitării impozitelor.
 • Pentru clienții care practică una dintre profesiile juridice: extrasul contului unde sunt încasate veniturile. Pentru notari, se va prezenta suplimentar documente contabile care atestă cheltuielile biroului notarial.
 • Pentru clienții cu venit din cesiunea dreptului de autor: contract privind cesiunea dreptului de autor/certificat privind mărimea venitului și extrasul din cont bancar unde sunt încasate veniturile. 
 • Pentru clienții cu venit din chirie/arendă/locațiune: contractul de chirie/arendă/locaţiune, valabil (înregistrat la SFS) și Ordinele de eliberare/Dispozițiile de plată ale achitărilor pentru chirie/arendă/locaţiune sau extras din cont deschis în cadrul băncii maib sau la altă instituție financiară, prezentate fie în format electronic, fie pe suport de hârtie.
  • extrasul la cont se prezintă în format electronic sau pe suport de hârtie semnat sau ștampilat doar dacă veniturile sunt primite prin alte bănci din RM decât maib.
  • banca este în drept să solicite oricare alt act în procesul de analiză și aprobare a solicitării clientului.

întrebări frecvente

Acum ai acces la specialiștii în ipotecă la distanță, printr-un singur click.

Programează-te la o consultație video gratuită cu specialiștii bancari, care vor răspunde la toate întrebările.

Rata dobânzii la creditele imobiliare atașate de un indice de referință se modifică de 2 ori pe an, la 1 ianuarie și 1 iulie. Stabilirea mărimii ratei dobânzii depinde de fluctuația indicelui de referință la care este atașată rata dobânzii.
Pentru creditele în MDL, rata dobânzii se formează din marja fixă (indicată în contract) și indicele de referință BNM calculat pentru luna mai (modificarea din iulie) și luna noiembrie (modificarea din ianuarie). Indicele de referință BNM se calculează ca rata medie a depozitelor atrase în MDL cu termen de la 6-12 luni, pe total sector bancar. Indicele de referință este publicat de către Banca Națională a Moldovei la data de 20 a fiecărei luni și poate fi urmărit pe site-ul BNM, la rubrica statistici și publicații.
Pentru creditele în EUR, rata dobânzii se formează din marja fixă indicată în contract și indicele de referință EURIBOR6M, publicat pe pagina web www.euribor-rates.eu. 

Pentru creditele în USD, rata dobânzii se formează din marja fixă indicată în contract și indicele de referință SOFR, publicat pe pagina web www.global-rates.com.

Rata dobânzii care se va aplica pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie se va baza pe rata EURIBOR 6M / SOFR intrată în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului precedent, iar pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie se va baza pe rata EURIBOR 6M / SOFR intrată în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii iunie a anului curent.

Pentru informarea clienților săi, la fiecare perioadă, despre modificare a ratei dobânzii, banca publică pe site, cu cel puțin 10 zile înainte, un comunicat privind evoluția ratei dobânzii.

Da! Ai posibilitatea de a solicita evaluarea imobilului direct la maib, achitând un preț mai mic decât pe piață. 
În plus, la noi beneficiez de serviciile unui notar profesionist la preț accesibil, iar dacă ești în criză de timp, atunci poți solicita ca un reprezentant maib să înregistreze contractul de ipotecă la ASP în locul tău.

La întocmirea raportului de evaluare prețul poate varia în dependență de compania de evaluare aleasă, dar și de imobilul ales.
Costul raportului de evaluare începe de la 1100 MDL – pentru un apartament și până la 3000 MDL pentru o casă de locuit.

Plata pentru serviciile notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notari pentru întocmirea și autentificarea contractului de vânzarea-cumpărare și contractului de ipotecă.

Prețul (cheltuielile) pentru aceste servicii notariale se determină în funcție de valoarea tranzacției.
Pentru servicii notariale prestate se percep taxe ținându-se cont de prevederile legii și de complexitatea actelor notariale.

Valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare

Pe lângă prețul imobilului, cumpărătorul este obligat să achite taxa de stat pentru transferul dreptului de proprietate cât și taxa notarială (onorariul) pentru serviciile de autentificare a contractului de vânzare-cumpărare.

Taxa de stat, în valoare de 0,5% din prețul contractului (dar nu mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile), se achită de către cumpărător, pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra apartamentelor, în baza contractelor autentificate notarial.

Valoarea tranzacției de ipotecă

La autentificarea contractului de ipotecă, valoarea tranzacției se consideră valoarea bunului ipotecat, stabilită de părți.

Suma plății pentru autentificarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și ipotecă se determină în funcție de valoarea tranzacției, după cum urmează:

Persoanele fizice:
de până la 20.000 lei = 1,3%, dar nu mai puțin de 180 de lei
20.001 – 50.000 lei = 1,0%
50.001 – 100.000 lei = 0,9%
100.001 – 200.000 lei = 0,8%
200.001 – 400.000 lei = 0,6%
400.001 – 600.000 lei = 0,5%
600.001 – 800.000 lei = 0,3%
800.001 – 1.000.000 lei = 0,2%
de la 1.000.001 lei = 0,1%
autentificarea tranzacției- 120 MDL

Exemplu de calcul:

1% din costul apartamentului indicat în contractul de Vânzare-Cumpărare (50 000 EUR*1% = 500 EUR (taxa de stat + taxa notarială)), și cu aproximație 0.6% din Valoarea de ipotecă (care nu este egala cu suma creditului, ci este mai mare cu minim 20%),

Cheltuielile pot varia independență de notarul ales!

Pentru înregistrarea curentă a dreptului de proprietate și a dreptului de ipotecă, sumele spre plată pot fi diferite, în dependență de termenul de înregistrare.


Valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare

10 zile lucrătoare de la 130 MDL până la  260 MDL;
3 zile lucrătoare 780 MDL;
1 zi 1300 MDL;

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate | AGENŢIA SERVICII PUBLICE (gov.md)

Valoarea tranzacției de ipotecă

10 zile lucrătoare de la 110 MDL până la  220 MDL;
3 zile lucrătoare 660 MDL;
1 zi 1100 MDL - 1250 MDL

Înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării | AGENŢIA SERVICII PUBLICE (gov.md)

Taxele se vor percepe pentru fiecare contract, și după caz pentru fiecare bun imobil separat indicat în Contractul de vânzare-cumpărare. In caz că clienții intenționează să procure bunul imobil pe cote parți, atunci fiecare proprietar a cotei părți va achita separat;

Exemplu de calcul:
Pentru (ipotecă + vânzare) pe client îl costă aproximativ 2500 MDL. În caz că clienții intenționează să procure bunul imobil pe cote parți, atunci fiecare proprietar a cotei părți va achita câte 2500 MDL fiecare.
 

Pentru perfectarea poliței de asigurare a bunului se percepe 0,1% din valoarea de înlocuire conform raportul de evaluare.

Exemplu de calcul: pentru 500 mii MDL vom achita 500 MDL

Te invităm la Centrul Ipotecar maib, aflat în or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 115, unde vei primi cele mai potrivite soluții de finanțare pentru procurarea locuinței. În același timp, te poți adresa la orice sucursală maib.

Da, desigur! Fie că ești freelancer sau lucrezi pentru o companie din străinătate, maib îți oferă posibilitatea de a obține un credit ipotecar în condiții avantajoase.

Ai 5 modalități de a achita ratele lunare:

 • prin aplicația mobilă maibank;
 • prin internet banking;
 • la bancomatele Cash-In;
 • la terminalele de autoservire;
 • în orice sucursală a băncii.

Ziua de achitare a ratelor tale lunare e o zi importantă. Mai jos, ți-am pregătit câteva recomandări de plată.

Cum să achiți ratele lunare ale creditului ipotecar în MDL?

 • Alimentează contul curent cu suma pentru plata lunară, conform planului de rambursare.
 • Plata lunară se extrage automat din contul curent în ziua achitării, conform planului de rambursare.

Cum să achiți ratele lunare ale creditului ipotecar în EUR/USD?

 • Fie că ești în țară sau în străinătate, suma se transferă lunar în contul curent deschis în MDL, iar în ziua plății se convertește de bancă, conform cursului valutar pentru operațiunile prin virament (tranzacții prin transfer).
 • Plata lunară se extrage automat din contul curent în ziua achitării, conform planului de rambursare.
 • Cursul valutar se modifică zilnic. Pentru a fi sigur că suma transferată este suficientă pentru a achita rata lunară, îți recomandăm să verifici cursul prin aplicația mobilă maibank (Menu/ Setări/ Curs valutar) sau să transferi în contul curent o sumă de bani cu rezervă. Diferența rămâne în contul curent și poate fi utilizată pentru următoarea plată.

Modalități de plată a ratelor lunare:

 • aplicația mobilă maibank – transferă suma necesară de pe orice card pe contul curent în MDL de pe care achiți creditul;
 • internet banking - transferă suma necesară de pe orice card pe contul curent în MDL de pe care achiți creditul;
 • bancomatele maib cash-in – alimentează direct contul curent în MDL de pe care achiți creditul;
 • terminalele de autoservire maib – alimentează direct contul curent în MDL de pe care achiți creditul;
 • orice sucursală maib;
 • prin transfer de la alte bănci direct pe contul curent în MDL de pe care achiți creditul.

fă primul pas

completează câmpurile de mai jos și noi te vom contacta

 • pas 1 din 2date personale
 • pas 2 din 2semnare OTP
îți garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

semnează prin OTP

pentru a confirma introdu codul compus din 6 cifre primit prin SMS la numărul +373

Recepționat!
Cererea ta a fost înregistrată cu succes. În decurs de cel mult o zi, vom reveni cu un apel.

Atenție! Cererile sunt procesate de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok