текущие счета

Безопасный непрерывный доступ к корпоративным счетам
100 лей
бесплатно
текущие счета

описание

Решили открыть свой бизнес или расширить уже существующий? Maib предлагает вам выгодный пакет услуг по обслуживанию текущих счетов, которые так необходимы для повышения эффективности деятельности вашей компании или предприятия.

Текущий счет – жизненно важный инструмент для вашей компании, который облегчает любую операционную и финансовую деятельность, а благодаря цифровым решениям от maib вы получаете большую гибкость и экономию времени.

С помощью текущего счета вы можете легко выполнять следующие операции:

 • осуществлять платежи и поступления в леях или иностранной валюте;
 • вносить и снимать денежные средства в леях или иностранной валюте;
 • выплачивать заработную плату;
 • производить транзакции через Internet Banking в любое время и из любой точки мира; 
 • подготовить платежные документы по просьбе клиента;
 • условное депонирование (Escrow).

Преимущества:

• экономия денег с пакетом услуг «Business Start» и «Business Forte»;
• экономия времени и денег благодаря электронным услугам maib;
• бесплатная выдача электронной выписки со счета в качестве юридического доказательства.

условия

Предприятие должно быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством.

тарифы

I. Cont curent
Deschiderea contului curent 100 MDL - rezidenți
200 MDL - nerezidenți 
Se încasează la momentul deschiderii contului, cu excepția contului curent cu card ataşat (2258).
Deschiderea și gestionarea contului curent "Fond electoral", ”Grup de inițiativă” 5000 MDL Se încasează la momentul deschiderii contului.
Identificarea persoanelor cu drept de semnătură prin întocmirea Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei 200 MDL/ semnătură Se percepe la data perfectării fișei cu specimene pentru fiecare semnătură aplicată, inclusiv dacă aparține aceleiași persoane.
Administrarea lunară a contului curent 50 MDL/cont Se încasează lunar. Nu se aplică pentru:
1. Gospodăriile Ţărăneşti în cazul dacă nu sunt rulaje în conturi;
2. Contul curent cu card ataşat (2258).
35 MDL/cont Se încasează lunar si se aplica pentru: Întreprinderi de Stat și Municipale, Institutii de Stat și Municipale
Eliberarea Extrasului de cont:
în format electronic prin "serviciul Extrase Electronice" gratuit  
pe suport de hârtie, la solicitarea clientului:   Se încasează la momentul solicitării.
pentru ziua precedentă 10 MDL
pentru luna precedentă 30 MDL
 pentru perioada de până la o lună din:  
ultimele 6 luni 50 MDL
ultimele 12 luni 100 MDL
ce depăşeşte ultimele 12 luni până la 60 luni 150 MDL
Eliberarea certificatului
în regim normal, privind:    
existența contului şi/sau soldului contului 100 MDL Se încasează la momentul eliberării certificatului, fără anexarea extrasului de cont.
rulajele contului până la 12 luni
rulajele contului ce depășește perioada de 12 luni
confirmarea soldurilor pentru auditul extern 200 MDL
alte certificate aferente gestionării conturilor 200 MDL
în regim de urgenţă (pe parcursul zilei operaţionale) 50 MDL Se încasează suplimentar la comisionul privind eliberarea certificatului în regim normal.
Închiderea contului curent: monedă naţională valută străină 1. Se încasează la momentul închiderii contului, inclusiv cu card atașat. 
2. În cazul închiderii contului la iniţiativa băncii se încasează pentru contul în MDL – până la 350 MDL, pentru contul în VS – până la 25 EUR, în limita soldului disponibil, inclusiv la lichidarea întreprinderii.
350 MDL 25 EUR
Transferul contului curent în altă sucursală a băncii gratuit  
II. Operaţiuni de încasări și plăți în MDL
Înregistrarea în cont (virament) gratuit  
Executarea ordinelor de plată:  pe suport hârtie prin Internet Banking Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
în favoarea clienţilor băncii (inclusiv la contul propriu deschis în cadrul băncii) 10 MDL 2 MDL
în favoarea clienţilor altor bănci 20 MDL (pentru sume ≤  50 mii MDL)
25 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
3.5 MDL (pentru sume ≤ 50 mii MDL)
5 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
în regim de urgenţă 30 MDL 15 MDL
plăţi în pachet - 2 MDL/plată în pachet
Transferul mijloacelor băneşti la contul propriu deschis în altă bancă '1%,
min. 25 MDL - max. 100 MDL
3.5 MDL (pentru sume ≤  50 mii MDL)
20 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
Transferul mijloacelor băneşti din contul curent al persoanei juridice la contul curent/ de card/ de depozit al persoanei fizice (în afara proiectului salarial):  
în favoarea clienţilor băncii '0.5%, min. 25 MDL - max. 100 MDL
în favoarea clienţilor altor bănci '0.5%, min. 25 MDL - max. 100 MDL 3.5 MDL (pentru sume ≤  50 mii MDL)
20 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
Perfectarea documentelor de plată '50 MDL
Anularea/ modificarea documentului de plată  60 MDL Se încasează în momentul solicitării de către client a anulării/modificării. 
Acordarea asistenţei în căutarea sumelor 35 MDL/tranzacţie Se încasează la momentul solicitării clientului.
Executarea ordinului incasso 20 MDL Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei. 
Recepționarea plăților în favoarea persoanei juridice   Se percepe în temeiul condițiilor stipulate în contractul de colaborare.              
Plăți recepționate de la persoane fizice Conform contractului de colaborare. 
Standard - 2%, min. 5 MDL - max. 50 MDL per tranzacţie
Plăți recepționate prin SADD de la persoane juridice (inclusiv pentru serviciile MPAY) Conform contractului de colaborare.
Standard - 1.5% din sumă, min. 10 MDL
Transferul salariilor în cadrul proiectului salarial pe suport hârtie prin Internet Banking Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
0.8% din sumă  0.5% din sumă
Debitarea directă
Primirea ordinului de debitare directă 15 MDL Se încasează de la beneficiar la momentul primirii spre executare a documentului. 
Executarea ordinului în favoarea: clienţilor băncii clienţilor altor bănci Se încasează de la plătitor la momentul efectuării tranzacţiei.
10 MDL 15 MDL
Transferuri automate:
Serviciul maib-SWEEP 'în monedă naţională 'în valută străină Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
2 MDL/tranzacţie 3 EUR/tranzacţie
Serviciul maib-PAY în favoarea:  'clienţilor băncii 'clienţilor altor bănci
2 MDL/tranzacţie 4 MDL/tranzacţie*
'Modificarea graficului de plăţi 10 MDL Se încasează pentru fiecare modificare.
III. Operaţiuni de încasări și plăți în valută străină
Înregistrarea în cont (virament) gratuit  
Executarea ordinelor de plată valutare în favoarea: pe suport de hârtie prin Internet Banking

Se percepe la momentul efectuării tranzacţiei.

La comisioanele ”Clienţilor altor bănci, inclusiv la contul propriu deschis în altă bancă”, se achită adiţional ”Comisionul băncii corespondente” (după caz) şi ”Serviciul SWIFT”

clienţilor băncii 10 EUR 5 EUR
clienţilor altor bănci, inclusiv la contul propriu deschis în altă bancă: 0.30% din sumă,                                              min. 30 EUR - max. 250 EUR 0.25% din sumă,                                               min. 25 EUR - max. 250 EUR
Perfectarea documentelor de plată 100 MDL
Transferul la contul propriu deschis în cadrul băncii pe suport de hârtie prin Internet Banking
5 EUR 2 EUR
Comisionul băncii corespondente (pentru ordinele de plată cu opţiunea OUR şi SHA):
 în USD 3.5 EUR
 în USD cu opţiunea FULL PAY 25 USD
 în EUR şi alte valute (cu excepţia RON, RUB, UAH) 15 EUR
în RON, RUB, UAH 2 EUR
Serviciu SWIFT 7 EUR 
Modificarea, anularea, returnarea, redirecţionarea, investigarea sau confirmarea ordinului de plată valutar 50 EUR

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Suplimentar se achită comisioanele băncii străine.     

Emiterea confirmării privind serviciul SWIFT   5 EUR Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Recepţionarea plăţilor în favoarea persoanei juridice (în cazurile permise de legislaţia valutară) Conform contractului de colaborare. Se percepe în temeiul condițiilor stipulate în contractul de colaborare.
IV. Operaţiuni cu numerar
Depunerea numerarului:
la ghișeele băncii: în monedă naţională în valută străină *Pentru depunerile de monede divizionare în sumă mai mare de 25 MDL (cu excepţia schimbării nominalului bancnotelor în monedă naţională) se reține 10% din sumă.
0.06% min. 5 MDL* 0.5% din sumă, min. 10 EUR
prin genţi sigilate la ghișeele băncii 0.03% din sumă, min. 3 MDL Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Retragerea numerarului  la ghișeele băncii: în monedă naţională în valută străină
1.5% din sumă 1% din sumă, min. 5 EUR
exclus      
Încasarea plăţilor pentru serviciile MPAY 1.5% din sumă, min. 10 MDL Se încasează la momentul efectuării operaţiunii pentru fiecare plată recepţionată.
Încasarea plăţilor în favoarea brokerilor vamali 1.5% din sumă, min. 10 MDL
Serviciul de încasare
Colectarea numerarului de la clienți Conform contractului. Se încasează lunar. Include TVA.
Livrarea numerarului către clienți Conform contractului. Se încasează lunar. Include TVA.
Suplimentar se aplică comisionul pentru retragere numerar la ghișeele băncii.
exclus
Renumărarea sumelor din genţile sigilate 2.5% din sumă, min. 50 MDL, max. 300 MDL Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei. 
Agent de plată  
Distribuirea plăţilor 2% din suma contractului, min. 500 MDL Se încasează în cel mult 30 zile de la data semnării contractului. 
Modificarea datelor beneficiarului 10 MDL/modificare Se încasează la momentul efectuării modificării. 
Prezentarea informației aferent serviciului 100 MDL Se încasează la momentul prezentării informației.

документы

 • Удостоверение личности администратора и учредителей;
 • Учредительные документы предприятия;
 • Другие документы, которые может запросить банк.

частые вопросы

Для осуществления платежей клиенты могут использовать разные платёжные инструменты:

 • обычные платежи (в национальной или иностранной валюте);
 • регулярные платежи;
 • групповые платежи;
 • платежи прямого дебетирования.

Платежи в национальной валюте осуществляются банком на основании платежных поручений, в обычном или срочном порядке, как в пользу клиентов банка (внутрибанковские платежи), так и в пользу клиентов других банков (межбанковские выплаты).
Платежи в срочном режиме осуществляются в течение 25 минут с момента получения платежного поручения посредством системы Internet Banking или 40 минут с момента получения, проверки и сканирования платежного поручения на бумажном носителе.

Платежи в иностранной валюте, инициированные клиентами банка, осуществляются банком в день их приёма, с датой валютирования согласно условиям иностранных банков- корреспондентов, посредством которых осуществляются платежи.
Платежи могут осуществляться в любой иностранной валюте, с которой банк работает, и могут быть переведены при помощи системы международных платежей SWIFT, практически, в любое государство мира.
Платежи, полученные в пользу клиентов банка, зачисляются на их счета в день поступления на корреспондентские счета банка, без взимания каких-либо комиссий.
Платежи посредством конверсии позволяют клиенту осуществлять платежи в иностранной валюте с текущего счёта в леях или в другой валюте, нежели валюта перевода.

Регулярные платежи осуществляются банком от имени и со счета клиента с фиксированной периодичностью и на определённые суммы с целью погашения договорных или иных обязательств плательщика перед своими контрагентами.

Для юридических лиц доступны следующие услуги:

 • услуга „MAIB-PAY” – регулярные платежи в пользу других лиц 
 • услуга „MAIB-SWEEP” – регулярные платежи между собственными банковскими счетами.

Бенефициарами регулярных платежей могут стать операторы мобильной связи, коммунальные службы, лизинговые компании, бюджетные организации (в случае, когда известна сумма и периодичность выплат) и др.

Групповые платежи позволяют осуществить несколько платежей на основании одного электронного документа. Получателями платежей могут быть юридические или физические лица, клиенты maib или других банков.  
Групповые платежи осуществляются в национальной валюте посредством системы internet banking. Это услуга доступна только для обычных платежей. Так, нельзя автоматизировать платежи для уплаты налогов и сборов или для платежей в пользу учреждений, обслуживающих в Государственном казначействе. Групповой платёж может иметь единую цель / назначение для всех указанных получателей (например: покупка товаров, предоставление услуг, оплата других обязательств, связанных с текущей деятельностью).

Прямое дебетование – это метод платежа, предусматривающий, что клиент (плательщик) сформировал банку платёжное поручение о проведении регулярных операций по списыванию средств со своего счёта в пользу различных поставщиков услуг, за приобретенный товар, проведенные работы на основании прямых платежных требований, представленных банку поставщиком (бенефициаром выплат).

Быстрая и безопасная инкассация наличных. Услуга предусматривает, что инкассатор заберет наличные или другие ценности от клиента и безопасно доставит их в банк.
Чтобы воспользоваться этой услугой, клиент обязан заключить договор с банком.

Maib предлагает вам возможность осуществить на выгодных условиях операции по конверсии следующих валют:
MDL, EUR, USD, RUB, RON, UAH, GBP, CHF, JPY, BYR.
Клиенты могут воспользоваться следующими валютными транзакциями:

 • Сделка «спот» - операции по валютному обмену с осуществлением расчета в течении максимум 2 рабочих дней со дня заключения сделки прямо в одном из отделений банка или посредством системы «Клиент-Банк». Для этого необходимо подать заявление об осуществлении обмена валюты;
 • Форвардная сделка - операции по валютному обмену с осуществлением расчета в течение более 2 рабочих дней со дня  заключения сделки.

Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “MAIB” S.A.
Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

 • în monedă naţională
 • în valută străină

 

17.00
16.00

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

 • în monedă naţională
 • în valută străină

17.00
16.00

*) Ordinele de plată transmise de clienţii băncii prin sistemele de deservire bancară la distanţă după ora limită, în zilele lucrătoare, şi în zilele de odihnă, vor fi executate de bancă în următoarea zi lucrătoare.
Transferul de credit international, aferent ordinului de plată în valută străină, va fi executat de bancă în ziua primirii, cu data valutării în aceeaşi zi bancară, dacă ordinul de plată respectiv va fi primit pînă la orele :
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR şi alte valute străine.

В отношении Закона № № 308 от 22-12-2017 о предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при снятии наличных в кассах maib необходимо предъявить клиентам как минимум подтверждающие документы о происхождении денежных средств: https://www.maib.md/ru/persoane-juridice/carduri-si-conturi/conturi-curente-persoane-juridice#custom-11/

Внесение наличных денежных средств в кассу банка

В бизнесе процессы должны работать как часы. Поэтому мы сообщаем о минимальном пакете подтверждающих документов, необходимом для внесения наличных денег в кассах maib:

Необходимо представить следующие документы:

 1. В случае:

  1. Внесение временной финансовой помощи:

   • прo зарплату;
    • трудовой договор;
    • декларация про уплату налога.
   • прo депозит в другом банке;
    • платежное поручение;
    • договор;
    • выписку с депозитного счета.
   • про дивиденды (полученные вовремя или авансом)
    • протокол распределения;
    • финансовое отчетности, (в зависимости от обстоятельств), документ, подтверждающий уплату налога.
  2. Внесение:

   • для увеличения уставного капитала:
    • решение про увеличении;
    • источник доходов;
    • договор купли-продажи;
    • договор дарения.
   • в случае дивидендов:
    • протокол распределения.
   • в случае займа:
    • трудовой договор;
    • декларация об уплате налога.
   • прo депозит в другом банке:
    • платежное поручение;
    • договор;
    • выписка с депозитного счета.
   • в случае цессии (уступки права требования):
    • договор, связанный с принятием долга/уступки права требования);
    • документ, подтверждающий предоставление займа.
 2. Внесения для оплаты кредитов:

  • прo зарплату:
   • трудовой договор;
   • декларация про уплату налога.
  • прo депозит в другом банке:
   • платежное поручение;
   • договор;
   • выписка с депозитного счета.
  • в случае дивидендов:
   • протокол распределения.
 3. Внесение неиспользованных средств:

  • выписка со счета, подтверждающая снятие средств.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok