сonturi curente

Acces securizat, non-stop, la conturile companiei
Lei sau valută
gratuit
сonturi curente

despre

Ai decis să te lansezi în afaceri sau să-ţi extinzi businessul de succes? Maib îți oferă un pachet avantajos de servicii de deservire a conturilor curente, care sunt atât de necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor economice ale companiei tale.

Contul curent este un instrument vital pentru compania ta ce facilitează orice operaţiune şi activitate financiară, iar prin intermediul soluţiilor digitale de la maib ai mai multă flexibilitate şi economisești timp.

Cu ajutorul contului curent poţi realiza uşor următoarele operaţiuni:

 • plăţi şi încasări în lei sau valută;
 • depuneri şi ridicări de numerar în lei sau valută;
 • achitarea salariilor;
 • tranzacţii la distanţă, oricând şi de oriunde, prin Internet Banking și maibusiness app;
 • perfectarea documentelor de plată la solicitarea clientului;
 • servicii Escrow.

Avantaje:

 • economisești bani cu pachetele ”Business Start” și ”Business Forte”;
 • economisești timp şi bani cu serviciile electronice de la maib;
 • eliberare gratuită a extrasului de cont electronic cu forță juridică.

Depozitele persoanelor fizice și juridice sunt garantate până la nivelul de acoperire în mărime de 100 000 MDL. Mai multe detalii aici.

cerințe

BC "maib" SA deschide conturi bancare pentru persoane juridice cu prezență fizică, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

La maib, aveti posibilitatea să deschideti un cont bancar online. Completați formularul Deschide cont online disponibil mai jos și atașați cererea semnată electronic.

Cine este eligibil pentru a accesa serviciul Deschide cont online?

 • Compania care este client existent al B.C. "maib" S.A.
 • Compania gestionată de administratori, asociați/ fondatori, beneficiari efectivi care sunt persoane fizice rezidente în Republica Moldova.
 • Compania care nu se regăsește în categoria de risc PEP (Persoane Politic Expuse), subiect FATCA sau lista de sancțiuni UK.*
 • Cererea de deschidere a contului bancar la distanță poate fi depusă de către un administrator care deține o semnătură electronică calificată valabilă.*
 • Fondurile necesare pentru achitarea comisionului de deschidere a contului la distanță trebuie să fie disponibile în alte conturi curente deschise în cadrul băncii. În caz contrar, procedura de deschidere a contului curent va fi inițiată la sucursală.

Administratorul este responsabil de veridicitatea informațiilor furnizate în procesul de deschidere a contului la distanță.

*Detalii suplimentare pot fi accesate în secțiunea Întrebări frecvente

tarife

Pentru a afla despre tarifele și comisioanele asociate conturilor curente, accesați Tarife servicii necreditare.

documente necesare

Documentele necesare pentru deschiderea contului în sucursală, cu prezență fizică:

 • Buletinul de identitate al administratorului și ale fondatorilor;
 • Actele de constituire ale întreprinderii;
 • Alte acte, care ar putea fi solicitate de bancă.

Pentru a deschide un cont bancar online, administratorul companiei care se deservește la maib trebuie doar să completeze formularul Deschide cont online disponibil mai jos și să atașeze cererea semnată electronic.

întrebări frecvente

Clienţii pot efectua plăţi aferente activităţii curente, utilizând diverse instrumente de plăţi:

 • plăţi ordinare (în monedă naţională şi valută străină)
 • plăţi programate;
 • plăţi multiple (plăţi în pachet);

Plăţile în monedă naţională sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată, perfectate de client (pe suport de hârtie sau electronic prin Internet-Banking), în regim NORMAL sau URGENT, atât în favoarea clienţilor băncii (plăţi intrabancare) cât şi în favoarea clienţilor altor bănci (plăţi interbancare).
Executarea plăţii în regim URGENT se va realiza în cel mult 25 min din momentul primirii ordinului de plată prin sistemul Internet-banking şi max. 40 min de la primirea, verificarea şi scanarea ordinului de plată pe suport de hârtie.

Plăţile în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate în aceeaşi zi în care sunt primite şi acceptate, cu data valutei conform termenelor şi condiţiilor stabilite în acordurile încheiate cu băncile corespondente prin care sunt procesate plăţile respective.
Plăţile pot fi efectuate în orice valută străină, cu care operează banca şi transferate prin sistemul de plăţi internaţionale SWIFT, practic, în orice ţară din lume.
Cele primite în favoarea clienţilor băncii sunt înregistrate în conturile acestora în ziua primirii fondurilor respective în conturile corespondente ale băncii, fără aplicarea comisioanelor.
Plăţile prin convertire permit clientului să efectueze plăţi în valută străină din contul curent în altă valută decât valuta transferului.

Plăţile programate sunt efectuate de bancă din numele şi de pe contul clientului la anumită dată şi în sume fixe, în baza unui contract de mandat, pentru a stinge unele obligaţiuni contractuale sau de altă natură ale plătitorului faţă de contrapărţi.

Pentru persoanele juridice sunt realizate următoarele servicii aferente plăţilor programate: 

 • serviciul MAIB-PAY” plăţi fixe la date prestabilite; 
 • serviciul „MAIB-SWEEP” – transfer programat de sume (în limita soldului) între conturile proprii.

Beneficiarii plăţilor programate pot fi operatorii de telefonie mobilă, furnizorii de servicii comunale, companiile de leasing, bugetul de stat (în cazul în care se cunoaşte suma şi periodicitatea plăţilor) etc.

Plăţile multiple, numite și plăţile în pachet, sunt efectuate de clientul băncii către mai mulţi beneficiari prin formarea unui document electronic unic. Beneficiari ai plăţilor pot fi persoane juridice sau persoane fizice, clienţi ai băncii sau clienţi ai altor bănci. 
Notă: Plăţile în pachet pot fi efectuate doar prin intermediul sistemului internet banking în monedă naţională şi trebuie să conţină plăţi ordinare. Astfel, nu pot fi emise plăţi în pachet în scopul achitării impozitelor şi taxelor sau pentru plata entităţilor deservite la Trezoreria de Stat. O plată în pachet poate avea un singur scop/destinaţie pentru toţi beneficiarii indicaţi (de ex: procurare de mărfuri, prestare de servicii, achitarea altor obligaţii aferente activităţii curente). 

Debitarea directă este o metodă de plată în care clientul (plătitorul) conferă băncii autoritatea de a efectua plăți din contul său la intervale regulate pentru serviciile consumate, mărfurile procurate, lucrările de care a beneficiat, în baza ordinelor de debitare directă, prezentate băncii de către furnizor (beneficiarul plăţii).

Colectarea încasărilor de la casieriile clienţilor prin serviciul de încasare. Pentru siguranţa maximă a bunurilor la acest serviciu este atribuită paza şi însoţirea la transportarea mijloacelor băneşti sau a altor valori.
Pentru a beneficia de acest serviciu clientul trebuie să încheie un contract cu banca.

Maib oferă posibilitatea de a efectua operaţiuni de conversie în condiţii avantajoase cu următoarele valute:
MDL, EUR, USD, RUB, RON, UAH, GBP, CHF, JPY, BYR.
Clienţii au posibilitatea de a beneficia de următoarele tipuri de tranzacţii valutare:
Tranzacţii la vedere – tranzacţii de schimb valutar cu decontare în maxim 2 zile lucrătoare de la data incheierii tranzacţiei, care pot fi efectuate prin înaintarea cererii de schimb valutar în una din sucursalele maib sau prin intermediul sistemului electronic "Client-Bancă";
Tranzacţii la termen – tranzacţii de schimb valutar cu decontare în mai mult de 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei.

Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “MAIB” S.A.
Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

 • în monedă naţională
 • în valută străină

 

17.00
16.00

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

 • în monedă naţională
 • în valută străină

17.00
16.00

*) Ordinele de plată transmise de clienţii băncii prin sistemele de deservire bancară la distanţă după ora limită, în zilele lucrătoare, şi în zilele de odihnă, vor fi executate de bancă în următoarea zi lucrătoare.
Transferul de credit international, aferent ordinului de plată în valută străină, va fi executat de bancă în ziua primirii, cu data valutării în aceeaşi zi bancară, dacă ordinul de plată respectiv va fi primit pînă la orele :
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR şi alte valute străine.

În legătură cu Legea Nr. 308 din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, atunci când se efectuează o încasare la ghișeele maib, este necesar de a fi prezentate de către clienți minimum documente confirmative privind proveniența mijloacelor bănești: https://www.maib.md/ro/persoane-juridice/carduri-si-conturi/conturi-curente-persoane-juridice#custom-11/ 

Pentru că ne pasă de modul în care îți administrezi afacerea, iar timpul este cea mai de preț resursă pentru fiecare dintre noi, vrem să cunoști din timp ce acte ar putea fi necesar să prezinți la depunerea sumelor mari în numerar și pentru un anumit tip de încasări.
Tip încasare  Sursa de proveniență a banilor Acte necesare 
Încasarea banilor primiți sub formă de împrumut Salariu primit în altă băncă • copia contractului de împrumut, care să conţină suma, termenul, modul de transmitere şi restiruire a mijloacelor băneşti, alte condiţii la înţelegerea părţilor;
• declarația pe venit, după caz;
• extras din cont bancar, care confirmă recepţionarea salariului şi eliberarea numerarului.
 
Depozit deschis în altă băncă  • copia contractului de împrumut, care să conţină suma, termenul, modul de transmitere şi restiruire a banilor, alte condiţii la înţelegerea părţilor;
• extras din cont de depozit şi/sau alt cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.


Dividende eliberate de beneficiarii efectivi din conturile personale, eliberate prin altă bancă decât maib 
• copia contractului de împrumut, care să conţină suma, termenul, modul de transmitere şi restiruire a banilor, alte condiţii la înţelegerea părţilor;
• copia procesului-verbal de distribuire;
• situația financiară, după caz;
• confirmarea achitării impozitului (extras de cont bancar);
• extras din cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.
Încasarea banilor pentru majorarea capitalului social Dividende eliberate de beneficiarii efectivi din conturile personale, eliberate prin altă bancă decât maib • copia deciziei asociatului unic/procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• copia procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de distribuire a dividendelor, cu indicarea perioadei pentru care se distribuie profitul net, sumei totale spre distribuire, altor condiţii;
• situația financiară, pentru perioada fiscală pentru care se achită dividendele, după caz;
• confirmarea achitării impozitului (extras de cont bancar).
Depozit deschis la altă bancă • copia deciziei asociatului unic/procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• extrasul din cont de depozit.
Cesiune creanță/preluare datorii • copia deciziei asociatului unic/procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• copia contractului aferent cesiunii creanței/preluare datorii;
• copia documentelor care probează formarea/apariția creanței cesionate/datoriei preluate;
• extras din cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.
Împrumut • copia deciziei asociatului unic /procesului-verbal al adunării generale a asociaţilor, de majorare a capitalului, cu indicarea sumei totale, cotelor asociaţilor şi a altor condiţii;
• copia contractului de împrumut;
• sursa împrumutului, demonstrată prin documente confirmative (extras de cont bancar);
• extras din cont bancar, care confirmă eliberarea numerarului.
 Încasarea banilor neutilizați Retragere bani la altă bancă • extras din cont bancar care atestă retragerea banilor.
 Încasare din vânzarea/ cumpărarea valutei  Eliberare bani din casierie • bonul fiscal ce atestă eliberarea banilor din casierie sau raportul Z.

Deschide cont online

Transmite formularul completat și fii cu un pas mai aproape de o afacere modernă

 • pas 1 din 2date personale
 • Pas 2 din 2Încărcarea fișierului
Vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online
(.pdf)
Vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Recepționat!

solicitarea a fost expediată cu succes și va fi procesată de luni până vineri, între 9:00 - 17:00.

Atenție! Cererile sunt procesate de luni până vineri între orele 08:00 - 18:00. Vei fi contactat imediat ce revenim la birou!

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok