сurrent accounts

Acces securizat, non-stop la conturile companiei
Lei sau valută
gratuit
сurrent accounts

about

Have you decided to go into business or expand your successful business? Maib offers you an advantageous package of current account services necessary for running your business efficiently.

Your current account is a vital tool for your company that facilitates every financial operation and activity. With maib's digital solutions, you have more flexibility and save time.

With the current account, you can easily perform the following operations:

payments and receipts in MDL or foreign currency;

 • payments and receipts in MDL or foreign currency;
 • cash deposits and withdrawals in MDL or foreign currency;
 • paying salaries;
 • remote transactions, anytime and anywhere, via Internet Banking and maibusiness app;
 • processing payment documents upon the customer's request;
 • Escrow services.

Advantages:

 • save money with the Business Start and Business Forte packages;
 • save time and money with maib's electronic services;
 • free electronic bank statement legally binding.

The deposits of individuals and legal entities are guaranteed up to the coverage level of MDL 100,000. More details here.

requirements

BC "maib" SA opens bank accounts for legal entities by physical presence, as required by the legislation in force.

At maib, you have the opportunity to open a bank account online. Fill in the Open Account online application available below and attach the electronically signed request.

Who is eligible to access the Open an Account Online service?

 • The company that is an existing client of maib
 • Run by administrators, associates/founders, beneficial owners who are individuals resident in the Republic of Moldova.
 • Company not in the PEP (Politically Exposed Persons) risk category, FATCA subject or UK sanctions list.*
 • The application for opening a remote bank account must be submitted by a trustee with a valid qualified electronic signature.*
 • The funds required to pay the remote account opening fee must be available in other current accounts opened with the bank. Otherwise, the current account opening procedure will be initiated at the branch.

The administrator is responsible for the integrity of the information presented in the remote account opening process.

*Additional details can be accessed in the frequent questions section

commission fees

For information on the tariffs and commissions applicable to current accounts, visit the Commission fees for non-credit services section.

required documents

Documents required for opening an account at the branch, with physical presence:

 • Identity card of the administrator and the founders;
 • Articles of incorporation of the enterprise;
 • Other documents, which could be requested by the bank.

To open an bank account online, the administrator of the company, who is a client of maib, simply needs to fill in the Open an account online application available below and attach the electronically signed request.

frequent questions

Clienţii pot efectua plăţi aferente activităţii curente, utilizând diverse instrumente de plăţi:

 • plăţi ordinare (în monedă naţională şi valută străină)
 • plăţi programate;
 • plăţi multiple (plăţi în pachet);

Plăţile în monedă naţională sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată, perfectate de client (pe suport de hârtie sau electronic prin Internet-Banking), în regim NORMAL sau URGENT, atât în favoarea clienţilor băncii (plăţi intrabancare) cât şi în favoarea clienţilor altor bănci (plăţi interbancare).
Executarea plăţii în regim URGENT se va realiza în cel mult 25 min din momentul primirii ordinului de plată prin sistemul Internet-banking şi max. 40 min de la primirea, verificarea şi scanarea ordinului de plată pe suport de hârtie.

Plăţile în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate în aceeaşi zi în care sunt primite şi acceptate, cu data valutei conform termenelor şi condiţiilor stabilite în acordurile încheiate cu băncile corespondente prin care sunt procesate plăţile respective.
Plăţile pot fi efectuate în orice valută străină, cu care operează banca şi transferate prin sistemul de plăţi internaţionale SWIFT, practic, în orice ţară din lume.
Cele primite în favoarea clienţilor băncii sunt înregistrate în conturile acestora în ziua primirii fondurilor respective în conturile corespondente ale băncii, fără aplicarea comisioanelor.
Plăţile prin convertire permit clientului să efectueze plăţi în valută străină din contul curent în altă valută decât valuta transferului.

Plăţile programate sunt efectuate de bancă din numele şi de pe contul clientului la anumită dată şi în sume fixe, în baza unui contract de mandat, pentru a stinge unele obligaţiuni contractuale sau de altă natură ale plătitorului faţă de contrapărţi.

Pentru persoanele juridice sunt realizate următoarele servicii aferente plăţilor programate: 

 • serviciul „MAIB-PAY” – plăţi fixe la date prestabilite; 
 • serviciul „MAIB-SWEEP” – transfer programat de sume (în limita soldului) între conturile proprii.

Beneficiarii plăţilor programate pot fi operatorii de telefonie mobilă, furnizorii de servicii comunale, companiile de leasing, bugetul de stat (în cazul în care se cunoaşte suma şi periodicitatea plăţilor) etc.

Plăţile multiple, numite și plăţile în pachet, sunt efectuate de clientul băncii către mai mulţi beneficiari prin formarea unui document electronic unic. Beneficiari ai plăţilor pot fi persoane juridice sau persoane fizice, clienţi ai băncii sau clienţi ai altor bănci. 
Notă: Plăţile în pachet pot fi efectuate doar prin intermediul sistemului internet banking în monedă naţională şi trebuie să conţină plăţi ordinare. Astfel, nu pot fi emise plăţi în pachet în scopul achitării impozitelor şi taxelor sau pentru plata entităţilor deservite la Trezoreria de Stat. O plată în pachet poate avea un singur scop/destinaţie pentru toţi beneficiarii indicaţi (de ex: procurare de mărfuri, prestare de servicii, achitarea altor obligaţii aferente activităţii curente). 

Debitarea directă este o metodă de plată în care clientul (plătitorul) conferă băncii autoritatea de a efectua plăți din contul său la intervale regulate pentru serviciile consumate, mărfurile procurate, lucrările de care a beneficiat, în baza ordinelor de debitare directă, prezentate băncii de către furnizor (beneficiarul plăţii).

Colectarea încasărilor de la casieriile clienţilor prin serviciul de încasare. Pentru siguranţa maximă a bunurilor la acest serviciu este atribuită paza şi însoţirea la transportarea mijloacelor băneşti sau a altor valori.
Pentru a beneficia de acest serviciu clientul trebuie să încheie un contract cu banca.

Maib oferă posibilitatea de a efectua operaţiuni de conversie în condiţii avantajoase cu următoarele valute:
MDL, EUR, USD, RUB, RON, UAH, GBP, CHF, JPY, BYR.
Clienţii au posibilitatea de a beneficia de următoarele tipuri de tranzacţii valutare:
Tranzacţii la vedere – tranzacţii de schimb valutar cu decontare în maxim 2 zile lucrătoare de la data incheierii tranzacţiei, care pot fi efectuate prin înaintarea cererii de schimb valutar în una din sucursalele maib sau prin intermediul sistemului electronic "Client-Bancă";
Tranzacţii la termen – tranzacţii de schimb valutar cu decontare în mai mult de 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei.

Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “MAIB” S.A.
Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

 • în monedă naţională
 • în valută străină

 

17.00
16.00

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

 • în monedă naţională
 • în valută străină

17.00
16.00

*) Ordinele de plată transmise de clienţii băncii prin sistemele de deservire bancară la distanţă după ora limită, în zilele lucrătoare, şi în zilele de odihnă, vor fi executate de bancă în următoarea zi lucrătoare.
Transferul de credit international, aferent ordinului de plată în valută străină, va fi executat de bancă în ziua primirii, cu data valutării în aceeaşi zi bancară, dacă ordinul de plată respectiv va fi primit pînă la orele :
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR şi alte valute străine.

As of Law No. 308 of 12-22-2017 on prevention and combating of money laundering and terrorist financing, when making a payment at the maib counters, it is necessary to be presented by customers at least confirmatory documents regarding the origin of the funds: https://www.maib.md/en/persoane-juridice/carduri-si-conturi/conturi-curente-persoane-juridice#custom-11/

Because we care about how you run your business, and time is the most valuable resource for each of us, we want you to know ahead of time what paperwork you may need to present when depositing large amounts of cash and for a particular type of cash collection.
Collection type Source of the money Required documents
 The collection of money received as a loan Salary received at another bank • a copy of the loan agreement containing the amount, term, mode of transfer and redemption of funds, and other conditions agreed between the parties;
• income tax return, if applicable;
• bank account statement confirming receipt of salary and release of cash.
 
Deposit opened at another bank • a copy of the loan agreement containing the amount, term, mode of transmission and redemption of the money, and other conditions to be agreed upon by the parties;
• statement of deposit account and/or other bank account confirming the release of the cash.
Dividends issued by beneficial owners from personal accounts, issued through a bank other than maib  • a copy of the loan agreement containing the amount, term, mode of transmission and redemption of the money, and other conditions agreed between the parties;
• a copy of the minutes of distribution;
• the financial statement, if applicable;
• confirmation of payment of tax (bank statement);
• bank account statement confirming the release of cash.
 The collection of money for the increase in capital stock
Dividends issued by beneficial owners from personal accounts, issued through a bank other than maib 
• a copy of the decision of the sole shareholder/minutes of the general meeting of shareholders to increase the capital, indicating the total amount, the shareholders' shares and other conditions;
• a copy of the minutes of the general meeting of shareholders for the distribution of dividends, indicating the period for which the net profit is distributed, the total amount to be distributed, other conditions;
• the financial statement for the tax period for which the dividends are paid, if applicable;
• confirmation of payment of tax (bank statement).
Deposit opened at another bank • a copy of the decision of the sole shareholder / minutes of the general meeting of shareholders to increase the capital, indicating the total amount, the shareholders' shares and other conditions;
• statement of deposit account.
Assignment of debt/takeover of debts • a copy of the decision of the sole shareholder / minutes of the general meeting of shareholders to increase the capital, indicating the total amount, the shareholders' shares and other conditions;
• a copy of the contract relating to the assignment of the claim/takeover of debts;
• a copy of the documents proving the existence/appearance of the assigned claim/assumed debt;
• bank account statement confirming the release of cash.
Loan • a copy of the decision of the sole shareholder / minutes of the general meeting of shareholders to increase the capital, indicating the total amount, the shareholders' shares and other conditions;
• copy of the loan contract;
• the source of the loan, demonstrated by supporting documents (bank statement);
• bank account statement confirming the release of cash.
 Collection of unspent money Money withdrawal at another bank • bank account statement showing withdrawal of money.
 Collection from sale/purchase of currency Release money from bank cashier • the receipt for the cash withdrawal from the pay office or the Z report.

Open account online

Submit the filled-out form and be one step closer to a contemporary business

 • step 1 of 2personal data
 • step 2 of 2Uploading a file
Vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online
(.pdf)
Vă garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Received!

the request has been successfully sent and will be processed from Monday to Friday, from 9:00 to 17:00.

Attention! Applications are processed from Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. We will get back to you upon our office return!

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok