сurrent accounts

Acces securizat, non-stop la conturile companiei
Lei sau valută
gratuit
сurrent accounts

about

Ai decis să te lansezi în afaceri sau să-ţi extinzi businessul de succes? Maib îți oferă un pachet avantajos de servicii de deservire a conturilor curente, care sunt atât de necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor economice ale companiei tale.

Contul curent este un instrument vital pentru compania ta ce facilitează orice operaţiune şi activitate financiară, iar prin intermediul soluţiilor digitale de la maib ai mai multă flexibilitate şi economisești timp.

Cu ajutorul contului curent poţi realiza uşor următoarele operaţiuni:

 • plăţi şi încasări în lei sau valută;
 • depuneri şi ridicări de numerar în lei sau valută;
 • achitarea salariilor;
 • tranzacţii la distanţă, oricând şi de oriunde, prin Internet Banking și maibusiness app;
 • perfectarea documentelor de plată la solicitarea clientului;
 • servicii Escrow.

Avantaje:

 • economisești bani cu pachetele ”Business Start” și ”Business Forte”;
 • economisești timp şi bani cu serviciile electronice de la maib;
 • eliberare gratuită a extrasului de cont electronic cu forță juridică.

requirements

Să fie întreprindere înregistrată conform legislaţiei în vigoare.

commission fees

I. Cont curent
Deschiderea contului curent 100 MDL - rezidenți
200 MDL - nerezidenți 
Se încasează la momentul deschiderii contului, cu excepția contului curent cu card ataşat (2258).
Identificarea persoanelor cu drept de semnătură prin întocmirea Fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei 200 MDL/ semnătură Se percepe la data perfectării fișei cu specimene pentru fiecare semnătură aplicată, inclusiv dacă aparține aceleiași persoane.
Administrarea lunară a contului curent 50 MDL/cont Se încasează lunar. Nu se aplică pentru:
1. Gospodăriile Ţărăneşti în cazul dacă nu sunt rulaje în conturi;
2. Contul curent cu card ataşat (2258).
35 MDL/cont Se încasează lunar si se aplica pentru: Întreprinderi de Stat și Municipale, Institutii de Stat și Municipale
Eliberarea Extrasului de cont:
în format electronic prin "serviciul Extrase Electronice" gratuit  
pe suport de hârtie, la solicitarea clientului:   Se încasează la momentul solicitării.
pentru ziua precedentă 10 MDL
pentru luna precedentă 30 MDL
pentru perioada de până la o lună din:  
ultimele 6 luni 50 MDL
ultimele 12 luni 100 MDL
ce depăşeşte ultimele 12 luni până la 60 luni 150 MDL
Eliberarea certificatului
în regim normal, privind:    
existența contului şi/sau soldului contului 100 MDL Se încasează la momentul eliberării certificatului, fără anexarea extrasului de cont.
rulajele contului până la 12 luni
rulajele contului ce depășește perioada de 12 luni
confirmarea soldurilor pentru auditul extern 200 MDL
alte certificate aferente gestionării conturilor 200 MDL
 în regim de urgenţă (pe parcursul zilei operaţionale) 50 MDL Se încasează suplimentar la comisionul privind eliberarea certificatului în regim normal.
Închiderea contului curent: monedă naţională valută străină 1. Se încasează la momentul închiderii contului, inclusiv cu card atașat. 
2. În cazul închiderii contului la iniţiativa băncii se încasează pentru contul în MDL – până la 350 MDL, pentru contul în VS – până la 25 EUR, în limita soldului disponibil, inclusiv la lichidarea întreprinderii.
350 MDL 25 EUR
Transferul contului curent în altă sucursală a băncii gratuit  
II. Operaţiuni de încasări și plăți în MDL
Înregistrarea în cont (virament) gratuit  
Executarea ordinelor de plată:  pe suport hârtie prin Internet Banking Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
în favoarea clienţilor băncii (inclusiv la contul propriu deschis în cadrul băncii) 10 MDL 2 MDL
în favoarea clienţilor altor bănci 20 MDL (pentru sume ≤  50 mii MDL)
25 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
3.5 MDL (pentru sume ≤ 50 mii MDL)
5 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
în regim de urgenţă 30 MDL 15 MDL
plăţi în pachet - 2 MDL/plată în pachet
Transferul mijloacelor băneşti la contul propriu deschis în altă bancă 1%,
min. 25 MDL - max. 100 MDL
3.5 MDL (pentru sume ≤  50 mii MDL)
20 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
Transferul mijloacelor băneşti din contul curent al persoanei juridice la contul curent/ de card/ de depozit al persoanei fizice (în afara proiectului salarial):  
în favoarea clienţilor băncii '0.5%, min. 25 MDL - max. 100 MDL
în favoarea clienţilor altor bănci '0.5%, min. 25 MDL - max. 100 MDL 3.5 MDL (pentru sume ≤  50 mii MDL)
20 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
Perfectarea documentelor de plată '50 MDL
Anularea/ modificarea documentului de plată  60 MDL Se încasează în momentul solicitării de către client a anulării/modificării. 
Acordarea asistenţei în căutarea sumelor 35 MDL/tranzacţie Se încasează la momentul solicitării clientului.
Executarea ordinului incasso 20 MDL Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei. 
Recepționarea plăților în favoarea persoanei juridice   Se percepe în temeiul condițiilor stipulate în contractul de colaborare.              
Plăți recepționate de la persoane fizice Conform contractului de colaborare. 
Standard - 2%, min. 5 MDL - max. 50 MDL per tranzacţie
Plăți recepționate prin SADD de la persoane juridice (inclusiv pentru serviciile MPAY) Conform contractului de colaborare.
Standard - 1.5% din sumă, min. 10 MDL
Transferul salariilor în cadrul proiectului salarial pe suport hârtie prin Internet Banking Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
0.8% din sumă  0.5% din sumă
Debitarea directă
Primirea ordinului de debitare directă 15 MDL Se încasează de la beneficiar la momentul primirii spre executare a documentului. 
Executarea ordinului în favoarea: clienţilor băncii clienţilor altor bănci Se încasează de la plătitor la momentul efectuării tranzacţiei.
10 MDL 15 MDL
Transferuri automate:
Serviciul maib-SWEEP în monedă naţională în valută străină Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
2 MDL/tranzacţie 3 EUR/tranzacţie
Serviciul maib-PAY în favoarea:  clienţilor băncii clienţilor altor bănci
2 MDL/tranzacţie 4 MDL/tranzacţie*
'Modificarea graficului de plăţi 10 MDL Se încasează pentru fiecare modificare.
III. Operaţiuni de încasări și plăți în valută străină
Înregistrarea în cont (virament) gratuit  
Executarea ordinelor de plată valutare în favoarea: pe suport de hârtie prin Internet Banking

Se percepe la momentul efectuării tranzacţiei.

La comisioanele ”Clienţilor altor bănci, inclusiv la contul propriu deschis în altă bancă”, se achită adiţional ”Comisionul băncii corespondente” (după caz) şi ”Serviciul SWIFT”

clienţilor băncii 10 EUR 5 EUR
clienţilor altor bănci, inclusiv la contul propriu deschis în altă bancă: 0.30% din sumă,
min. 30 EUR - max. 250 EUR

0.25% din sumă,
min. 25 EUR - max. 250 EUR

Perfectarea documentelor de plată 100 MDL
Transferul la contul propriu deschis în cadrul băncii pe suport de hârtie prin Internet Banking
5 EUR 2 EUR
Comisionul băncii corespondente (pentru ordinele de plată cu opţiunea OUR şi SHA):
 în USD 3.5 EUR
 în USD cu opţiunea FULL PAY 25 USD
 în EUR şi alte valute (cu excepţia RON, RUB, UAH) 15 EUR
în RON, RUB, UAH 2 EUR
Serviciu SWIFT 7 EUR 
Modificarea, anularea, returnarea, redirecţionarea, investigarea sau confirmarea ordinului de plată valutar 50 EUR

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Suplimentar se achită comisioanele băncii străine.     

Emiterea confirmării privind serviciul SWIFT 5 EUR Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Recepţionarea plăţilor în favoarea persoanei juridice (în cazurile permise de legislaţia valutară) Conform contractului de colaborare. Se percepe în temeiul condițiilor stipulate în contractul de colaborare.
IV. Operaţiuni cu numerar
Depunerea numerarului:
la ghișeele băncii: în monedă naţională în valută străină *Pentru depunerile de monede divizionare în sumă mai mare de 25 MDL (cu excepţia schimbării nominalului bancnotelor în monedă naţională) se reține 10% din sumă.
0.06% min. 5 MDL* 0.5% din sumă, min. 10 EUR
prin genţi sigilate la ghișeele băncii 0.03% din sumă, min. 3 MDL Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Retragerea numerarului  la ghișeele băncii: în monedă naţională în valută străină
1.5% din sumă 1% din sumă, min. 5 EUR
exclus      
Încasarea plăţilor pentru serviciile MPAY 1.5% din sumă, min. 10 MDL Se încasează la momentul efectuării operaţiunii pentru fiecare plată recepţionată.
Încasarea plăţilor în favoarea brokerilor vamali 1.5% din sumă, min. 10 MDL
Serviciul de încasare
Colectarea numerarului de la clienți Conform contractului. Se încasează lunar. Include TVA.
Livrarea numerarului către clienți Conform contractului. Se încasează lunar. Include TVA.
Suplimentar se aplică comisionul pentru retragere numerar la ghișeele băncii.
exclus
Renumărarea sumelor din genţile sigilate 2.5% din sumă, min. 50 MDL, max. 300 MDL Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei. 
Agent de plată  
Distribuirea plăţilor 2% din suma contractului, min. 500 MDL Se încasează în cel mult 30 zile de la data semnării contractului. 
Modificarea datelor beneficiarului 10 MDL/modificare Se încasează la momentul efectuării modificării. 
Prezentarea informației aferente serviciului 100 MDL Se încasează la momentul prezentării informației.

required documents

 • Buletinul de identitate al administratorului și ale fondatorilor;
 • Actele de constituire ale întreprinderii;
 • Alte acte, care ar putea fi solicitate de bancă.

frequent questions

Clienţii pot efectua plăţi aferente activităţii curente, utilizând diverse instrumente de plăţi:

 • plăţi ordinare (în monedă naţională şi valută străină)
 • plăţi programate;
 • plăţi multiple (plăţi în pachet);
 • debitarea directă.

Plăţile în monedă naţională sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată, perfectate de client (pe suport de hârtie sau electronic prin Internet-Banking), în regim NORMAL sau URGENT, atât în favoarea clienţilor băncii (plăţi intrabancare) cât şi în favoarea clienţilor altor bănci (plăţi interbancare).
Executarea plăţii în regim URGENT se va realiza în cel mult 25 min din momentul primirii ordinului de plată prin sistemul Internet-banking şi max. 40 min de la primirea, verificarea şi scanarea ordinului de plată pe suport de hârtie.

Plăţile în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate în aceeaşi zi în care sunt primite şi acceptate, cu data valutei conform termenelor şi condiţiilor stabilite în acordurile încheiate cu băncile corespondente prin care sunt procesate plăţile respective.
Plăţile pot fi efectuate în orice valută străină, cu care operează banca şi transferate prin sistemul de plăţi internaţionale SWIFT, practic, în orice ţară din lume.
Cele primite în favoarea clienţilor băncii sunt înregistrate în conturile acestora în ziua primirii fondurilor respective în conturile corespondente ale băncii, fără aplicarea comisioanelor.
Plăţile prin convertire permit clientului să efectueze plăţi în valută străină din contul curent în altă valută decât valuta transferului.

Plăţile programate sunt efectuate de bancă din numele şi de pe contul clientului la anumită dată şi în sume fixe, în baza unui contract de mandat, pentru a stinge unele obligaţiuni contractuale sau de altă natură ale plătitorului faţă de contrapărţi.

Pentru persoanele juridice sunt realizate următoarele servicii aferente plăţilor programate: 

 • serviciul „MAIB-PAY” – plăţi fixe la date prestabilite; 
 • serviciul „MAIB-SWEEP” – transfer programat de sume (în limita soldului) între conturile proprii.

Beneficiarii plăţilor programate pot fi operatorii de telefonie mobilă, furnizorii de servicii comunale, companiile de leasing, bugetul de stat (în cazul în care se cunoaşte suma şi periodicitatea plăţilor) etc.

Plăţile multiple, numite și plăţile în pachet, sunt efectuate de clientul băncii către mai mulţi beneficiari prin formarea unui document electronic unic. Beneficiari ai plăţilor pot fi persoane juridice sau persoane fizice, clienţi ai băncii sau clienţi ai altor bănci. 
Notă: Plăţile în pachet pot fi efectuate doar prin intermediul sistemului internet banking în monedă naţională şi trebuie să conţină plăţi ordinare. Astfel, nu pot fi emise plăţi în pachet în scopul achitării impozitelor şi taxelor sau pentru plata entităţilor deservite la Trezoreria de Stat. O plată în pachet poate avea un singur scop/destinaţie pentru toţi beneficiarii indicaţi (de ex: procurare de mărfuri, prestare de servicii, achitarea altor obligaţii aferente activităţii curente). 

Debitarea directă este o metodă de plată în care clientul (plătitorul) conferă băncii autoritatea de a efectua plăți din contul său la intervale regulate pentru serviciile consumate, mărfurile procurate, lucrările de care a beneficiat, în baza ordinelor de debitare directă, prezentate băncii de către furnizor (beneficiarul plăţii).

Colectarea încasărilor de la casieriile clienţilor prin serviciul de încasare. Pentru siguranţa maximă a bunurilor la acest serviciu este atribuită paza şi însoţirea la transportarea mijloacelor băneşti sau a altor valori.
Pentru a beneficia de acest serviciu clientul trebuie să încheie un contract cu banca.

Maib oferă posibilitatea de a efectua operaţiuni de conversie în condiţii avantajoase cu următoarele valute:
MDL, EUR, USD, RUB, RON, UAH, GBP, CHF, JPY, BYR.
Clienţii au posibilitatea de a beneficia de următoarele tipuri de tranzacţii valutare:
Tranzacţii la vedere – tranzacţii de schimb valutar cu decontare în maxim 2 zile lucrătoare de la data incheierii tranzacţiei, care pot fi efectuate prin înaintarea cererii de schimb valutar în una din sucursalele maib sau prin intermediul sistemului electronic "Client-Bancă";
Tranzacţii la termen – tranzacţii de schimb valutar cu decontare în mai mult de 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei.

Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “MAIB” S.A.
Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

 • în monedă naţională
 • în valută străină

 

17.00
16.00

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

 • în monedă naţională
 • în valută străină

17.00
16.00

*) Ordinele de plată transmise de clienţii băncii prin sistemele de deservire bancară la distanţă după ora limită, în zilele lucrătoare, şi în zilele de odihnă, vor fi executate de bancă în următoarea zi lucrătoare.
Transferul de credit international, aferent ordinului de plată în valută străină, va fi executat de bancă în ziua primirii, cu data valutării în aceeaşi zi bancară, dacă ordinul de plată respectiv va fi primit pînă la orele :
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR şi alte valute străine.

As of Law No. 308 of 12-22-2017 on prevention and combating of money laundering and terrorist financing, when making a payment at the maib counters, it is necessary to be presented by customers at least confirmatory documents regarding the origin of the funds: https://www.maib.md/en/persoane-juridice/carduri-si-conturi/conturi-curente-persoane-juridice#custom-11/

Cash replenishment at cashdesk of the bank

In a business, processes must run like clockwork.
This is why we inform you that if you need to top-up money in cash at maib counters, it is good to know what is the minimum package of necessary confirmatory documents:

 1. In the case of receipts in the form:

  1. receipts in the form of a loan would require you to present the following documents:
   • from salary:
    • work contract;
    • tax payment statement.
   • from a deposit held in another bank:
    • payment order;
    • contract;
    • deposit account statement.
   • in the case of dividends (which can be obtained on time or in advance)
    • minutes of distribution;
    • the financial situation as the case may be, a document certifying the payment of the tax as the case may be.
  2. Receipts in the form of:

   • increases in the statutory capital:
    • the increase decision;
    • the source of funds:
    • sell-buy contract;
    • donation contract.
   • in the case of dividends:
    • minutes of distribution.
   • from the loan:
    • work contract;
    • tax payment statement.
   • from a deposit held in another bank
    • payment order;
    • contract;
    • deposit account statement.
   • following the assignment:
    • contract related to taking over the debt;
    • document proving the granting of the loan.
 2. Receipts for payment of loans:

  • from salary:
   • work contract;
   • tax payment statement.
  • from a deposit held in another bank:
   • payment order;
   • contract;
   • deposit account statement.
  • in the case of dividends:
   • minutes of distribution.
 3. Account receipts of unused funds:

  • account statement certifying the withdrawal of funds.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok