Reverse Factoring de la maib - proiectarea ratingului de credit al Debitorului asupra Furnizorului

Orientată să ofere clienților o metodă eficientă de gestionare a plăților și a fluxului de numerar, precum și un mijloc de utilizare eficientă a capitalului circulant, maib a dezvoltat o nouă soluție de finanțare pusă la dispoziția clienților corporativi ai băncii -  Reverse Factoring.

Ce este Reverse Factoring?

Reverse Factoring este o soluție de finanțare pentru Furnizor, inițiată de către Cumpărătorul persoana juridică, client al băncii (Debitorul), utilizată pentru a oferi plăți timpurii Furnizorului său în baza facturilor rezultate din contractul comercial.

Reverse Factoring are la bază cesionarea creanțelor rezultate din livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, materializate prin facturi fiscale. Pentru fiecare factură acceptată de Debitor și maib, Debitorul își asumă un angajament necondiționat și irevocabil de plată față de maib, iar Furnizorul, în baza cesiunii creanței, beneficiază de o încasare anticipată pentru 100% din valoarea acceptată la plată a facturii, în baza unui comision de factoring achitat băncii.

În Reverse Factoring costurile sunt stabilite în funcție de bonitatea Debitorului, nu a Furnizorului, iar Furnizorul încasează 100% din valoarea facturii.

Un exemplu cât o mie de cuvinte:

Contract comercial. Furnizor. Cumpărător

Să presupunem că avem două companii:

Producătorul X, specializat în producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, inclusiv a mezelurilor, și

Furnizorul Y, specializat în creșterea animalelor și care furnizează Producătorului X carne pentru producția de mezeluri.

În mod obișnuit, Furnizorul Y oferă termene de plată de până la 30 de zile pentru mărfurile livrate, însă Producătorul X dorește termene de plată de până la 60 de zile în vederea utilizării eficiente a capitalului său circulant (care va putea fi direcționat către alte necesități ale companiei), dar, totodată, își dorește să asigure un lanț de aprovizionare stabil, precum și să fortifice relația cu Furnizorul Y, oferindu-i plăți mai rapide pentru livrările acestuia.

Pasul 1: Inițiere Reverse Factoring

Producătorul X este client corporativ maib, cu o relație solidă cu banca, și este interesat de operațiunile de Reverse Factoring, prin prisma parteneriatelor comerciale cu furnizorii săi.

Maib aprobă o limită de factoring pentru Producătorul X (Debitorul) și semnează cu acesta contractul de Reverse Factoring, în care va fi stipulată inclusiv perioada de finanțare a facturilor de către bancă de 60 de zile.

Maib va contacta Furnizorul Y, care a fost acceptat prealabil de Producătorul X și, după efectuarea procedurilor de cunoaștere a clientului și semnare a contractului de factoring cu furnizorul, vor putea fi demarate operațiunile de Reverse Factoring.

Pasul 2: Emiterea facturii și transmiterea borderoului facturilor

Furnizorul Y livrează o comandă de carne către Producătorul X și emite o factură în valoare de 100 000 MDL, cu completarea datelor aferente facturii în borderoul facturilor.

Copia facturii și borderoul facturilor semnate de ambele părți vor fi transmise băncii de către Producătorul X.

Pasul 3: Plata facturii

În conformitate cu contractul de Reverse Factoring semnat cu Producătorul X și contractul de factoring semnat cu Furnizorul Y, maib la acceptarea finanțării facturii indicate în borderoul facturilor, creditează contul Furnizorului Y cu suma de 100 000 MDL. Astfel, Furnizorul Y primește plata rapid, fără a aștepta termenul de plată de 60 de zile, contra unui comision de factoring achitat băncii (de exemplu, 2% din suma facturii sau 2 000 MDL).

Pasul 4: Plata creanței la scadență

Producătorul X va rambursa integral suma de 100 000 MDL către maib la data scadenței creanței  (în exemplul nostru - 60 de zile de la data emiterii facturii). Astfel, Producătorul X beneficiază de menținerea lichidităților pentru o perioadă mai lungă, în timp ce Furnizorul Y primește plata imediat, ceea ce îi îmbunătățește fluxul de numerar și capacitatea de a reinvesti în afacere.

Acest exemplu ilustrează modul în care Reverse Factoring poate oferi beneficii tuturor părților implicate:

  • Furnizorul Y primește plăți rapide, ceea ce îmbunătățește fluxul său de numerar, furnizorul încasează 100% din valoarea facturilor înainte de termenul scadent, contra unui comision achitat băncii. Pentru Furnizorul Y, Reverse Factoring este o sursă alternativă de finanțare, care permite accesarea de lichidități, dar fără impact asupra gradului de îndatorare a acestuia;
  • Producătorul X își optimizează managementul fluxului de numerar, își fortifică relațiile cu furnizorii, extinde termenele de plată cu furnizorii, în condițiile asigurării continuității lanțului de aprovizionare.

Pentru a afla mai multe despre Reverse Factoring, beneficiile sale și oportunitățile oferite de această soluție de finanțare pentru compania dumneavoastră, vă îndemnăm să accesați pagina web a băncii.

Maib – unim eforturi, dezvoltăm afaceri!

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok